Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ventilationsudstyr og Ilt på Døgnafsnittet, Børneafdelingen Aalborg Universitetshospital

 

Formål

At Ilt og ventilationsudstyr altid er tilgængeligt og funktionsdygtigt, samt undgå smittespredning og opretholdelse af hensigtsmæssig hygiejne i forbindelse med anvendelse af ventilationsudstyr og ilt på patientstuerne på Døgnafsnittet.

Definition af begreber

Ilt og ventilationsudstyr består af udstyr der er fast på patientstuerne og ventilationsudstyr til akutte situationer på fast plads i afsnittet.

 

Ilt og ventilationsudstyr på patientstuen

Ventilationsmasker i fem størrelser (str. 0-4)

På hver stue hænger en hvid stofpose, med alle størrelse masker (Der er nye i skabet på gangen). Inden man modtager et nyt barn finder man den ventilationsmaske der passer til barnet, og ligger den på kulissestangen, sammen med ventilationssæt (se næste billede).

 

Billede 31

 

 

 

Ventilationsudstyret er pakket i poser med engangskit, og findes i ½, 1, og 2 liter.

På hver stue hænger et pudebetræk med alle 3 størrelser (der er nye i skabe på gangen). Inden man modtager et barn, finder man et ventilationssæt frem i den korrekte størrelse :

½ liter til børn under 10 kg

1 liter til børn fra 10-40 kg

2 liter til børn over 40 kg

Ventilationsudsyret placeres på kulissestangen. Udstyret brydes og samles kun, hvis det er et respirationstruet barn, som modtages.

Billede 32

 

 

Hvis det er et respirationstruet barn som kommer, samles sættet (se de næste billeder). Sættet består af ventilationspose, ventil, og iltslange.

Billede 33

 

 

Den røde prop tages af, og kasseres.

Billede 34

 

 

Der hvor den røde prop sad, påsættes ventilationsmasken.

Billede 35

 

 

Den grønne og hvide prop pakkes ud.

Billede 36

 

 

Den hvide prop påsættes, den grønne iltslange.

Billede 38

 

 

Den grønne prop kasseres.

Billede 39

 

 

Iltslangen med den hvide prop påsættes oxy-blenderen.

Billede 40

 

 

Når man modtager et barn, skal oxy-blenderen stå på 100 % (Klar til en akut situation)

Billede 41

 

 

 

Ilt og ventilationsudstyr til akutte situationer

 

Udstyret findes i Akutvognen (se bilag 6)

 

 

Ventilationsudstyr 012.JPG

 

Der er tre størrelser ventilationsposer (Rubenspose), kan tilsluttes til Oxymixer.

Udstyret anvendes i akutte situationer, når barnet ikke er på patientstuen, eller under transport.

 

 

 

H:\Akkreditering\Akkreditering\PRI revision\Rengøring, stuer, ilt, sug\Rubenspose 008.jpg

 

Ventilationsudstyr til Baby

 

H:\Akkreditering\Akkreditering\PRI revision\Rengøring, stuer, ilt, sug\Rubenspose 001.jpg

Ventilationsudstyr til det mellemstore barn

 

H:\Akkreditering\Akkreditering\PRI revision\Rengøring, stuer, ilt, sug\Rubenspose 004.jpg

 

 

 

Ventilationsudstyr til voksne

 

 

 

 

H:\Akkreditering\Akkreditering\PRI revision\Rengøring, stuer, ilt, sug\Rubenspose 005.jpg

Transportabel ilt og suge aggregat

 

 

 

 

 

 

 

På etage 1 anvender man transportabel ilt aggregat fra Børnemodtagelsen. På etage 2 er der transportabelt ilt på stue 6 i onkologien. Aggregatet tages med i den akutte situation og hænges på sengen.

 

 

 

Transportabelt ilt aggregat 002.JPG

 

H:\Billeder\ilt, sug hjertestop\106.jpg

 

 

Transportabelt ilt aggregat 006.JPG

Kontroller ilt beholdning

 

Viseren skal være indenfor de grønne felter. Er viseren i det gule felt, er beholderen under halvt fyldt og der vil fx ikke med sikkerhed være nok ilt til at dække barnets behov ved transport.

 

Ny iltbeholder rekvireres i portørcentralen.

Transportabelt ilt aggregat 012.JPG

 

Beskrivelse

Ilt og ventilationsudstyr skal altid være tilgængeligt og klar til brug på sengestuen og fra Akutvognen. Når udstyret ikke anvendes er der et pude betræk over, som beskyttelse. Det er vigtigt at udstyret er funktionsdygtigt og at der i akutte situationer er sikkerhed for, at der er de remedier der er hensigtsmæssige at bruge. Ventilationsudstyr (Rubenspose) skal altid være tilgængelig i den rette størrelser der passer til barnet. Ventilationsposer findes i tre størrelser i Akutvognen.

Det er plejepersonalets ansvar at Ilt og ventilationsudstyr er tilgængeligt, funktionsdygtigt og rengøres efter forskrifterne, her er det det enkelte plejepersonale medlems ansvar, at det udstyr der bruges i plejesituationen fungerer.

 

Før modtagelse af en patient (og hver weekend i onkologien):

 

 • • Kontrol af indholdet og udløbsdatoen af remedierne i pudebetræk og hvid stofpose.

 • • Remedierne udskiftes, hvis udløbsdatoen er overskredet.

 

 • • Kontrol af funktion af ilt og sug (se bilag 5).

 

I pudebetrækket/den hvide stofpose, skal der være

 

 • • Ventilationsmasker (i fem størrelser)

 • • Ventilationskit á 0,5+1+2 liter

 • • Evt. sugekathetere (på nogle stuer er sugekathetere i posen, på andre stuer er de ved siden af)

 

 

 

Rengøring når ventilationsudstyr og ilt ANVENDES

 

Ved kontinuerligt brug af ventilationsudstyr og ilt

 

Ventilationssæt og ventilationsmaske skiftes ved synlig forurening og mindst én gang om ugen.

Se Infektionshygiejnens instruks 5.3 Respiratorer og tilbehør, 8.10 Rengøring og desinfektion af Lungefunktionsudstyr

 

Rengøring ved udskrivelse

 

Alle ventilationsmasker og ventilationsudstyr er ikke genanvendelig, og kasseres efter brug.

 

Hvis ventilationsudstyret ikke er pakket ud (an brudt) når barnet forlader stuen, kan det sprittes af, og lægges tilbage i pudebetrækket.

 

 

Referencer

 1. 1. Infektionshygiejne instruks 4.1.2 Isolation på enestue.

 2. 2. Infektionshygiejne instruks 5.10 Håndtering af udstyr til respirationsterapi

 3. 3. Infektionshygiejne instruks 8.10 Rengøring og desinfektion af Lungefunktionsudstyr

 4. 4. Hygiejnesygeplejerske Birgitte Todberg infektionshygiejnen, Aalborg Universitetshospital.

 5. 5. Ilt og sug

 6. 6. Akut vogn