Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG MCU (miktionscystouretrografi) i gennemlysning

 

Indikation

 

Refluks

Forberedelse

 

 

 

Indlagte

 

 

Ambulante

Kan foretages ambulant.

Kræver ingen forberedelse udover anlæggelse af kateter á Demeure.

 

Hvis patienten er indlagt, skal afdelingen anlægge et Foleykateter inden patienten kommer til billeddiagnostisk afsnit.

 

Foleykateter anlægges i urologisk ambulatorium inden patienten kommer til billeddiagnostisk afsnit.

 

Forberedelse af stuen

Gennemlysningslejet stilles i vandret position.

Engangsble placeres under kateteret.

Håndtag sættes på lejet.

 

Patientforberedelse

Sygehusets underbukser og en stor voksenble lægges frem i kabinen til patienten.

 

Patienten informeres om, at det er en røntgenundersøgelse af blæren med indgivelse kontrast i blæren gennem kateter til blæren er fuld.

Herefter vil vi fjerne kateteret og radiologen vil under undersøgelsen bede patienten om at lade vandet i bleen til blæren er tom, mens der tages billeder fra forskellige vinkler.

 

Patienten skal starte med at ligge ned på lejet, mens vi indgiver kontrasten i blæren, men skal stå op til selve undersøgelsen.

 

Patienten informeres om at tage sygehusets underbukser samt en stor voksenble på og trække kateteret ud gennem det ene bukseben.

 

Det er vigtigt at patienten føler sig tryg under undersøgelsen og behandlingen, da det kan have afgørende betydning for undersøgelsens/behandlingens resultat og patientens videre behandlingsforløb.

 

Lejring

Patienten lejres i rygleje.

Engangsble placeres på lejet under kateteret.

Kateteret trækkes ud gennem det ene bukseben, så der kan indgives kontrast i blæren.

Patienten blottes så lidt som muligt.

Efter indgift af kontrast rejses lejet med patienten på.

Patienten står nu på fodstøtten med ryggen mod lejepladen.

Engangsbleen placeres på fodstøtten.

 

Steril opdækning

2 stk. sterile opdækningsstykker

1 pakke sterile servietter

4 stk. sterile 100 ml Janetsprøjter (brug den lille studs til optræk, der sidder i sprøjtens håndtag)

500 ml Ultravist 370 mg I/ml (hentes i CT)

1 liter NaCl 0,9 % (fra CT)

2 stk. sterilt udtræks-/luftslange eller spikes

1 stk. klemmeskrue til at lukke for kateteret

Sprit til afvaskning af kateterstudsen

1 par sterile handsker

 

Kontrast

500 ml Ultravist 370 mg J/ml + 1 liter NaCl 0,9%

Brug den lille studs, der sidder i håndtaget på 100 ml Janetsprøjter.

100 ml Ultravist 370 mg J/ml blandes med

300 ml NaCl 0,9 %

Der trækkes 25 ml Ultravist 370 mg I/ml op i hver af de 4 Janetsprøjter.

Derefter trækkes yderligere 75 ml NaCl 0,9 % op i hver af de 4 Janetsprøjter, som vendes godt, så væsken blandes i sprøjten, før indgift i blæren.

 

Centrering

Der centreres over blæren.

Der tages et oversigtsbillede af blæren før kontrastindgift og efter kontrastindgift og efter kontrastindgift med fuld blære.

 

Undersøgelsen

Indgift af kontrast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateterstudsen afvaskes med sprit.

De 400 ml af den blandede NaCl 0,9% / Ultravist 370 mg J/ml kontrast injiceres ved hjælp af Janetsprøjterne gennem blærekateter/blæredræn til blæren er fuld. Spørg patienten.

 

Husk at tage den lille studs af Janetsprøjterne.

 

Efter indgift af kontrasten rejses lejet med patienten på. Patienten står nu på fodstøtten med ryggen mod lejepladen.

Husk stor engangsble på fodstøtten.

Patienten afdækkes så godt som muligt.

 

Herefter fjernes kateteret i samråd med radiologen.

Husk at fjerne luften fra ballonen før kateteret trækkes ud.

Radiologen udfører undersøgelsen og billedoptagelsen.

Under gennemlysning følges kontrasten fra blæren. Der tages tømningsbilleder, mens patienten bliver bedt om at lade vandet i bleen indtil blæren er tom.

 

Afslutning

Patienten vises ud i omklædningsrummet, hvor der ligger vaskeklude og håndklæder.

Patienten kan bruge klokkesnoren, hvis der ønskes yderligere hjælp.

Patienten orienteres om hvor, hvordan og hvornår der er svar på undersøgelsen.

 

Indlagte patienter køres tilbage til stamafdelingen.

 

Ambulante patienter går hjem, hvis ikke andet er aftalt.

 

Oprydning

Lejet sprittes eller vaskes af efter behov.

Resten af kontrasten afleveres i CT.

Engangsartikler smides i skraldespanden.