Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fasekontrast mikroskop (NIKON Ci)

 

Formål

At sikre, at korrekt betjening og vedligehold af fasekontrast mikroskop sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

Beskrivelse


Baggrund, anvendelse og gyldighed
Intet særskilt at bemærke.

 

Fremgangsmåde

Betjening

  1. 1. Mikroskopet tændes på den grønne knap på siden.

  2. 2. Objektrevolveren drejes således, at det ønskede objektiv er i lyskilden.

  3. 3. Drej kondensortromlen, som sidder lige under krydsbordet, således at ph-nummeret på kondensoren stemmer overens med ph-nummeret på objektivet.

  4. 4. Objektet lægges på krydsbordet. Objektet kan bevæges i x og y retningen ved at dreje på drejearmen, som sidder fastgjort til krydsbordet.

  5. 5. Se i okularerne, og indstil afstanden ved at skrue på fokuseringsskruerne på siden af mikroskopet, således at der dannes et skarpt billede.

  6. 6. Er der en synsforskel mellem høje og venstre øje, kan der indstilles på okularerne, således at billedet står skarpt for begge øjne. Det gøres ved at se i højre og fokusere ved at dreje på højre okular, se i venstre okular og fokusere ved at dreje på venstre okular.

  7. 7. Lysstyrken kan ændres ved at dreje den lille sorte knap, som sidder på siden af mikroskopets grundstativ.

 

Vedligehold og service

Sekventielt vedligehold:

Ved opstart og nedlukning, følges forskriften “Nedlukning og opstart af laboratoriet”.

Skift af pære:

Lampehuset sidder bag mikroskopet. Tryk de to sorte knapper ind, som sidder på hver side af lampehuset, og tag det af. Tag forsigtigt den brugte pære af, og sæt en ny pære i ved at holde pæren med en serviet. Pæren må ikke berøres med fingrene. Der anvendes halogenpære (PHILIPS foculline projection lamp type 5761 6V 30W G4).

Centrering af fasekontrast se ”DFA Instruments Centrering af fasekontrast”.

Köhler indstilling se ”DFA Instruments Köhler indstilling”.

Logbog

Alle reparationer og problemer noteres i logbogen.

Serviceeftersyn

Der er indgået en Driftsikkerhedsaftale inklusiv et halvårligt servicebesøg med ”Ramcon A/S”. Eftersynet indeholder rensning, smøring, kontrol og justering af mikroskopet.