Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicin – uddelegeret ordination for sygeplejersker

 

Formål

At tydeliggøre hvilke præparater sygeplejersker må give patienterne som en ordination i ”lægens navn”, uden først at konferere med en læge – i ukomplicerede situationer.

At sikre der sker en korrekt dokumentation i medicin-modulet, af det der er givet af sygeplejersken.

 

Definition af begreber

Uddelegeret ordination: en fast defineret liste af præparater som sygeplejersker i Klinik Kirurgi på Sygehus Vendsyssel må give i en ukompliceret situation, uden først at have konfereret med en læge.

Dokumentation: den måde hvorpå det dokumenteres korrekt i medicin modulet. Det er angivet nederst i instruksen, hvorledes dette gøres korrekt.

En ukompliceret situation: en patient der har et forventeligt og stabilt forløb i forhold til det patienten er indlagt med.

Medicin Modulet: det medicinmodul som anvendes på alle sygehuse i Region Nordjylland.

Regime: Et regime er en samling ordinationer bestående af en eller flere standardordinationer.

Delegeret ordination: er en forud defineret sygeplejeordination.

 

Beskrivelse

Såfremt det handler om et ukompliceret patientforløb, kan der ud fra nedenstående skema gives følgende medicin. Ved tvivl kontaktes relevante læge – for råd, vejledning og ordination.

 

Præparater der må gives som uddelegeret, ved ukompliceret patientforløb – Se bilag. 

 

Dokumentation

I medicinmodulet under fanen ’Regimer’ vil det være muligt at fremsøge regimer og delegerede ordinationer for dit speciale. Søg under ’speciale’ og ’lokation’. Du kan som sygeplejerske vælge kun at fremsøge delegerede ordinationer. Så vises forskellige grupper: kvalmestillende, smertestillende, sovemedicin, afføringsmidler. Herefter vælges den ønskede gruppe ved at sætte flueben i anvend og præparatlisten foldes ud. Vælg den ønskede ordination ved at sætte flueben i ’godkend’ udfor lægemidlet efterfulgt af anvend. I ophældning/givnings billedet kan du nu se og registrere ophældning samt givning.

 

Referencer

Regional retningslinje:

Medicinering - lægemiddelordination

Pro.medicin.dk