Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale Kardiologisk afdeling S – Thoraxkirurgisk afdeling T – Thorax Intensivt Afsnit TIA

Afsnit TIA

HÅNDTERING AF PATIENTER POSTOPERATIVT EFTER KORONAR BY-PASS OPERATION (CABG) MED ELLER UDEN HJERTEKLAPS-KIRURGI MHP EVENTUEL INDIKATION FOR KORONARARTERIOGRAFI OG EFTERFØLGENDE RE-INTERVENTION.

Formål

Diagnosen af Perioperativ Myokardie Infarkt (PMI) er associeret med flere udfordringer, da de vanlige indikatorer på myokardie iskæmi hos den postoperative hjertekirurgiske patient har usikker diagnostisk værdi. Udover den postoperative rutinemæssige screening er der ofte behov for et diagnostisk samarbejde på tværs af de lægefaglige specialer, hvorfor herværende samarbejdsaftale

Definition af begreber

TIA – Thoraxintensivt afsnit, Anæstesiafdeling, Anæstesi- Børne- og Kirurgicenteret

Afdeling S – Kardiologisk afdeling, Hoved- og hjertecenter, Aalborg Sygehus

Afdeling T – Hjertelungekirurgisk afdeling, Hoved- og hjertecenter, Aalborg Sygehus

CK-MB - Massekoncentrationen af Kreatinkinase isoenzym MB i plasma, målt i enheden μg/L

PCI - Percutan
Coronar Intervention

Koordinering af samarbejde

Overlæge, afsnitsleder Inge de Haas; TIA

Ledende overlæge ph.d. Jan Jesper Andreasen; Hjerte-lungekirurgisk afd..

Overlæge, dr. med. Jan Ravkilde, Kardiologisk afd.

Overstående har det daglige overordnede lægefaglige ansvar for koordineringen af samarbejdet i henhold til denne instruks.

Beskrivelse

PMI efter koronar bypass operation (CABG) er associeret med øget morbiditet og mortalitet. Ætiologien inkluderer bl.a. dysfungerende graft, dårligt distalt runoff og inkomplet revakularisering.

Tiden er afgørende for at opnå et positivt resultat af en re-intervention. Derfor skal der være en umiddelbar konsekvens af den rutinemæssige screening, hvis der opstår mistanke om at PMI er under udvikling:

 

Såfremt to af nedenstående parametre opfyldes, er der stærk mistanke om betydende myokardieiskæmi,

  1. 1. EKG-forandringer: Nytilkommen Q-tak og/eller nye ST-T deviationer og/eller ventrikulær arytmi

  2. 2. Forhøjede hjertemarkører: CK-MB> 45 µg/l ved OPCAB procedurer og CK-MB> 75 µg/l ved CABG og CABG/Klap procedurer

  3. 3. Ustabil hæmodynamik

  4. 4. Nytilkommen ekkokardiografisk regional hypo/akinesi

  5. 5. Almen klinisk vurdering, herunder smerter – velvidende at angina pectoris ofte er vanskelig at diagnosticere hos den postoperative patient p.g.a. vanlig administreret analgetika og evt. smerter fra sternotomisåret.

Det påhviler således ansvarshavende speciallæge i Thorax Intensiv Afsnit (TIA) løbende at vurdere denne patientkategori og på denne baggrund evt. generere mistanke om postoperativ svær myokardieiskæmi eller PMI.

Kardiologisk bagvagt kontaktes I sådanne tilfælde med henblik på at foretage ekkokardiografi.

Såfremt bedside ekkokardiografi understøtter øvrige kliniske/parakliniske forhold som allerede har skabt mistnake om PMI, kontaktes ansvarshavende kirurg mhp. Kirurgi/PCI/ekspektering. Den thoraxkirurgisk beslutningstager kontakter selv ved behov PCI-vagthavende kardiolog.

 

Referencer

Holmvang L et al. Use of biochemical markers of infarction for diagnosing perioperativ myocardial infarction and early graft occlusion after coronary artery bypass surgery. Chest 2002 Jan;121(1):103-11

U Hake, FX Schmid, S Iversen, M Dahm, E Mayer, G Hafner and H Oelert. Troponin T--a reliable marker of perioperative myocardial infarction? Eur J Cardiothorac Surg. 1993;7(12):628-33

Rasmussen C, Thiis JJ, Clemmensen P, Efsen F, Arendrup HC, Saunamäki K, Madsen JK, Pettersson G. Significance and management of early graft failure after coronary artery bypass grafting: feasibility and results of acute angiography and re-re-vascularization. Eur J Cardiothorac Surg. 1997 Dec;12(6):847-52.

J.Steuer, L.-G.Hörte, B.Lindahl and E.Ståhle.

Impact of perioperative myocardial injury on early and long-term outcome after coronary artery bypass grafting.

European Heart Journal(2002)23,1219-1227