Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patienter med latexallergi, OP Frederikshavn

 

Beskrivelse

Det skal fremgå tydeligt i journalen, at patienten har latexallergi.

Livsvigtig akut behandling bør aldrig udsættes p.g.a. mistanke om latexallergi.

Alle patienter med latexallergi uanset allergitype skal behandles ens, da det ikke er forudsigeligt, hvem der kan udvikle anafylaktisk chok.

 

Risikogrupper:

  • • Børn med spina bifida

  • • Børn med urinvejsmisdannelser

  • • Erhvervsgrupper med stort forbrug af handsker (sundhedspersonale, rengøringspersonale m.v.)

  • • Patienter med dermatitis i udbrud

  • • Patienter med behandlingskrævende håndeksem

 

Eksponeringsveje:

Eksponering kan ske enten direkte ved kontakt med hud, slimhinder og blodbanen eller indirekte via luftvejsslimhinderne.

Der frigøres ikke latexproteiner til luften fra ikke pudrede produkter. (Ifølge Sundhedsstyrelsens: Forebyggelse af latexallergi: Redegørelse og vejledning).

De produkter der kommer i direkte berøring med patienten, skal være latexfri.

Medicinsk Device Direktiv indstiller til producenterne af medicinske produkter, at produktet skal mærkes, hvis det indeholder latex.

 

De fleste produkter i afsnittet er markeret vedrørende latexindhold. Se nedenstående oversigt over produkter med Latex.

Ved tvivl om indhold af latex anvendes alternative produkter.

 

Latexholdige produkter:

Alternative produkter:

Co-Plus (BSN Medical)

Coban bind (3M)

Sterile latex-handsker

Latexfri sterile handsker

 

 

Lejefladen skal være latexfri, da lagnet under patienten kan flytte sig ved f.eks. vending, således at patienten kommer i direkte berøring med lejefladen.

Kan det ikke lade sig gøre med et latexfrit leje, skal lejet redes op med et vandtæt betræk.

 

Tilfælde af allergiske reaktioner overfor latex i medicinsk udstyr skal anmeldes til lægemiddelstyrelsen.

 

Formål

Sikre at patienter med kendt latexallergi ikke udsættes for påvirkning af latex.

Forebygge at patienten udvikler allergiske reaktioner.

 

Definition af begreber

Latexallergi: IgE-medieret allergisk reaktion, der skyldes allergi overfor latexproteiner fra gummitræet Hevea brasilliensis eller cellemedieret allergisk reaktion, der er kontaktallergi overfor nogle af de gummikemikalier, der tilsættes under produktionen.

 

Referencer

Infektionshygiejniske retningslinjer, Region Nordjylland.

2.9.1 d. 17.09.2009 http://pri.rn.dk/pri/infek/Sider/9aff503d-5088-4cdc-80d7-a35d1832c037.aspx

4.1.2 d. 11.02.2010 http://pri.rn.dk/pri/infek/Sider/f432bb8d-f0ab-4ad7-a0a5-e2633c553bfc.aspx

14.1 d. 12.02.2010 http://pri.rn.dk/pri/infek/Sider/4451f8e5-ec69-4d3d-b3b2-277e57bc349b.aspx

Forebyggelse af latexallergi. Redegørelse og vejledning Center for forebyggelse Sundhedsstyrelsen. Version 1 2003 URL: http://www.sst.dk