Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gennemlysning – Nefrostomi-kateter-skift

 

Indikation:

Hos pt. med langvarig eller permanent nefrostomi, for at undgå knæk, utætheder eller tilstopning af kateteret.

 

Kort og godt

 

Præmedicin:

- ingen

Kontrast:

Omnipaque 240 mg/ml evt. fortyndet med steril isot. NaCl 1:1

Lejring:

Sideleje med kateterside opad.

Lab. som skal foreligge:

- ingen

Personale til us.:

En person iført sterile handsker til at assistere radiolog.

Strålehygiejniske “gode råd”

Aldrig hænder direkte i stålefeltet

Hold så stor afstand til lejet som muligt

Andet:

 

 

Forberedelse fra afdelingens side:

Ingen

 

Forberedelse i rummet inden undersøgelsen starter:

Grundopdækning. Sterilt bord med kontrast, steril NaCl, guidewire Amplatz 0,38 og nyt kateter i samme tykkelse som det gamle.

Pt. lejres skråt på maven med relevante nyre eleveret.

 

Selve undersøgelsen:

Patient i skrå- eller bugleje.

Der injiceres kontrast i nefrostomikateteret for at kontrollere beliggenheden. Med Seldingerteknik udskiftes kateteret.

Kontrastinjektion til kontrol af positionen.

 

Efter undersøgelsen:

Kateteret fikseres og kobles til nyt mellemstykke og ny pose.

 

Information til patient om efterbehandling:

Urinen kan være blodtilblandet det første døgns tid. Det er normalt. Kateteret kan evt. skylles igennem med saltvand.

Må spise og drikke.

Kateteret kan sidde i 3 måndeder, hvorefter det skiftes på rtg.afd.

 

Undersøgelsesforløb for læger:

Saltvand trækkes sterilt op i 20 ml. sprøjte, og skyller kateter, således at katetret bliver fugtet og dermed er lettere at indføre leder i, specielt Hydro-fil coated.

Der injiceres kontrast gennem nefrostomikateteret for at kontrollere beliggenheden.

Snoren i kateteret løsnes.

Guidewire føres gennem kateteret, hvorefter dette kan fjernes.

Er der tale om udskiftning til tykkere kateter foretages dilatation - gerne med skruedilatator 2 numre større end det planlagte kateter.

Nyt kateter føres ind over guidewiren. Denne kan nu fjernes.

Beliggenheden kontolleres med kontrastinjektion i kateteret.

Snorelåsen spændes.