Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dysplasia vaginae - vinDefinition
En sjælden prækankrose.
Ses først og fremmest hos patienter med samtidig cervikal dysplasi eller patienter, der tidligere er behandlet herfor. Kan således typisk ses hos patienter, der tidligere er hysterektomerede med baggrund i cervix prækankrose som vaginaltopslæsion.
Vaginal dysplasi giver ingen symptomer og skal detekteres ved vaginal/cervix cytologi.
Patienter med abnorm cervix cytologi og vedvarende normal cervix histologi bør mistænkes for vaginal prækankrose.

Ætiologi

Undersøgelse/diagnose:
Diagnosen baseres på histologi. Der foretages biopsitagning kolposkopivejledt. Kolposkopi af vagina er tidskrævende og biopsitagningen ofte smertefuld, hvorfor undersøgelserne oftest foretages i generel anæstesi. Anvendelse af jod/jodkalium (Lugol's væske) og efterfølgende kolposkopi under anvendelse af eddikesyre af de jod-negative områder kan gøre kolposkopien lettere og mindre tidskrævende.

Behandling
Behandlingen af vaginal dysplasi er primært laservaporisation. I sjældne tilfælde kan kirurgisk resektion komme på tale. Såfremt biopsier giver mistanke om invasion, foretages altid kirurgisk resektion med henblik på en sikker histologisk diagnose.


Opfølgning
Kontrol aftales individuelt. Da tilstanden ikke er symptomgivende bør der aftales opfølgning, eksempelvis årligt i 5 år.