Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjertestopvogn og defibrillator - indhold, vedligehold og tjek – Klinik Medicin og Akut - Hobro

Beskrivelse

For at sikre, at indholdet på afdelingens hjertestopvogn er intakt og altid klar til brug i akutte situationer, foretages der løbende kontrol af hjertestopvognens indhold samt af afsnittes defibrillator.

 

Hjertestopvognen

Dette gøres ved at følge tjeklisten for indhold, samt dokumentere, at der er foretaget kontrol, fyldt op efter brug og handlet på eventuelle mangler.

Udløbsdato på akutkassen tjekkes ugentligt. Sygehusapotekets farmakonomer fører ikke tilsyn for udløbsdato, når akutkassen står i et uaflåst rum, f.eks. en hjertestopvogn på gangen. I så fald påhviler det afdelingen at føre tilsyn samt tage kontakt til sygehusets farmakonomer, såfremt der skal skiftes kasse - se Medicin - Akutbakker i medicinsk område på Aalborg Universitetshospital, Hobro og Farsø

 

Udover regelmæssigt tjek over selve indholdet på hjertestopvognen, føres der også dokumentation for, at der er foretaget ugentligt tjek af afdelingens defibrillator. Dette dokumenteres på samme tjekliste som regelmæssigt tjek af hjertestopvognen.

 

Defibrillator

Det er afdelingens ansvar, at der føres løbende kontrol med defibrillatoren – dagligt eller minimum en gang ugentligt (defineres i det enkelte afsnit). Det dokumenteres på tjeklisten hvor mange joule, der er testet med, da det er individuelt for hver afdeling.

Ved tvivl tages der kontakt til relevant medicotekniker.

 

Teknisk afdeling laver periodisk tjek af defibrillatoren, og fører dokumentation for periodisk tjek i DIS-systemet. DIS-systemet giver automatisk besked om, hvornår der skal laves periodisk tjek på den enkelte defibrillator.

Her laves en fuldstændig funktionskontrol - herunder battericheck.

 

Tjekliste for hjertestopvogn og defibrillator - bilag 1

Tjekliste for defibrillator – dagligt – bilag 2

 

Alle udfyldte tjeklister opbevares som dokumentation for, at der er foretaget regelmæssige tjek som foreskrevet.

 

Såfremt der opstår problemer med praktiske ting og indretningen, der hører til hjertestopvognen, og hvis dette er indenfor Teknisk afdelings område (f.eks. skamler, dropstativ, hjertebræt og lignende), kontaktes Teknisk afdeling.

 

Definition af begreber

Hjertestopvognen defineres som en vogn, der er tilgængelig i afdelingen, og som tages med til findestedet i forbindelse med hjertestop. Hjertestopvognen indeholder det, der er brug for i forbindelse med et hjertestop.

Akutbakke defineres som den kasse, der er på vognen med medicin og utensilier, der skal anvendes i forbindelse med hjertestopbehandlingen.

Tjeklisten for indhold, vedligehold og tjek: Liste, der indeholder de punkter, personalet er ansvarlige for at tjekke på aftalte tidspunkter med henblik på dokumentation af, at der er lavet korrekt kontrol af hjertevognen og defibrillator.

Defibrillator: Det apparat, der bruges i forbindelse med genoplivning af patienter. Der laves regelmæssig og dokumenteret tjek af Teknisk afdeling.

 

Formål

Sikre at indholdet på afdelingens hjertestopvogn er intakt, så den altid er klar til brug i akutte situationer og hjertestop.

Sikre korrekt og regelmæssig kontrol af de defibrillatorer, der står i afsnittene - til dette anvendes en tjekliste.

 

Referencer

Medicin - Akutbakker i medicinsk område på Aalborg Universitetshospital, Hobro og Farsø