Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forgiftning, mistanke om forbrydelse

Hvis der ved mistanke om forgiftning, samtidig opstår mistanke om, at der kan ligge en forbrydelse bag, bør der udtages en blodprøve på 10 ml til opbevaring med henblik på evt. senere retskemisk undersøgelse.

 

Der anvendes samme type glas som til spiritusprøve. Prøven opbevares i køleskab.

Prøven bør først destrueres, når

1) patienten er raskmeldt og udskrevet, eller

2) tidligst én uge efter dødens indtræden.

Husk i givet fald at give Klinisk Biokemisk Afdeling besked, når 1) eller 2) er indtruffet.

 

Ovenstående gælder ikke de mange accidentelle eller selvforvoldte forgiftningstilfælde, men kun hvor forgiftningen mistænkes forårsaget af en forbrydelse.

Meddelelse fra Sundhedstyrelsen 19.4.99