Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optitrering af ACE-hæmmer

Formål

At medicindosis tilpasses den enkelte patient ud fra en klinisk kontrol og vurdering.

Definition af begreber

Optitrering af ACE-hæmmer vil sige at medicindosis tilpasses den enkelte gradvist, så der optræder færrest muligt gener i forbindelse med behandlingen. ACE-hæmmer gives blandt andet til patienter med hjertesvigt eller hypertension.

Beskrivelse

 

1.

Sygeplejersken præsenterer sig og byder patienten velkommen.

2.

Sygeplejersken sikrer sig, at patienten kender formålet med optitreringsforløbet.

3.

Sygeplejersken sikrer sig, at patienten har kendskab til ACE-hæmmer-behandlingen virkning/bivirkninger. Evt. udlevering af skriftlig patientvejledning + mundtlig opfølgning. Dokumenteres i CCS.

4.

Sygeplejersken spørger ind til patientens velbefindende siden indlæggelse/seneste besøg.

5.

Blodtryk, vægt og puls måles.

Systolisk blodtryksfald ned til 110 mm Hg hos ældre og 100 mm Hg hos yngre tillades.

Hvis patienten habituelt ligger lavt i blodtryk, tillades lavere blodtryk i tilfælde hvor patienten er upåvirket.

6.

Optitreringen foregår med 1,25-2,5 mg ramipril hver uge indtil højest opnåelige dosis, dog max 10 mg.

7.

Ved vægtstigning over 2 kg/uge, sammenholdt med patientens velbefindende i øvrigt, kontaktes lægen.

8.

Ved stigende Se-creatinin ud over normal referenceramme, skal man være særlig varsom med medicinjusteringen. Generelt accepterer man en stigning på ca. 30 % over udgangsværdien, stigninger herudover kræver reduktion af ace-hæmmeren eller konf. med læge.

9.

Patienten får blodprøverekvisition med til elektrolytbestemmelse ved hvert 2. besøg.

10.

FMK ajourføres, og der udskrives en revideret medicinliste til patienten som gennemgås.

11.

Patienten får en ny tid ugen efter.

12

Såfremt patienten får bivirkninger, kan der efter aftale med læge skiftes til AT2 blokker.

 

Når patienten har nået måldosis, lægges et notat til lægen. Dette notat skal indeholde ajourført medicinstatus, patientens aktuelle NYHA klassificering, samt hvornår seneste ekko er lavet, og hvad den viste. Dette mhp. videre plan.

Referencer

Hildebrandt P, Gustafsson F. Hjertesvigt i klinisk praksis. Munksgaard 2009

Patientinformation: Justering af hjertemedicin - ACE-hæmmere