Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Etiketter til mærkning af lægemidler

Beskrivelse

I forbindelse med administration af lægemidler kan det være en nødvendighed at trække lægemidler op i sprøjter eller tilberede lægemidler forud for administration. I de tilfælde, hvor lægemidlet ikke administreres umiddelbart i forbindelse med dispenseringen, skal lægemidlet mærkes efter gældende lovgivning.

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale

Formål

Sygehusapoteket ønsker at medvirke til øget patientsikkerhed og samtidig være medvirkende til at hospitalerne i regionen følger gældende lovgivning på mærkning af lægemidler ved medicinadministration.

Retningslinjen har til formål at beskrive arbejdsgangen for anvendelse og bestilling af etiketter til mærkning af lægemidler på et sygehusafsnit.

Metode

Der findes 2 størrelser af etiketter:

Small (S) primært beregnet til 1-2 ml utensiliesprøjter

Large (L) primært beregnet til 20-50 ml utensiliesprøjter

 

Etiketternes farve fastlægges efter ISO-standarden 26825:2008, hvor der anvendes 9 forskellige farver plus hvid, afhængig af lægemidlets behandlingsområde.

Etiketterne har påtrykt generisk navn, styrke, samt felt til angivelse af tidspunkt, dato og initialer.

 

Bestilling af etiketter

Etiketter bestilles via Apovision/Online Medicinbestilling II af henholdsvis medicinservice eller af afsnittets personale. Etiketterne leveres i ruller af 500 stk. Levering sker sammen med øvrig leverance af medicin.

 

Region Nordjylland og Region Midtjylland har samme varesortiment se bilag.

 

Ved ønske om oprettelse af anden etiket sendes forespørgsel til Indkøbsfunktionen på Sygehusapoteket: mail srnindkoeb@rn.dk.

 

Etiketterne kan med fordel sættes på afsnittets standardsortiment. Send anmodning til sortiment@rn.dk.

 

Kassation af etiketter til mærkning af lægemidler

I forbindelse med kassation af personhenførbart data henvises til retningslinjen for ”Bortskaffelse af tom medicinemballage o.lign. med persondata”.

Referencer

ISO 26825:2008

Vejledning om mærkning af medicin på anæstesiafdelinger

Vejledningom ordination og håndtering af lægemidler