Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ventilationsudstyr og Ilt på Døgnafsnittet, Børneafdelingen Aalborg Universitetshospital

 

Formål

At Ilt og ventilationsudstyr altid er tilgængeligt og funktionsdygtigt, samt undgå smittespredning og opretholdelse af hensigtsmæssig hygiejne i forbindelse med anvendelse af ventilationsudstyr og ilt på patientstuerne på Døgnafsnittet.

Definition af begreber

Ilt og ventilationsudstyr består af udstyr der er fast på patientstuerne og ventilationsudstyr til akutte situationer på fast plads i afsnittet.

 

Ilt og ventilationsudstyr på patientstuen

 

Ventilationsmasker i fire størrelser

 

Døgnafsnittet har varelager og brikkonsulenterne bestiller maskerne hjem fra centraldepotet efter behov

 

Ventilationsudstyr 001.JPG

 

Vinkelventil

 

konnector

 

 

 

 

Ventilationspose 0,5 liter

ventilationspose

 

Ilt slange

 

Iltslange

 

Oxymixer med påsat studs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Findes enten i plast eller metal)

 

 

 

 

 

 

ny studs kan rekvireres på

Medico teknisk afsnit

 

ilt aggregat

 

H:\Billeder\ilt, sug hjertestop\109.jpg

 

 

 

 

Ilt og ventilationsudstyr til akutte situationer

 

Udstyret findes i Akutvognen på det respektive afsnit

 

Ventilationsudstyr 012.JPG

 

Der er tre størrelser ventilationsposer (Rubenspose), kan tilsluttes til Oxymixer.

Udstyret anvendes i akutte situationer, når barnet ikke er på patientstuen, eller under transport.

 

 

 

H:\Akkreditering\Akkreditering\PRI revision\Rengøring, stuer, ilt, sug\Rubenspose 008.jpg

 

Ventilationsudstyr til Baby

 

H:\Akkreditering\Akkreditering\PRI revision\Rengøring, stuer, ilt, sug\Rubenspose 001.jpg

Ventilationsudstyr til det mellemstore barn

 

H:\Akkreditering\Akkreditering\PRI revision\Rengøring, stuer, ilt, sug\Rubenspose 004.jpg

 

 

 

Ventilationsudstyr til voksne

 

 

 

 

H:\Akkreditering\Akkreditering\PRI revision\Rengøring, stuer, ilt, sug\Rubenspose 005.jpg

Obs! På patientstuen er der ikke ventilationspose der passer til den voksne/unge patient. I akutte situationer hentes dette ventilationsudstyr i nederste skuffe i Akutvognen.

 

Ventilationsudstyr 010.JPG

 

 

Transportabel ilt og suge aggregat

på stue 6 i Onkologien.

På etage 1 anvender man transportabel ilt aggregat fra Børnemodtagelsen.

 

Transportabelt ilt aggregat 002.JPG

Transportabel ilt og suge aggregat i Børnemodtagelsen

Findes i rum 1 og 2.

 

H:\Billeder\ilt, sug hjertestop\106.jpg

Beskrivelse

Ilt og ventilationsudstyr skal altid være tilgængeligt og klar til brug på sengestuen og fra Akutvognen. Når udstyret ikke anvendes er der et pude betræk over, som beskyttelse. Det er vigtigt at udstyret er funktionsdygtigt og at der i akutte situationer er sikkerhed for, at der er de remedier der er hensigtsmæssige at bruge. Ventilationsudstyr (Rubenspose) skal altid være tilgængelig i den rette størrelser der passer til barnet. Ventilationsposer findes i tre størrelser i Akutvognen.

Det er plejepersonalets ansvar at Ilt og ventilationsudstyr er tilgængeligt, funktionsdygtigt og rengøres efter forskrifterne, her er det det enkelte plejepersonale medlems ansvar, at det udstyr der bruges i plejesituationen fungerer.

 

Før modtagelse af en patient (og hver weekend i onkologien):

 

 • • Kontrol af indholdet og udløbsdatoen af remedierne i den hvide plasticpose (på nogle stuer er det en hvid stofpose).

 • • Remedierne udskiftes, hvis udløbsdatoen er overskredet.

 

 • • Kontrol af funktion af ilt og sug.

 • • Kontrol af transportabel ilt og suge aggregat på akutvogn.

 

I pudebetrækket/den hvide stofpose, skal der være

 

 

 • • Vinkelventil

 • • Ventilationsmasker (i fire størrelser)

 • • Grøn ilt slange

 • • Ventilationspose á 0,5 liter

 • • Evt. sugekathetere (på nogle afdelinger er sugekathetere i posen, på andre afdelinger er de ved siden af)

 

 

Vigtigt!

 

I tilfælde af at det er en voksen/ung patient der skal ventileres, er det ikke tilstrækkeligt at ventilere med 0,5 liter ventilationspose.

I stedet anvendes Voksen ventilationspose, som findes i Akutvognens nederste skuffe.

 

 

 

 

Ventilationsudstyr 013.JPG

 

Ventilationsudstyr 015.JPG

 

Vinkelventil, ventilationspose og ilt slange samles og ilt slangen påmonteres ilt aggregatet.

 

 • • Hele sættet samles med masken i mellemstørrelse, så det er klar til brug.

 

115.jpg

 

Masken i mellemstørrelse sættes på vinkelventilen med plastposen på, af hensyn til hygiejne og mulighed for at kontrollere udløbsdato.

 

H:\Billeder\ilt, sug hjertestop\118.jpg

 

De tre øvrige masker forbliver i pakningerne.

 

 

Anvendelse og kontrol af transportabelt ilt og sug

 

 

 

Ilt og suge aggregat er ophængt på stue 6 i onkologien og i børnemodtagelsen på stue 1+2.

 

Aggregatet kan tages med i den akutte situation og hænges på patientsengen.

 

Transportabelt ilt aggregat 004.JPG

 

 

 

Vejledning til anvendelse af aggregatet står på ilt beholderen.

 

Transportabelt ilt aggregat 006.JPG

 

 

Kontroller ilt beholdning

 

Viseren skal være indenfor de grønne felter. Er viseren i det gule felt, er beholderen under halvt fyldt og der vil fx ikke med sikkerhed være nok ilt til at dække barnets behov ved transport.

 

Ny iltbeholder rekvireres i portørcentralen.

 

Transportabelt ilt aggregat 012.JPG

 

Rengøring når ventilationsudstyr og ilt ANVENDES

 

Ved kontinuerligt brug af ventilationsudstyr og ilt

Vinkelventil desinficeres, mindst én gang om ugen og altid mellem hver patient. Genanvendeligt ud styr rengøres og desinficeres i Dekontaminator/instrumentvaskemaskine, dette er der mulighed for på Neonatal afsnittet. Det enkelte afsnit har sin egen aftale om hvornår og hvordan. Råd og anvisninger om profylakse i relation til ventilations- og respirationsudstyr i Sundhedssektoren

Ventilationspose og ventilationsmaske skiftes ved synlig forurening og mindst én gang om ugen, disse er ikke genanvendelige.

Iltslange skiftes ved synlig forurening og mindst én gang om ugen, er ikke genanvendelig. Se Infektionshygiejnens instruks 5.3 Respiratorer og tilbehør, 8.10 Rengøring og desinfektion af Lungefunktionsudstyr

 

Rengøring ved udskrivelse

 

Ventilationsmasker er ikke genanvendelige, kasseres efter brug.

 

Ventilationsudstyr 001.JPG

 

 

Grøn ilt slange er ikke genanvendelige og kasseres.

 

 

Iltslange

Vinkelventil er genanvendelig, skal rengøres og desinficeres i dekontamionator/instrumentopvaskemaskine og sættes på en studs, således den bliver gjort ordentlig ren indvendig.

 

Vinkelventil

 

 

 

 

 

Ventilationspose er éngangs og kasseres.

 

 

ventilationspose

 

 

Oxymixer aftørres med sæbevand.

 

 

ilt aggregat

 

 

Ventilationsposer er ikke genanvendelig og kasseres.

 

 

H:\Akkreditering\Akkreditering\PRI revision\Rengøring, stuer, ilt, sug\Rubenspose 008.jpg

Suge glasset fra det transportable Ilt og suge aggregat er genanvendeligt og skal rengøres og desinficeres i Dekontaminator/instrumentopvaskemaskine.

 

Transportabelt ilt aggregat 003.JPG

Referencer

 1. 1. Infektionshygiejne instruks 4.1.2 Isolation på enestue.

 2. 2. Infektionshygiejne instruks 5.10 Håndtering af udstyr til respirationsterapi

 3. 3. Infektionshygiejne instruks 8.10 Rengøring og desinfektion af Lungefunktionsudstyr

 4. 4. Råd og anvisninger om profylakse i relation til ventilations- og respirationsudstyr i Sundhedssektoren

 5. 5. Hygiejnesygeplejerske Birgitte Todberg infektionshygiejnen, Aalborg Universitetshospital.