Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oplæring af nye medarbejdere i Rengøring, Serviceafdelingen, Sygehus Vendsyssel

Formål

For at sikre en ens vejledning til nye medarbejdere i Rengøring, Serviceafdelingen, Sygehus Vendsyssel

Beskrivelse

Den nye medarbejder indkaldes så vidt det er muligt til en kort introduktion inden første arbejdsdag. Er dette ikke muligt, modtages medarbejderen på første arbejdsdag, hvor introduktionen så vil finde sted.

Det er den ansvarlige leder der indkalder og forestår denne intro.

Intro består af følgende:

Der aftales endvidere hvorledes den nye kollega modtages på første arbejdsdag og hvem der vil tage imod den nye kollega.

Under introduktionen udleveres personalehåndbog for afdelingen samt vejledningsark følges. Vejledningsarket ligger på Rengøring personalenet side sammen med ”Velkommmen i Serviceafdelingen” med ”tillæg” til den enkelte afdeling.

Den nye medarbejder følger sine nye kollegaer i 2 uger eller alt efter hvad der i det enkelte tilfælde vurderes værende nødvendigt.

Efter 2-4 uger og efter 12 uger vil lederen efter endt sidemandsoplæringsperiode lave opfølgning på oplæringsforløbet.

Udfyldte skemaer forefindes i personalemappen for den enkelte medarbejder.