Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgange på afdeling D.

 

Formål1

Definition af begreber1

Obstetrisk sygepleje til indlagte/ambulante patienter1

Referencer2

 

Formål

At beskrive sygeplejen til indlagte/ambulante patienter i gynækologisk og obstetrisk regi.

 

Definition af begreber

Sygeplejerskens fire virksomhedsområder – at udføre, formidle, udvikle, og lede og koordinere sygepleje.

 

Obstetrisk sygepleje til indlagte/ambulante patienter

Udføre sygepleje- Barnet:

 • Ernæring på bæger/lactaid/sonde/flaske

 • Observation af vitale værdier

 • Observation af det ikteriske barn/lysbehandling

 • Observation af lavt/højt blodsukker

 • Observation af barn efter kompliceret fødsel/cup/fraktur/smerter

 • Observation af abstinenser

 • Observation af barn med medfødte handicaps

 • Vægtkontrol

 

Udføre sygepleje- Mor:

 • Ammehjælp

 • Hjælp til pers. hygiejne

 • Fjernelse af KAD/venflon

 • Medicingivning

 • Mobilisering

 • Observation af blødning

 • Observation af cikatricen

 • Observationsskema

 • Observation af familier med særlige behov

 • Observation af mor i antidepressiv behandling

 • Observation af mastitis

 

Formidle sygepleje:

 • Ammesamtaler

 • Ammestuesnak

 • Ammevejledning

 • Forberede forældre til blodprøvetagning/behandling af barn

 • Udskrivelsessamtale

 • Rapportlæsning/givning

 • Sundhedsplejerskerapport

 

Udvikle sygepleje:

 • DDKM

 • PRI

 • UTH

 • Specialeansvarlig

 • Hygiejne

 • Forflytning

 • Patientsikkert sygehus

 • PRISEK

 • Spæd- og småbørns kompetenceteam

 • Ammegruppen

 • Netværksgruppe for amning

 • Kvalitetsudvalg

 

Lede og koordinere sygepleje:

 • Opgavefordeling i forhold til kompetencer

 • Modtage familien fra fødegangen

 • Dokumentation i EPJ

 • Registrering i SFI/pakker

 • Rekvisition af blodprøver/hørescreening/fys/tilsyn af øre-næse-hals/tilsyn af ortopæd-børnelæge/henvendelse til special sundhedsplejerske

 • Stuegang

 

 • Skemaplanlægning

 • Rengøring af diverse

 • Arbejdsmiljø/TR/LokalMED