Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mors på operationslejet

 

Formål:

At behandle den afdøde værdigt og med respekt ifølge gældende lovgivning, samt at have omtanke og respekt for de efterladte pårørende.

 

Definition:

-Dødsfald på lejet inden, under eller umiddelbart efter en operation, hvor patienten er i vores varetægt.

-Der skal ved en sådan hændelse tages stilling til en evt. anmeldelse til politi/embedslæge. Dette sker ved følgende omstændigheder:

-Pludselig død og ikke forudset af lægelige grunde (omfatter ikke pludselige dødsfald, hvor patienten er i behandling for en sygdom, der kan medføre pludselig død)

-Døden antages at være sket pga fejl, forsømmelse eller en ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom.

-Dødsfald skyldes strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde.

-Retslægeligt tilsyn sker kun, såfremt politi og embedslæge er enige om, at oplysningerne omkring patientens død synes unaturlige.

 

Fremgangsmåde ved patients død på lejet i vores varetægt:

Læge skønner, at der ifølge lov skal foretages retslægeligt tilsyn og alt på operationsstuen forbliver som da døden indtraf (se A)

 

Læge skønner død indtraf pga naturlige årsager, patienten lukkes på vanlig vis (se B)

 

 

A:

Ved retslægeligt tilsyn

Afdøde er ikke frigivet og må juridisk set ikke gøres i stand før den vagthavende hos politi har givet tilladelse.

 

Ved medicolegalt tilsyn

-Må intet fjernes fra patienten,

-Alle utensilier forbliver i den afdøde.

-Sprøjterester og infusionsrester gemmes.

-Drop lukkes

-Intubationstuber, venflons, elektroder, dræn, katetre, ventrikelsonder, sekret om mund eller lign. må ikke fjernes

-Tøj må ikke fjernes

-Evt. indstikssteder udført i forbindelse med behandling indtegnes med cirkel

-Afdøde må ikke flyttes fra lejet

Situationen ophører først ved instruks fra politi eller embedslæge

B:

Afdøde er frigivet

Der gives melding til anæstesi og operationsafdelingens ansvarshavende

 

Den afdødes stamafdeling kontaktes og informeres og det praktiske mht. soignering og tidsperspektiv for aflevering af den afdøde til afdeling aftales.

 

Hav tanke på de pårørende og hvor de opholder sig med henblik på overflytning af patienten og informer også portøren, der skal transportere afdøde.

 

 

 

Fremstilling:

Morsmappe (Buret)

Vaskeservietter

Kam (er i morsmappe)

Ligblanket (morsmappe)

Blåt sugende stykke

Bleer stof

2-3 store lagener

Usterile handsker

Evt overtrækskitler

Obs, hvilken seng patienten har. Det skal være standard blå seng, Hvis det ikke er tilfældet rekvireres en sådan via portør . I kommentarfeltet skrives ”mors seng”

 

Klargøring af seng:

-Et lagen over madras som vanligt

-Det 2. lagen udbredes i seng som løftelagen og til at folde over den afdøde. Hovedpude placeres. Blå sugende stykke lægges i, svarende til afdødes sæde og evt. flere sugende stykker, hvis der forventes større sivninger fra incisioner.

-3. lagen lægges evt over afdøde og dyne ovenpå

 

Istandgørelse af afdøde:

Primært skal man have tanke på at behandle afdøde med respekt dvs:

- undgår unødig afdækning af patienten

- undgår unødig personaletrafik på stuen

- undgår unødig støj på stuen (instrumenter, snak m.m)

- udviser omhu og sikrer varetagelse af den afdødes ejendele

- sikrer korrekt dokumentation af operations- og anæstesiforløb

 

Praktisk udførelse:

- Løft afdødes hovedgærde. Dette gør, at afdøde ikke hæver op i ansigtet eller bliver blå.

-Åbne incisioner lukkes og forbindes

-Aftal med kirurg/anæstesilæge om dræn, drop kateter, ekstension, gips m.v. må fjernes

-Patienten afvaskes for blod og ekstra absorberende forbinding sættes på incisioner

-Øjne lukkes og evt. tandprotese sættes i. Vent med vattampon til øjenlåg og understøtning af kæbe, kan evt. aftales med afdelingen

-Hår friseres, evt. barbering

-Ligblanket (tåseddel) udfyldes. Følg instruksen i mappen. Label med patientes persondata påklæbes i rubrikken ”Persondata”, hvilket sikrer at kapel kender afdødes stamafdeling. Ligblanket bindes på højre storetå

-Evt. præparater fra patient sendes til patologer etc. som vanligt. Ved medicolegalt ligsyn følger præparater patienten.

-Patienten omlejres til seng. Skjorten lægges løst over afdøde. Afdøde soigneres en sidste gang og hænder placeres evt. på dennes brystkasse.

-Det 3. lagen lægges over patienten, således at patienten er helt tildækket (ansigt med). Af hensyn til afdøde ved transport rundt i huset.

-Dynen lægges over og patienten følges til stamafdeling af operations- eller anæstesi sygeplejerske med portør.

-Vi tager vare på og medtager ved aflevering af afdøde på stamafdeling, dennes ejendele og værdier som tøj, briller, ur osv.

-Ved ejendele af større værdi (penge, guld m.m.) udfyldes blanket fra Bogen bagerst i morsmappen ”Fortegnelse over efterladenskaber ”

 

 

 

 Revideret 28/6-22