Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Polypfjernelse med slynge i forbindelse med sigmoideoskopi og koloskopi

 

Formål

Formålet er at beskrive arbejdsgangen ved polypfjernelse i forbindelse med sigmoideoskopi og koloskopi

 

Definition af begreber

Diatermi – el-brænder hvor slynge kan tilsluttes. Betjenes med fodpedal.

 

Beskrivelse:

Der bruges :

Steril éngangspolypslynge.

”Sukkertang” eller ”net”

Miliporepapir, præparatglas, tandstik i vand, handsker, serviet, forklæde. Formalin til lukket system er på væggen i skyllerummet

Neutralplade.

Diatermi-apparat.

Patientlabels med stregkode.

 

Slyngen pakkes ud og afprøves.

Slyngen tilsluttes diatermiapparatet.

Diatermi tilsluttes skopet.

Neutralplade forbundet med diatermi anbringes på patienten.

Der tændes for diatermi.

Polypslyngen føres ned gennem skopets biopsikanal.

 

Den afbrændte polyp udtages med sukkertang eller net. OBS : Polyppen kan ikke trækkes op gennem kanalen, men skal holdes fast, mens hele skopet trækkes tilbage.

 

Polyppen sættes evt. på miliporepapir og kommes i præparatglasset.

Patientlabel med navn, cpr.nr. og stregkode sættes på glasset. Der fyldes formalin i glasset fra beholder på væggen i skyllerummet.

 

Elektronisk prøverekvisition udfyldes af lægen.

 

Før prøven forlader kirurgisk ambulatorium, udføres følgende kontrol:

EPJ åbnes og der kontrolleres i rekvisition/patientens udbakke, at prøverekvisitionen er udfyldt og sendt. Kontrollér at oplysningerne i rekvisitionen stemmer overens med praparatglassene og påsæt label med tekst.

Denne kontrol dokumenteres i skopibogen med initialer.

 

EN patientlabel sættes i biopsibogen på skopistuen.

 

Glasset anbringes i transportkasse til Patologisk institut. Kassen afleveres i skabet til afhentning under trappen inden kl. 14.

 

 

Patienten informeres om, at der kan forekomme blødning i forbindelse med afføringer efter undersøgelsen.

Medgives skriftlig information om komplikationsrisiko.

 

Patienten informeres om, at svaret foreligger om ca. 14 dage og gives mundligt ved ambulant kontrol eller skriftligt efter aftale.

Patienten medgives skriftlig information om komplikationsrisiko.

 

Flergangs- sukkertang rengøres i henhold til instruks om rengøring af skoper og tilbehør.