Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Koordinerende opgaver i forbindelse med udskrivelse fra 6V

 

 

 

Formål

Formålet er at sikre et koordineret ambulant opfølgningsforløb ved udskrivelse af patienter fra 6V

 

 

Definition af begreber

Koordinering

Struktureret og sammenhængende indsats mellem implicerede faggrupper for at sikre, at patienterne får optimal ambulant opfølgning

Ambulant opfølgning

Kontrol efter indlæggelse med henblik på at sikre patientens behandling – muligvis tiltag i forhold til ændringer

Behandlingsplan

Samarbejdsredskab mellem sundhedsfagligt personale og patient, som danner grundlag for det undersøgelses-, behandlings- og plejeprogram, der tilbydes patienten ved udskrivelse fra 6V

 

 

Beskrivelse

Ved udskrivelse fra 6V bør følgende opgaver efterleves

Læge

Diktere ambulant opfølgning med præcis angivelse af type af ambulatorium, tid for ambulant opfølgning med angivelse af diverse undersøgelser og så videre. Desuden dikteres genoptræningsplan ved behov

Sygeplejerske

Ved behov for genoptræningsplan gøres læge opmærksom på dette. Aftaler i forhold til ambulant opfølgning samt genoptræning dokumenteres i ”Sygeplejestatus” i NordEPJ. Desuden noteres det i E-breve

Sekretær

Afdelingens sekretær tjekker Mirsk for ambulante kontroller/forløb. Hun videresender disse til sekretær på 4. sal med henblik på bestilling af ambulant tid. Sekretæren, der booker en tid, har ansvaret for at sende den ambulante tid til patienten, eller udlevere den til sygeplejersken på 6v, såfremt patienten fortsat er på afdelingen

Sekretæren, der skriver epikrisen, skal kontrollere, i det ambulante system, om den dikterende tid er booket i modsat fald tages kopi af epikrisen til den sekretær, der skal booke tiden

Fysioterapeut

Vurdere behov for genoptræningsplan(GOP) og gøre sundhedsfagligt personale opmærksom på dette. Udarbejder GOP og videresender denne til kommunalt regi via E-breve