Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination, sygeplejerskers medicingivning

Formål1

Beskrivelse1

Analgetika1

Dyspnø/Inhalationsmidler2

Hjertemidler2

Hudmidler2

Hypnoticum/Sovemidler2

Krampemidler2

Kvalme2

Laxantia2

Nikotinsubstitution2

Næsemidler3

Syredæmpende3

Vitaminer3

Øjenmidler3

Væsketerapi/i.v.væsker3

Formål

Det er generel kutyme, at sygeplejersker på sengeafsnit og i mindre grad ambulatorium på egen hånd administrerer enkelte former for medicin, såsom analgetika, hypnotika og antacida til patienterne.

Dette sker kun som "ordination pro necessitate" (p.n.) og dokumenteres i medicinmodulet.

Dette finder sted primært for at undgå, at der i hvert enkelt tilfælde skal kontaktes en vagthavende læge, der skal gøre en skriftlig ordination herom i journalen. Denne praksis kan fastholdes, men det skal tilsikres, at disse medicinadministreringer på indlagte patienter snarest derefter indføres som godkendt ordination i medicinmodulet af hensyn til oversigten over patienternes generelle medicinforbrug.

Derfor gælder i fremtiden følgende regler derom:

Nedenfor nævnte farmaka kan som enkeltordination administreres af afdelingens sygeplejersker i normal terapeutisk dosis.

Administreringen skal noteres i sygeplejejournal og ved næstfølgende stuegang for indlagte patienter indføres i Opus af lægen.

I alle tvivlstilfælde skal vagthavende læge kontaktes.

Beskrivelse

Analgetika

Tabl. Paracetamol 500 mg, 2-1 g x 1.

Supp. Paracetamol 500 mg, 1 g, 2-1 g x 1.

Dyspnø/Inhalationsmidler

Inh. væske Duovent 4 ml p.n., max x 6 dagl.

Hjertemidler

Resoribletter Nitroglycerin 0,25/0,50 mg p.n.

Hudmidler

Brentan Salve

Zovir creme 50 mg/g

Hypnoticum/Sovemidler

Tabl. Zopiclone (Imovane) á 7,5 mg x 2-1.

Krampemidler

Inj. væske Stesolid 5 mg/ml, 5 mg. i.v.

Klysma Stesolid á 5 mg.

Kvalme

Tabl. Emperal 10 mg x 1.

Supp. Primperan 20 mg x 1.

Laxantia

Mixt. Laktulose, 10-15 ml x 1 dagl.

Laxoberaldråber 7,5 mg/ml, 10-15 dråber x 1.

Tabl. Dulcolax 5 mg, 1-2 tabl. dagl.

Supp. Dulcolax 10 mg, 1 supp. 2-1 time før effekt ønskes.

Klysma Glyoctyl.

Klysma Fosfat.

Klysma Olie

Nikotinsubstitution

Nicotinell depotplastre

  • • 7mg/24 timer 1 plaster påsat i 16-24 timer/døgn

  • • 14 mg/24 timer 1 plaster påsat i 16-24 timer/døgn

  • •  21 mg/24 timer 1 plaster påsat i 16-24 timer/døgn

Nicorette Mint tyggegummi á 2 eller 4 mg

Nicorette Classic tyggegummi á 2 eller 4 mg

Nicotinell mint sugetabletter á 1 eller 2 mg

Nicorette inhalator á 10 mg

Næsemidler

Zymelin næsespray, 1 mg/ml, x 2-3 dagl.

Syredæmpende

Mixt. Link 15 ml evt. gentaget.

Mixt. Novaluzid 10 ml evt. gentaget.

Vitaminer

Alm. ABCD-vitamintabl.

Øjenmidler

Øjensalve neutral.

Viskøse øjendråber

Væsketerapi/i.v.væsker

Glucose 5%

NaCl isot.