Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG columna lumbalis funktionsoptagelse

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Underbenklæderne skal trækkes ned, så elastikken ikke kan ses på billederne, alternativt skal patienten have sygehusets undertøj på.

 

Standardoptagelser

Obs der skal først tages PA og lat.

 

Lat.billede med fleksion og ekstension.

 

Alle lumbalhvirvler skal medfotograferes uanset niveau.

 

Positionering

Hvis der er skoliose, vurderes den med henblik på, om patienten skal stå med højre eller venstre side mod detektorpladen. Skoliosens konvekse side skal vende mod detektorpladen. Armene bøjet fremad og opad. Brug evt. dropstativ. Patienten skal stå lige.

 

Èt billede med columna lumbalis maksimalt foroverbøjet (columna flekteres)

Èt billede med columna lumbalis maksimat bagoverbøjet (columna ekstenderes)

OBS: Det er vigtigt, at patienten mærker presset i lumbal dele og ikke eksempelvis bukker sig forover ved at bøje i hofteledet.

 

Centrering

Der centreres cirka 3 cm over crista iliaca.

 

Billedkriterier

Fra Th12 til og med proksimale del af os sacrum skal fremstilles. Bagkanterne af hvirvelcorpora skal være projiceret lige over hinanden. Intervertebralrummene skal være friprojicerede, og processus spinosus skal være med. Columna ses henholdsvis flekteret og ekstenteret på de 2 billeder.

Billederne markeres med fleksion og ekstension.

 

Husk højre/venstre markering

 

 

 

 

Fleksion

Ekstension

Billede 3

Billede 4