Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og graviditet.

 

Prægravid

Metformin kan anvendes til vægttabsbehandling og mhp. at øge graviditetschancen hos kvinder med PCOS og overvægt. Metformin kan således anvendes under fertilitetsbehandling og indtil erkendt graviditet.

Orlistat og GLP-1 agonisten Saxenda kan overvejes som supplement til vægttabsbehandling ved PCOS og overvægt. Skal dog seponeres før planlægning af graviditet og/eller fertilitetsbehandling.

Inositol kan overvejes som forbehandling før fertilitetsbehandling til kvinder med PCOS mhp. at bedre oocyt- og embryokvaliteten.

 

Gravid – 1. trimester

Sammenhæng mellem PCOS og spontane aborter i 1. trimester er fortsat omdiskuteret. PCOS alene giver ikke øget risiko for spontan abort eller malformationer.

Der er heller ikke fundet evidens for øget forekomst af misdannelser ved eksponering for Metformin i 1. trimester.

Dog anbefales seponering af Metformin ved erkendt graviditet og senest ved 12. gestationsuge.

 

Gravid – 2.-3. trimester

PCOS er en risikofaktor for GDM og indgår på lige fod som f.eks. BMI>27. Gravide med PCOS skal derfor tilbydes oral glukosebelastning.

Der er let øget risiko for graviditetsbetinget hypertension og præeklampsi ved PCOS. Dog er PCOS alene ikke en indikation for profylaktisk behandling med Acetylsalicylsyre.

Kvinder med PCOS har ikke øget risiko for præterm fødsel.

Kvinder med PCOS har muligvis let øget risiko for både LGA og SGA. Kvinder med PCOS alene skal ikke rutinemæssigt tilbydes tilvækstscanninger.

Anbefalinger for vægtøgning under graviditet hos kvinder med PCOS afhænger af BMI (jvf. eksisterende retningslinjer/anbefalinger).

PCOS alene er ikke indikation for øget overvågning af fødslen.

 

Post partum

Metformin kan om nødvendigt anvendes til ammende kvinder, men anbefales ikke.

 

Kilder:

Guideline: PCOS og graviditet, herunder Metformin, 2014

Guideline: Polycystisk ovariesyndrom (PCOS), diagnose, behandling, herunder infertilitet og langtidsfølger, 2019