Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Postoperativ smertebehandling

Beskrivelse

Smertebehandlingen består af tre behandlingstrin:

  1. 1. Alle patienter skal primært smertebehandles med paracetamol.

  2. 2. Hvis smertebehandlingen skønnes utilstrækkelig gives NSAID – præparater

(Med mindre dette er kontraindiceret eller er givet præoperativt.)

  1. 3. Smertebehandlingen kan suppleres med kaps. Oxynorm® 5 mg p.n. eller

3.1 Hvis der fortsat er kraftige smerter, gives morfica i.v./s.c. (Oxynorm®)

Ordinationerne for de enkelte præparater baseres på patientens alder og vægt eller kontraindikationer.

 

paracetamol

indtil 70 år

over 70 år

under 60 kg

1,0 g x 3

1 g x 3

over 60 kg

1,0 g x 4

1 g x 3

N.B. Ved anvendelse af supp. paracetamol gives 1,5 g i stedet for 1 g.

 

 

NSAID

indtil 65 år

over 65 år

Ibumetin tabl.

400 m g x 3

400 mg x 2

Xefo® Rapid

8 mg x 2

8 mg x 1

 

Husk kontraindikation:

Mavesår – dyspepsi – hjerte-/nyre-/leverinsufficens samt astma og koagulationsforstyrrelser - 3. semester graviditet.

 

 

V.A.S. score <5

Opioid

indtil 60 år

60< år <75

over 75 år

Oxynorm® kaps. 5 mg

1 kapsel hver 6. time

1 kapsel hver 8. time

1 kapsel hver 12. time

OxyContin® kaps. 10 mg

1 kapsel hver 12. time

1-2 kapsler per døgn

1 kapsel per døgn

 

V.A.S. score >5

Oxynorm® x mg i.v.

indtil 60 år

60< år <75

over 75 år

50 kg

3,5 mg

2,5 mg

2,0 mg

60 kg

4,0 mg

3,0 mg

2,5 mg

70 kg

4,5 mg

3,5 mg

3,0 mg

80 kg

5,0 mg

4,0 mg

3,0 mg

Oxynorm gives maks. seks gange per døgn.

 

I.v. injektion

Fentanyl 50 µg/ml i.v.

indtil 60 år

60< år <75

over 75 år

VAS >5

2 ml

1 ml

0,5 ml

 

 

I.v. infusion

Fentanyl 50 µg/ml

indtil 60 år

60< år <75

over 75 år

<100 kg

2,0 ml/t

1,5 ml/t

1,0 ml/t

<80 kg

1,5 ml/t

1,0 ml/t

0,5 ml/t

<60 kg

1,0 ml/t

0,5 ml/t

0,5 ml/t

Dosering justeres i forhold til effekt.

 

Ved apnø eller respirationsfrekvens under 8/minut gives Narcanti 0,4 mg p.n.

Patienter, som får Morfin i epiduralkateter, må ikke få opioider som tabl. eller i.v. eller s.c.

Definition af begreber

NSAID: En forkortelse for non-steroide anti-inflammatoriske midler

VAS score: Skala 0-10, hvor 0 er smertefri og 10 er de værst tænkelige smerter, patienten kan forestille sig.