Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hypersensitivitet (overfølsomhed) overfor NSAID-præparater

 

Definitioner og inddeling:

 

NSAID: Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler herunder acetylsalicylsyre.

 

Hypersensitivitet (overfølsomhed) overfor NSAID kan inddeles i to hovedtyper:

 

Allergiske reaktioner:

Der er tale om immunmedierede type I-reaktioner (IgE-medierede) eller type IV-reaktioner (T-celle-medierede). Hypersensitivitetsreaktionen er relateret til den kemiske struktur af præparatet/præparaterne, og ses derfor typisk ved eksponering for ét bestemt NSAID eller evt. overfor flere med lignende kemiske struktur.

De typiske manifestationer er anafylaksi, urticaria, angioødem, forsinkede hud-reaktioner (12-48-timer) samt i sjældne tilfælde organmanifestationer (fx pneumonitis, nefritis).

Non-allergiske reaktioner

Kaldes også non-immunologiske hypersensitivitetsreaktioner.

Disse reaktioner sker som følge af hæmning af cyklooxygenasen og påfølgende øget leukotriensyntese, der aktiverer mastceller og eosinofile leukocytter.

Der er tale om en klasseeffekt, dvs. modtagelige individer vil reagere på alle NSAID.

De typiske manifestationer er forværring af luftvejssymptomer hos patienter med kendt astma og rhinosinuitis samt kløe og/el. angioødem.

 

 

Diagnostik og håndtering:

I den akutte fase hvor hypersensitivitetsreaktionen manifesterer sig behandles patienten symptomatisk efter gældende retningslinier.

NSAID-behandlingen seponeres.

 

Efterfølgende bør patienten ikke behandles med nogen form for NSAID.

 

Patienten bør henvises til yderligere allergologisk udredning, hvis der er tale om en alvorlig systemisk reaktion (f.eks. anafylaksi) eller hvis behandling med NSAID skønnes at være af afgørende betydning for patienten.

 

Referencer

M. L. Kowalski et al. Classification and practical approach to the diagnosis and management of hypersensitivity to nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Allergy 68 (2013) 1219-1232.

D.Vervloet et al. Drug allergy. Editions de Conde, Paris, France 2007.