Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination – delegation til sygeplejersker, plejepersonale på Afdeling for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme

 

Beskrivelse

Sygeplejersker/plejepersonalet på Afdeling for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital kan administrere lægemidler nævnt i bilag 1 i den angivne dosis uden forudgående lægelig ordination. Vurderingen for det samlede behandlingsbehov beror på sygeplejerskens/plejepersonalets faglige skøn og den patientoplevede tilstand. Sygeplejersken/Plejepersonalet, der iværksætter behandlingen, har ansvaret for den konkrete ordination. I tvivlstilfælde skal vagthavende læge kontaktes.

 

Rammeordinationerne gælder kun voksne og børn over 18 år, og er oprettet som delegerede standardordinationer i medicinmodulet. De delegerede standardordinationer overvåges, sammensættes og iværksættes af cheflægen på afdeling for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme.

Dosering, indikation og kontraindikation er angivet i bilag 1.

 

Administrationen skal dokumenteres i det elektroniske medicinmodul, og ordinationen skal efterfølgende godkendes af en læge.

 

Cheflægen har ansvar for at:

  • Opgaver, der delegeres er beskrevet og godkendt

  • Plejepersonalet/medhjælpen er instrueret og oplært

  • Der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne

  • Der foreligger dokumentation for ovenstående

 

Det sundhedsfaglige personale har ansvar for at behandle patienterne og dokumentere ordination og/eller medicinadministration i medicinmodulet i overensstemmelse med instruksen.

 

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer.

 

Formål

At sygeplejerskerne/plejepersonale har mulighed for at starte behandling før lægelig ordination med enkelte former for medicin.

 

Bilag

Bilag 1. Rammeordinationer for sygeplejersker/plejepersonale på afdeling for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital