Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG columna cervicalis funktionsoptagelser

 

Forberedelse

 

 

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

Obs. Der skal altid foreligge PA og lat, som vurderes af radiolog før funktionsoptagelserne gennemføres.

 

Standardoptagelser

Lat. med fleksion og ekstension.

 

Positionering

 

 

Patienten står med venstre side mod detektorpladen. Skulderen skal røre detektorpladen, så patienten står stille. Armene skal hænge tungt ned langs siden

 

Fleksion: Hovedet maksimalt foroverbøjet

 

Ekstension: Hovedet maksimalt bagoverbøjet

Centrering

Fleksion: Centrer ca. midt på halsen og udfor struben

 

Ekstension: Som ovenfor

 

Billedkriterier

Fleksion: Fra basis cranii til og med C7 skal være fremstillet. Bagkanten af hvirvelcorpora skal projiceres over hinanden. Billedet markeres med flexion.

Ekstension: Som ovenfor. Billedet markeres med ekstension.

 

Husk højre/venstre markering

 

Fleksion

Ekstension

Billede 3

Billede 4