Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til børn med torticollis og/eller plagiocephalia

 

Beskrivelse

Patientgruppe

Det nyfødte barn og barnets forældre. Det kan også være ældre babyer, hvor sundhedsplejersken eller praktiserende læge henviser til børneambulatoriet.

 

Overordnet fremgangsmåde

Når diagnosen torticollis og/eller plagiocephalia er stillet af en læge på børneafdelingen på Regionssygehus Nordjylland, Hjørring, henvises barnet til fysioterapi hos børnefysioterapeuterne. Barnet undersøges og forældrene instrueres i behandling og håndtering af barnet.

Ved de efterfølgende behandlinger/kliniske kontroller i Fysio- og Ergoterapien foretager fysioterapeuten undersøgelser af barnet og vejleder forældrene i den rette håndtering af barnet.

Barnet med torticollis afsluttes hos fysioterapeuten, når der er fri bevægelighed i cervikal columna.

Barnet med et skævt kranie afsluttes senest, når råd og vejledning er givet og der er observeret bedring.

 

Den fysioterapeutiske intervention

Før patientkontakt

Fysioterapeuten orienterer sig i journalen mhp. oplysninger om graviditets- og fødselsforløb.

 

Undersøgelse

Formål

 • • At opnå normal bevægelighed.

 • • Forebygge og eventuelt korrigere kranieasymmetri.

 • • At forældre kan udføre og forstår hensigten med lejringen og håndteringen af barnet.

 

Anamnese

 • • Graviditetsforløb.

 • • Fødslens forløb.

 • • Hvordan trives barnet?

 • • Døgnrytme.

 • • Spisemønster.

 • • Tendens til gylpning.

 • • Humør.

 

Inspektion

 • • Barnets spontane stilling.

 • • Asymmetrier.

 • • Barnets reaktioner på håndtering.

 

Palpation af cervikal columna

 • • Tonus.

 • • Muskulær struktur.

 

Bevægelighed

 • • Bevægelighed i columna.

 • • Undersøgelse med særlig fokus på cervikal columna.

 • • Bevægelighed i hofte og skulder.

 

Konklusion

Der laves en konklusion på undersøgelsesfundene mhp. behandling af barnet og instruktion af forældrene.

 

Behandling

Torticollis

 • • Udspænding af kontrakturer, primært m. sternocleidomastoideus på den afficerede side.

 • • Styrke svag muskulatur, primært m. sternocleidomastoideus på den modsatte side.

 • • Fysioterapeuten viser først forældrene, hvordan behandlingen af barnet udføres. Derefter gennemfører forældrene behandlingen under fysioterapeutens supervision. Det er vigtigt, at forældrene føler sig trygge og kan udføre de øvelser, som de skal gøre med barnet.

 • • Første behandlingsseance/instruktion afsluttes først, når forældrene føler sig trygge ved at udføre behandlingen og fysioterapeuten vurderer, at deres behandling udføres korrekt. Forældrene opfordres til at gennemføre behandlingen hver gang de håndterer/skifter barnet.

 • • Udlevering af pjece om torticollis og skævt hoved.

 

Kranieasymmetri

 • • Instruktion i hensigtsmæssig lejring af barnet.

 • • Instruktion i hensigtsmæssig indretning af pusleplads.

 • • Information om indretning af opholdsplads til barnet i de vågne perioder, så barnet lokkes til aktivt at dreje hovedet og se mod den afficerede side. Hvad der lokker det enkelte barn, må forældrene prøve sig frem med. For de helt små børn (0-1 mdr.) vil det ofte være lysindfald fra vinduer, som vil være interessant. For lidt større børn vil det ofte være aktiviteter i rummet. Barnet skal altså placeres, så den afficerede side vender ud mod ”det interessante”, og barnet derved lokkes til at se mod den afficerede side og den kontrakte m. sternocleidomastoideus derved udspændes og den svage m. sternocleidomastoideus styrkes.

Tværfagligt samarbejde

I behandlingsforløbet informerer fysioterapeuten den relevante læge.

 

 

 

 

 

 

Formål

 

Formålet er at beskrive den fysioterapeutiske intervention til børn med torticollis og/eller plagiocephalia med henblik på at:

 • • Sikre kvaliteten af den fysioterapeutiske intervention.

 • • Sikre at fysioterapeuter, som arbejder med børn, kender indholdet i, fremgangsmåden og rammerne for fysioterapeutisk undersøgelse og intervention til børn med torticollis og/eller.plagiocephalia

 

 

Definition af begreber

 

Torticollis

Skæv holdning af hovedet, som følge af spastisk kontraktion eller skrumpning af musklerne på halsens ene side. Kontraktur af m. sternocleidomastoideus på højre side giver en højresidig torticollis, hvor ansigtet er drejet til venstre, og hovedet hælder mod højre, således at en højresidig torticollis producerer en cervikal scoliose konveks mod venstre. Den venstresidige m. sternocleidomastoideus vil i dette tilfælde være forlænget og svag.

M. sternocleidomastoideus funktion er at flektere hovedet, lateralflektere til samme side og rotere til modsatte side.

Diagnosen torticollis kan inddeles i den primære og den sekundære torticollis. Den primære er til stede ved fødslen f.eks. efter lejring intrauterint eller efter fødselstraume. Den sekundære vil som regel være lejringsbetinget og kan være associeret til craniofacial asymmetri eller plagiocephalia.

 

Craniofacial asymmetri

Asymmetrisk ansigt.

 

Plagiocephalia

Lejringsbetinget skævt baghoved, eller i sjældne tilfælde som følge af præmatur synostosis

coronalis.

 

Referencer

 1. 1. Ôhman A, Beckung E: Functional and cosmetic status in children treated for congenital muscular torticollis as infants. Advances in physiotherapy. 205. 7. 135-40

 2. 2. Christensen L, Østergaard J, Nørholt S: Lejringsbetinget plagiocephali Ugeskrift for Læger 203: 165: 46-50

 3. 3. Buus L, Jensen RB, Pedersen B. Ændret incidens af børn med torticollis og kranieasymmetri. Forskning i Fysioterapi

 4. 4. Burberg, K, Myrhaug, T, Reinar, L.: Diagnostik og behandling af spædbarn med mistanke om funktjonsforstyrrelser i øvre nakkeled. Nasjonalt kennskapscenter for helsetjenesten. Oslo 2009.