Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelses- og oplæringsplan for stue 25

 

 

Modalitet

Esaote MR 0,3 tesla C-scan

 

Mål

Skal selvstændigt udføre de radiografiske procedurer, der knytter sig til udførelsen af billeddiagnostiske undersøgelser. Arbejde ud fra fælles mål og fælles identitet/kulturpræget af engagement, ambitioner og vilje til nytænkning.

 

Skal kunne vurdere, planlægge, udføre og evaluere det enkelte undersøgelses- eller behandlingsforløb i forhold til teknologien og den enkelte borgers situation. Dvs. at sikre patienten den bedste kvalitet i diagnostik, behandling og service som led i et sammenhængende forløb.

 

Skal inddrage menneskelige, teknologiske og samfundsmæssige aspekter ved udførelse af billeddiagnostiske undersøgelses- og behandlingsforløb. Fremmes det faglige niveau samtidig med øget fokus på læring, uddannelse og forskning med fælles ansvar og respekt i højsædet.

 

Uddannelses- og oplæringsplan

  1. 1. Uddannelse som Radiograf eller Sygeplejerske eller andet relevant sundhedspersonale

  2. 2. Samlet 2 ugers oplæring på stuen sammen med superbruger eller andet erfarent personale, som gennemgår de forskellige undersøgelser samt stuens indretning.

  3. 3. Intern grundlæggende MR kursus.

  4. 4. Desuden gennemgang af patienthåndtering på stuen: modtagelse, lejring og information.

  5. 5. Instruktion i og anvendelse forflytningsmateriale.

  6. 6. Man skal have modtaget undervisning i og kunne anlægge venflon.

  7. 7. Instruktion i Klinisk Vejledningssystem, anafylaksi- og hjertestopbakkens placering og indhold samt telefonnummer til hjertestop, brandbekæmpelsesudstyr i nærheden, katastrofeplanen og hygiejnemappen.

  8. 8. Instruktion i RIS/PACS.

 

Dokumentation

Udannelsesplaner og fortegnelse over gennemførte kurser for det enkelte personale opbevares i kompetence databasen