Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transport under tvang – Klinik Psykiatri Nord

 

Beskrivelse

Tvangsoverflytning af patienter forudsætter, at betingelserne for tvangstilbageholdelse er til stede, og at tvangstilbageholdelse gennemføres i henhold til instruksen Psykiatriloven (instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland).

 

Transport under tvang

Transport af patienter under tvang skal altid ske med personaleledsagelse af plejepersonale fra afsnittet.

Transport af patienter under tvang skal som hovedregel ske med Falck, med mindre særlige omstændigheder taler imod dette.

Kravet om personaleledsagelse kan kun fraviges i helt særlige tilfælde og skal besluttes af psykiater.

Det må ikke ske med baggrund i personaleressourcer.

 

Formål

At tvangsoverflyttelse sker forsvarligt og i henhold til gældende lovgivning.

 

Referencer

Psykiatriloven (instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland)