Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kolektomi, åben og laparoskopisk adgang - forberedelse og anæstesi i A-anæstesi

Definitioner1

Beskrivelse1

Præoperativt anæstesitilsyn1

Standardfremstilling og forberedelse1

Modtagelse af operationspatient i A-anæstesi samt klargøring til overdragelse af patienten postoperativt Doc Id 125522

Monitorering i A-anæstesi2

Overordnede lejringsprincipper2

Anæstesi/analgesi2

Ventilationsstrategi ved laparoskopisk adgang2

Peroperativ væsketerapi2

Peroperativ smerte og kvalmestillende behandling3

Postoperative ordinationer og observationer3

Overlevering fra anæstesi til opvågning til stamafdeling3

Referencer og øvrige henvisninger3

Definitioner

CIBD: Chronic Inflammatory Bowel Disease - Kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

IBD: Inflammatory Bowel Disease – inflammatorisk tarmsygdom.

Beskrivelse

Der er indikation for subtotal kolektomi ved colonperforation, toksisk megakolon, livstruende blødning, hyppige eksacerbationer af CIBD, manglende respons på medicinsk behandling, steroidafhængighed, cancerprofylakse, kronisk fejlernæring.

Dette indgreb fortages ofte akut som følge af truende tarmperforation ved colitis ulcerosa/morbus Chron. Patienten er ofte en yngre person, præget af akut inflammation og ernæringsproblemer, som har været plaget af multiple blodige diarreer. I denne periode har patienten ofte været i højdosis behandling med prednison.

Kolektomien kan også foretages laparoskopisk.

Præoperativt anæstesitilsyn

 • • BAC-test

 • • Information om epiduralanalgesi

 • • Ventrikelsonde (ved laparoskopi)

Standardfremstilling og forberedelse

Ved åben kirurgi

 • • ¼ eller ½ % Marcain® i 50 ml/20- Luer Lock sprøjte med forlænger

 • • Epi-Morfin

 • • Fremstilling til epidural kateteranlæggelse

 • • PCA-pumpe/batteri/A-blanding/forlængersæt

 • • Arterietryksæt/A-kanyle, a-gas-sprøjte

 • • Et trykkabel

 • • Tre pumper minimum

 • • Varmetæppe samt oesophagusføler

 • • NMT

 • • Ventrikelsonde ved laparoskopi (denne anlægges igennem munden).

 • • Øjenplastre

Modtagelse af operationspatient i A-anæstesi samt klargøring til overdragelse af patienten postoperativt Doc Id 12552

 • • Patienten modtages

 • • PVK-anlægges

 • • Der monitoreres i indsovningsrum, hvor

  • • epiduralkateteret anlægges

 • • Opstart af antibiotikaprofylakse, se operatørsamtale I Clinical

 • • Obs. eventuel indgift af Solu-Cortef®

 • • Ved laparoskopisk kirurgi orienteres patienten om den specielle lejring peroperativt. Udspørg om patienten har skulder/hofte problemer. Claudicatio intermittens og tag hensyn dertil peroperativt.

Monitorering i A-anæstesi

 • • Standard

 • • Diurese

 • • eventuelt arterietryk

 • • Temperatur

 • • NMT

Overordnede lejringsprincipper

Patienten lejres i standard lejring med begge arme ud, ved åben kirurgi.

Ved Laparoskopisk kolektomi lejres patienten med begge arme ind langs siden. HUG U VACC puden kan anvendes

 • • Ellers anvendes specialhovedpude med plads til skulderstøtterne

 • • Obs. der skal være plads til skulderpuderne

(Obs. forebyggelse af plexusskade/peroperativt tilse og massere skulderne – (skulderpuderne kan løsnes og trækkes lidt væk fra patienten peroperativt).

 • • Højre og venstre arm ind langs siden. De pakkes ind i gelpuder og armpladerne placeres til at fiksere og beskytte armene.

Anæstesi/analgesi

Indledning og anæstesi efter ordination.

Patienten skal intuberes og relakseres.

 • • Anlæggelse af mindst to velfungerende PVK'er

 • • OP anlægger kateter á demeure

 • • Anlæggelse af arteriekanyle, evt. a-gas analyseres

 • • Varmetæppe

 • • Opstart peroperativ epiduralanalgesi, eventuelt epi-Morfin, se Epidural analgesi i A-anæstesi Doc Id 7994

Ventilationsstrategi ved laparoskopisk adgang

På grund af risiko for høje luftvejstryk ventileres patienten med volumen kontrol/ trykkontrolleret.

Når patienten lægges i Trendelenburg stiger PEAK-trykket ofte kraftigt. Ved tryk over 30 mbar forsøges dette reduceret, i første omgang ved at reducere tidalvolumen (TV) og øge frekvensen. Er dette ikke tilstrækkeligt, kan inspirationstiden øges og derved ændres I:E ratio.

Ændringer i respiratorindstillinger foretages i samråd med anæstesilægen.

Anæstesi til laparoskopiske indgreb i A-anæstesi

Peroperativ væsketerapi

 • • Standard restriktivt 3 ml/kg/t og efter ordination

 • • Anvend varme væsker

 • • Løbende væskeregnskab/volumenbalance

Peroperativ smerte og kvalmestillende behandling

Postoperativ kvalme og opkastning, profylakse og behandling i A-anæstesi

Smertebehandling i A-anæstesi

Postoperative ordinationer og observationer

Ad smertebehandling, obs. mange af patienterne er Morfinintolerante.

 • • PCEA-infusion af standard A-blanding

Obs. eventuelt R-blanding.

Se Patientbehandling i opvågningsafsnittet

Se Tarmresektion

Se basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet

Overlevering fra anæstesi til opvågning til stamafdeling

Ernæring

Vandladning: Diureser.

Medicin: Ikke rutinemæssigt cont. antibiotika.

Smertepakke 2 på sengeafdelingen.

Tromboseprofylakse 6 timer postoperativt.

Referencer og øvrige henvisninger

Dokumentsamling - A-anæstesi