Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesiledsaget patienttransport, logistik for matriklen i Thisted


Denne instruks refererer til den regionale retningslinje:
Interhospital transport med ledsagelse af sundhedsfagligt personale (gælder patienter > 15 år), der skal betragtes som hovedinstruks også for transporter udgående fra matriklen i Thisted.

Organisation

Den behandlingsansvarlige speciallæge (bagvagt) visiterer patient til og aftaler overflytning med relevant afsnit på relevant sygehus. Den ansvarlige påføres anæstesiens transportskema.

Speciallægen beder vagthavende anæstesiolog (tlf.: 50446) om at organisere transporten. Anæstesiologen indkalder anæstesisygeplejerske via anæstesiforvagt (tlf.: 50448).

Det afgøres om transporten er tidskritisk eller ej, jf. regional retningslinje Interhospital transport med ledsagelse af sundhedsfagligt personale (gælder patienter > 15 år).

Speciallæge og anæstesiolog aftaler evt. optimering af patient før transport, samt behandlingsniveau og ordinationer til brug under transporten. Ordinationer påføres transportskemaet med underskrift.

Bestilling af ambulance eller helikopter ved Falck kan uddelegeres til andet personale.

Anæstesilægen afgør om patienten kan transporteres af anæstesisygeplejerske alene, eller der kræves anden kompetence (læge) som supplement.

 

Kræver transporten ledsagelse af læge har anæstesiologen følgende muligheder:

  • • Indkalde læge med relevant kompetence fra pågældende speciale

  • • Indkalde læge med relevant kompetence fra andet speciale

  • • Pålægge tilstedeværende læge at deltage i transporten. I dette tilfælde er det det pågældende afsnits ansvar at dække det manglende vagtlag

  • • Hvis alle muligheder er udtømt for lægeledsagelse, kan det overvejes at sende yderligere en sygeplejerske med relevant kompetence med på transport (anæstesi/intensiv)

 

Som minimum skal den transporterende læge modtage mundtlig rapport fra den behandlingsansvarlige læge. Lægen, der skal deltage i transporten, skal så hurtigt som muligt sætte sig ind i den pågældende patient situation, behandling og evt. yderligere intervention. Om muligt og hvis tiden tillader det, læse elektronisk patientjournal. Lægen skal være opmærksom på, om der er taget stilling til eventuelt fravalg af genoplivning.

Deltagende anæstesisygeplejerske modtager information og ordinationer fra behandlingsansvarlige læge, den sygeplejerske, der er involveret i behandlingen samt anæstesilæge.


Undervisningsprogram

Aalborg UH, Thisted skal sikre, at der tilbydes personalet relevante interne og/eller eksterne undervisning i transportledsagelse (STAR-kursus eller lignende).

Det skal desuden sikres, at der foreligger et opdateret undervisningsprogram, og at alle læger har fået undervisning i transportledsagelse, krav og forventninger.

Anæstesisygeplejerskerne tilbydes opfriskningsundervisning mindst 1 gang årlig.

Der skal tilbydes intern opfølgning omkring kendskab til nyeste behandlingsmæssige principper omkring transport.


Definition af begreber

Anæstesiens transportskema: Skema der findes i alle afsnit til brug for transportordinationer og registreringer


Formål

At sikre forholdene omkring tilrettelæggelsen af transporter ud fra kriterierne:

Den rette patient – på det rette tidspunkt – på den rette måde – med de rette kompetencer – med det rette udstyr – til det rette sygehus.


Målgruppe

Læger, anæstesilæger, anæstesisygeplejersker, der deltager i og planlægger patienttransporter udgående fra matriklen i Thisted.

 

Referencer

Regional retningslinje: Interhospital transport med ledsagelse af sundhedsfagligt personale (gælder patienter > 15 år)

Regional retningslinje vedrørende anæstesiledsagede patienttransporter: Anæstesiledsagede patienttransporter

Præhospitalt beredskabs retningslinje: Interhospitale transporter