Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Øjenoperationer - observation efter

Botox-behandling for skelen

Behandling for skelen med indsprøjtning af BOTOX®.

Yderligere information kan ses i informationsfolderen Øjensygdomme (rn.dk)

 

Amotio retinae (nethindeløsning)

Nethindeløsning skyldes, at øjets glaslegeme skrumper. Det kan fx være som følge af aldersforandringer, øjenoperationer, øjenskader eller nærsynethed. Idet glaslegemet skrumper, opstår der rifter i nethinden, hvor der kan trænge væske ind, og denne væske gør, at nethinden løsnes. Operation er den eneste effektive behandling af nethindeløsning, og den sigter mod at lukke rifterne i nethinden. Operationen tager 1-2 timer.

Yderligere information kan ses i informationsfolderen Øjensygdomme (rn.dk)

Strabismus

Operation for skelen. Ved operationen åbnes øjets slimhinde, så der er adgang til øjenmusklerne, som fæstner på ydersiden af øjet. Disse muskler kan herefter gøres kortere eller flyttes frem eller tilbage, så øjet bliver drejet til den korrekte stilling. Herefter syes muskler og slimhinde, og der sættes en forbinding på øjet. Under operationen gives lokalbedøvelse ved siden af øjet, som forebygger smerter i timerne efter operationen. Operationen varer cirka 1 time.

Yderligere information kan ses i informationsfolderen Øjensygdomme (rn.dk)

Tårevejssondering

Sondering af tåreveje pga. forsnævring. Ved operationen skylles tårevejene og der føres en tynd metalsonde (et spidst metalinstrument) gennem tåresækken og ned til næsehulen, hvor den åbner blokeringen. Herved dannes et afløb ned til næsen. Operationen tager cirka 1 time.

Yderligere information kan ses i informationsfolderen Øjensygdomme (rn.dk)

Vitrektomi

Ved en række øjensygdomme kan der i øjets glaslegeme opstå uklarheder, som nedsætter synet. For at fjerne uklarhederne kan det være nødvendigt at fjerne øjets glaslegeme ved en operation (vitrektomi), og synet vil i mange tilfælde blive bedre. Der laves 3 huller af en længde på 1 mm i øjets senehinde og føres operationsinstrumenter ind i øjet. Ved hjælp af instrumenterne klippes glaslegemet i små stykker, som suges ud. Glaslegemet fjernes ved hjælp af tre instrumenter, der indføres i øjet. Efterhånden som glaslegemet fjernes, bliver det erstattet med saltvand. I nogle situationer er det nødvendigt at udskifte saltvandet med silikoneolie eller en gasblanding. Det afhænger af, hvilken sygdom der ligger til grund for operationen, og hvordan operationen forløber. Det opererede øje er dækket med en klap det første døgn. Efter operationen kan det være nødvendigt, at holde hovedet på en speciel måde i en periode for at få gassen i øjet til at presse mod et bestemt punkt inde i øjet.

Yderligere information kan ses i informationsfolderen Øjensygdomme (rn.dk)

Operation ved øjensygdommen maculahul

Maculahul vil sige, at der er kommet hul i den del af nethinden, som kaldes ’macula’ eller ’den gule plet’. Det opleves som dårligt læsesyn og forvrængning af synet, hvor billedet ser ud til at snøre sig sammen ind mod midten. Maculahul skyldes, at øjets glaslegeme skrumper og derved trækker en rift i nethinden. Når glaslegemet trækker i riften, bliver riften til et hul. Lægen laver 3 huller i øjets senehinde og fjerner glaslegemet. Det fjernede glaslegeme erstattes af saltvand. Lægen fjerner også en membran, der udgør grænsefladen mellem nethinden og glaslegemet. Den gule plet, også kaldet macula, er en lille del af nethinden og ligger bagerst i øjet. Det er herfra, det centrale syn stammer – det syn, der bruges til at læse og fokusere. Maculahul er et hul i nethinden ved den gule plet. Ved operationens afslutning fyldes øjet op med gas. Denne gas skal lukke maculahullet ved at presse mod det. For at gassen kan virke optimalt, skal patienten anbringes, så pupillen peger nedad. Så vil gasboblen nemlig trykke opad mod maculahullet. For at gassen i øjet kan virke optimalt og trykke mod maculahullet, skal patienten ligge på en speciel måde, der kaldes ”face down”, i 6 timer om dagen i mindst 3 dage. Operationen varer som regel mindre end 1 time.

Yderligere information kan ses i informationsfolderen Øjensygdomme (rn.dk)

Basisobservationer af patienter i Opvågningsafsnittet

Udvidet observation

Ved vitrektomi, amotio retinae og operation for maculahul kan patienterne post-operativ være generet af de tråde, som nethinden er syet med. Det kan føles som grus i øjet. Trådene forsvinder af sig selv efter cirka 4 uger. Øjet kan desuden føles tørt og være følsomt for træk.

Lejring

Ved enkelte øjenoperationer amotio retinae og vitrektomi, hvor der er anvendt gas, luft eller silikone olie kan der være specielle krav til patientens lejring. Ofte lejring på enten venstre eller højre side. Det er vigtigt patienten kommer godt langt om på siden. Dette skal være anført på anæstesiskema under postoperativ plan.

Patienter, der er opereret for maculahul får gas i øjet. De skal ligge med hovedet nedad (face-down) i sammenlagt 6 timer om dagen de første 3 dage. Når der er noteret ”sideleje til face-down”, skyldes det, at patienterne ikke lige efter narkosen kan ligge med hovedet nedad, derfor vil sideleje oftest være tilstrækkeligt i opvågningen.

Smertebehandling

Rammeordination.

Panodil virker oftest bedst.

NSAID-præparater (Toradol) er en mulighed, hvis patienten ikke har gastrointestinale problemer. Skal ordineres af anæstesilæge.

Vær opmærksom på at morfika (Morfin, Fentanyl) ofte ikke har effekt på smerter i øjet, men kan være et sidste valgs-præparat.

Udskrivelse

Afdelingens procedure for udskrivelse følges. Se Patientbehandling i opvågningsafsnittet