Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit 6. sal - Stuegangsfunktion

Beskrivelse

Aktører i stuegangen:

Speciallæge, uddannelseslæge, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, studerende.

 

Rammer for stuegangen:

Kl.9:00 mødes koordinerende sygeplejerske, stuegangsgående læger og en repræsentant fra terapeuterne til koordinering på lægekontoret - tavlemøde. Her gennemgår koordinerende sygeplejerske kort hver enkelt patient. Lægerne fordeles ud på patienterne, og koordinerende sygeplejerske laver en prioriteringsliste på Cetrea. Herefter påbegynder lægerne stuegang på den patient, der er valgt som første prioritet.

Stuegangen forberedes på lægekontoret mellem læge og patientens daglige kontaktsygeplejerske, men foregår på patientens stue. Ved behov må medpatient forlade stuen, eller undersøgelsesstuen kan bruges.

Ved selve stuegangen inde ved patienten deltager, udover lægen og patienten, eventuel pårørende/kontaktperson og patientens daglige kontaktsygeplejerske.

Kl. 13:00 er der planlagte lægesamtaler med patienter/pårørende og/eller kontaktperson. Den aktuelle kontaktsygeplejerske deltager i samtalen.

Kl. 15: Forventes stuegangen helt afsluttet. Det tilstræbes, at begge læger bliver i afdelingen til stuegangen er færdig, således at tværfaglig kompetenceudvikling kan forgå i hele stuegangsforløbet.

 

Gennemgang:

Patienter, der er indlagt dagen forinden, skal have lavet gennemgang. Dette er en mere omfattende stuegang, der fortrinsvis foretages af en speciallæge.

Fokus: Afklaring og plan for nye patienter samt fokus på de komplekse neurologiske patienter - Læringsmuligheder og kompetenceudvikling for såvel yngre læger samt plejepersonale.

 

Sygeplejersken - Forberedelse til/under stuegang:

 • • Den koordinerende sygeplejerske holder koordineringsmøde med det resterende plejepersonale kl. 8.45. Her er man som stuegangsgående sygeplejerske ansvarlig for at fortælle om de patienter, man denne dag er kontaktsygeplejerske for, så koordinator er klædt på til at koordinere med lægerne kl. 9.

 • • Den aktuelle kontaktsygeplejerske taler med sine patienter og vurderer aktuelle neurologiske udfald til brug for stuegangen.

 • • Har patienten behov for/ønsker at tale med lægen ved stuegangen? Har pårørende?

 • • Sygeplejersken har læst sidste notater i journalen, er opdateret på diverse undersøgelser, der er bestilt, og på prøvesvar.

 • • Har sat fokus på særlige problematikker i forhold til patientens udredningsplan og svar på prøver og undersøgelser.

 • • Obs. patientens medicinering.

 • • TOKS vurdering.

 • • KRAM vurdering.

 

Efter stuegang:

Sygeplejersken varetager efterfølgende ordinationer fra stuegangen. Dokumenterer patientpleje og behandlingstiltag.

Vedr. plan for patientens indlæggelsesforløb, udskrivelse, eller ordinationer/ sep. af medicin, følger sygeplejersken op på dette med patienten og de pårørende.

 

Lægen - Forberedelse til/under/efter stuegang:

 • • Koordineringen af stuegangen med sygeplejerskerne

 • • Lægen opdaterer sig i journalen inden hver patient.

 • • Efter stuegang vurderer lægen, hvorvidt der er behov for yderligere prøver eller undersøgelser.

 • • Læge forholder sig til TOKS samt Columna medicin dagligt.

 • • Diktering i journalen efter hver stuegang.

 • • Medicinændringer foretager lægen i elektroniske medicinjournal efter hver tilset patient

 • • Der skrives eller dikteres henvisninger, som sendes umiddelbart af lægen, alternativt af sekretæren når hun skriver notatet i journalen.

 • • Ved patienter, der skal udskrives, udarbejder lægen epikrise samt ajourfører patientens medicin i FMK.

 

Formål

 • • At koordinere patientens indlæggelsesforløb således at pleje, diagnostik og behandling bliver af høj faglig kvalitet

 • • At indlæggelsesforløbet foregår med respekt for patientens tid, ønsker og behov

 • • At der igennem en ligeværdig tværfaglig dialog skabes et helhedsorienteret indlæggelsesforløb for patienten