Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bypass/klapoperation, information til patienten og pårørende fra Kardiologisk Afdeling

 

Formål

At patienterne får den information de har brug for i ventetiden til indkaldelse til operation.

 

Information til patienter, der skal bypassopereres/klapopereres

Mange af patienterne er i krise, når de lige har fået at vide, at de skal hjerteopereres, og er måske ikke i stand til at modtage information. Behovet for detaljeret information, inden de evt. udskrives for at vente på operation, kan derfor være begrænset.

Nogle har måske mere brug for at gå deres forsikringer igennem, ændre i nogle private anliggender eller lignende, før de er klar til at modtage information.

Det er en god idé at tage udgangspunkt i hver enkelt patients specifikke spørgsmål.

Som støtte til samtalen kan bruges Hjerteforeningens pjece omkring bypass, Hjertebogen, ”Hjerteoperation” (kopi fra Afd. T).

Relevante pjecer udleveres til patienten.

Forklar hvad en hjerteoperation er, og at det er en stor operation.

Giv evt. en kort beskrivelse af indlæggelsesforløbet. Oplys om, at der bliver tilsendt mere detaljeret information fra Afd. T.

Patienten ernæringsscreenes og informeres om ernæringsrisko samt om kalorie- og proteinrig kost i ventetiden. Folderen ”Når appetitten er lille før hjerteoperation” udleveres. Alle anbefales at tage en vitaminpille dagligt samt om at drikke ½ liter proteindrik dagligt de sidste 5 dage før operation..

Patienten opfordres til rygeophør, evt. udleveres pjece om rygestop før operation + evt. nikotinsubstitution.

Urin stixes for blod, leukocytter og nitrit inden udskrivelse. Hvis positiv sendes den til D+R med svar til egen læge. Patienten oplyses om, at 1 uge før operationen, skal urinen stixes via egen læge.

Hvis hjerteklapoperation henvises patienten til tandlægeeftersyn på Kæbekirurgisk Afdeling.

Hvis patienten får symptomer ved anstrengelse, skal han/hun selvfølgelig bruge Nitroglycerin. Ved evt. stigende behov må patienten kontakte egen læge eller lægesekretær på Afd. T med henblik på fremskyndelse af operationen.

Svinder smerterne ikke efter brug af vanlig dosis Nitroglycerin bør patienten ringe 112.