Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af fejlmeddelelser på Fresenius hæmodialysemaskine 4008/5008/6008

Formål1

Generelt om fejlmeddelelser på dialysemaskinen1

Dialyseteknikernes åbningstider1

Fejlmelding af dialysemaskinen1

Fejlmeddelelser der ses an2

Fejlmeddelelser der rettes før, under eller efter dialysen2

Fejlmeddelelser før dialysen2

Fejlmeddelelser under dialysen2

Fejlmeddelelser der kræver akut afslutning af igangværende behandling2

Fejlmeddelelser efter dialysebehandlingen3

Formål

  • • At personalet er bekendt med hvordan de skal håndtere fejlmeddelelser på Fresenius hæmodialysemaskine 4008/5008/6008 (herefter ”dialysemaskinen”).

  • • At sikre patienten får sin dialysebehandling på forsvarlig vis i tilfælde, hvor der kommer fejlmeddelelser på dialysemaskinen.

Generelt om fejlmeddelelser på dialysemaskinen

Fejlmeddelelser på dialysemaskinen opdeles i fejl før, under eller efter dialysebehandlingen. Fejlen rettes enten på stedet, på dialyseværkstedet eller ses an.

Fejl på dialysemaskinen forsøges, om muligt, rettet af personalet. Se eventuelt Brugsvejledninger Hæmodialysemaskiner for detaljer om maskinerne.

Dialyseteknikernes åbningstider

Telefonnummeret til teknikerne er lokal 64099

  • • Mandag-torsdag7-14:30

  • • Fredag 7-14

  • • Weekend Lukket

Fejlmelding af dialysemaskinen

  • • Rød fejlmeldingsseddel ”UD”Indenfor dialyseteknikernes åbningstid kontaktes disse inden der udfyldes Rød fejlmeldingsseddel ”UD” (se billede).

  • • Udenfor dialyseteknikernes åbningstid fejlmeldes maskinen ved at udfylde den røde fejlmeldingsseddel ”UD”. Disse ligger i apparaturdepotet. Der laves en grundig fejlbeskrivelse inkl. eventuelle fejlkoder, så teknikeren ved præcis hvad den tekniske fejl drejer sig om. Husk at skrive initialer på, så teknikeren, om nødvendigt, kan opsøge yderligere information.

  • • Maskinen køres udenfor apparaturdepotet med udfyldt ”UD” seddel.

Fejlmeddelelser der ses an

Fejlmeddelelser på maskinen kan godt være enkeltstående tilfælde, som ved genstart af maskinen (eller ved næste dialyse) ikke kommer igen. Derfor kan personalet, eventuelt i samråd med dialyseteknikeren, vælge at se en fejlmeddelelse an den/de næste par behandlinger. Hvis meddelelsen fortsat kommer, beskrives fejlen og der gøres opmærksom på, at maskinen er til observation for pågældende fejlmeddelelse og stadig må benyttes indtil fejlen er be- eller afkræftet.

Fejlmeddelelser der rettes før, under eller efter dialysen

Grundlæggende information ved indikering af advarsel på dialysemaskine 5008/6008

Almindeligvis, vises meddelelser på skærmen som en ”kartotekskasse”. På kassen er en kort tekst angående problemet og redskaber til at løse det. Afhængig af situationen, kan en hjælpefunktion (kartotekskort med uddybende meddelelser) aktiveres ved at trykke på ”?” knappen.

Grundlæggende information ved indikering af advarsel på dialysemaskine 4008

Maskinen afgiver meldinger på tekstdisplayet eller i form af pop-up felter. Felterne kan være

advarsel (rød) eller information (gul).

Fejlmeddelelser før dialysen

Fejlmeddelelser opstået før dialysen vil ofte være fejl ved T1-test. Ved at teste igen vil dialysemaskinen ofte gå gennem testen, ellers kan maskinen eventuelt forsøges genstartet. Opstarter maskinen uden fejl kan denne anvendes.

Se eventuelt Brugsvejledninger Hæmodialysemaskiner for detaljer om maskinerne.

Fejlmeddelelse ved T1-test på dialysemaskine 4008

Tryk ”Test” 1 gang, hvorefter maskinen kommer med en specifik fejlkode. Denne fejlkode skrives ned i tilfælde af at maskinen senere skal fejlmeldes. Herefter trykkes på ”Test” igen for at gentage testen. Dette kan eventuelt gøres et par gange inden dialysetekniker kontaktes og / eller dialysemaskinen genstartes (sluk maskinen og tænd igen).

Fejlmeddelelse ved T1-test på dialysemaskine 5008/6008

Følg vejledningen på skærmen.

Fejlmeddelelser under dialysen

Ud fra fejlmeddelelsen vurderes dialysemaskinen for hvorvidt dialysebehandlingen på forsvarlig vis kan fortsættes. Kan dialysebehandlingen fortsættes, vurderes om fejlen skal ses an eller dialysemaskinen skal fejlmeldes.

Se eventuelt Brugsvejledninger Hæmodialysemaskiner for detaljer om maskinerne.

Fejlmeddelelser der kræver akut afslutning af igangværende behandling

Dialysemaskinen vil i særlige tilfælde kræve akut afslutning af en igangværende behandling.

Jf. afsnittet om fejlmelding af dialysemaskinen

Fejlmeddelelser efter dialysebehandlingen

Ved fejlmeddelelser efter dialysebehandlingen (fx fejl ved varmedes.) - Se eventuelt Brugsvejledninger Hæmodialysemaskiner for detaljer om maskinerne.