Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akutte Neuro MR-skanninger der kommer i vagten

Retningslinjer for Radiologisk afdeling, Aalborg Sygehus

 

1. MR-skanning af columna:

Der findes ikke nogen MR-protokol eller nogen radiologisk diagnose, der benævnes tværsnit. Tværsnitslæsion anvendes som betegnelse for læsion af rygmarven. Den kan være partiel eller komplet og giver neurologiske udfald distalt for læsionen. Tværsnitslæsion kan være forårsaget af kompression (fx fra metastase, stor discusprolaps, epidural absces, disloceret hvirvelfraktur) eller intramedullær læsion (fx akut myelit).

Udtalt kompression af cauda equina benævnes cauda equina syndrom og ikke tværsnitslæsion.

Akut MR-skanning af columna kan være indiceret ved kliniske symptomer på tværsnitslæsion eller cauda equina syndrom.

 

MR-protokol vælges beroende på mest sandsynlige ætiologi til symptomerne:

Pt. med kendt primær tumor, hvor man mistænker metastaser med kompression af medulla eller cauda equina.
Protokol: Columna totalis – metastaser (todelt), begynd altid med symptomregion, kun sagittal T1 og sagittal STIR samt aksial T2, Evt. suppleret med T1 hvor der ses tumorindvækst i spinalkanalen. Det skal tilføjes at hele columna altid skal undersøges ved metastasemistanke, også hvis man har et fund som forklarer patientens symptomer på den første halvdel af undersøgelsen. Der kræves en kortlægning af hele columna for at bedømme indikation for kirurgi eller stråleterapi.

Pt. med mistænkt stor akut discusprolaps:

Protokol: Columna cervicalis eller thoracalis eller lumbalis rutine beroende på symptomgivende niveau.

Mistanke om discit/spondylit med epidural absces:

Protokol: Columna tumor/inflammation før og efter Gd, begynd med symptomgivende region.

Ukendt ætiologi: Pt. uden kendt primær tumor og uden mistanke om discusprolaps eller infektion:

Protokol: Columna totalis metastaser, begynd med symptomgivende region og skift eventuelt protokol, hvis man finder noget af ovennævnte patologiske forandringer. Dette kræver at bagvagt er til stede, når undersøgelsen udføres. Hvis sagittal T1 og STIR er helt normale, i den første del af en todelt columnaundersøgelse, fortsættes med sagittal T1 og T2, på den anden halvdel af columna. Hvis denne også er helt normal findes ingen indikation for videre udredning i vagttid. Eventuelt supplerende undersøgelse med kontrast for at finde fx lymfominfiltration i durasækken eller intramedullær metastase kan laves på normal arbejdstid.

Traume

Udisloceret fraktur eller ingen fraktur påvist, men symptom på tværsnitslæsion eller cauda equina syndrom (kan være epiduralhæmatom eller traumatisk discusprolaps).

Evt. ved påvist luksation eller disloceret fraktur, som påvirker spinalkanalen

Protokol: Columna cervicalis, thoracalis eller lumbalis rutine + sagittal STIR, beroende på symptomgivende niveau.

 

 

2. MR-skanning af cerebrum

Ved følgende indikationer kan akut MR-skanning af cerebrum være indiceret:

Enkelte patienter med meget store intrakranielle, akut opdagede tumorer med alvorlige symptomer, hvor akut operation planlægges i vagten.
Protokol : MR cerebrum rutine før og efter Gd. Hvis der er mistanke om medulloblastom i fossa posterior: kør også Columna totalis – CSF seeding, kun efter Gd.

Der kan i enkelte tilfælde også findes indikation for en akut diffusionsvægtet MR af hjernen, hvis differential diagnostikken mellem stroke og anden genese stærkt påvirker behandling i vagttiden.
Protokol : MR cerebrum rutine (evt. kun axial DWI, hvis patienten ikke kan medvirke)

Nyopdaget læsion på CT der giver stærk mistanke om absces.
Protokol: MR cerebrum rutine før og efter Gd (diffusionssekvens vigtigst).

Mistanke om Herpes Simplex encephalit (behøver ikke scannes kl. 23.30-07.30).
Protokol : MR cerebrum rutine før og efter Gd.

 

Hvis bagvagten er usikker på valg af protokol eller bedømmelse af fund skal Neuroradiologisk Trombolysevagt kontaktes telefonisk mhp. rådgivning.