Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bariatriske patienter på intensivt afsnit R

Beskrivelse

Stue

Vælg stue, hvor der findes en loftlift.

Seng og linned

En almindelig sygehusseng kan tage op til 130 kg, en intensiv seng kan tage op til ca. 200 kg.

Ved behov for større seng rekvireres Heavy Bed 400, som står i sengeredningen. Til Heavy Bed 400 rekvireres luftskiftemadras fra det firma Aalborg Universitetshospital har aftale med. På telefontavlen i afsnit R vil dette telefonnummer fremgå under madrasser, bariatri. Heavy Bed er udstyret med vægt, så patientens nøjagtige vægt kan registreres til udregning af BMI og ABW.

I sengeredningen forefindes desuden pakke med dyner, sengelinned og tøj til den bariatriske patient.

Patienten lægges på et blåt helsejl, der passer til loftliften. Sejlet forefindes i vores linnedrum, og vaskes i afdelingen, så det forbliver i afdelingen, og der dermed hele tiden er sejl til brug i afdelingen. Sejlet forbliver under patienten, så det kan bruges i forbindelse med vending.

Der findes i linneddepotet turkis og lilla frakturskjorter, undertrøjer og trusser. Kontakt linnneddepot for tøj i større størrelser.

Plejen

Det tilstræbes, at to sygeplejersker hjælpes ad i dagtid. Det personale, der plejer den bariatriske patient, bør rokeres til andre stuer efter få dage, for at forhindre nedslidning. I forbindelse med vending og vask tilstræbes det, at der er to sygeplejerske og to portører som minimum, for at arbejdet kan udføres forsvarligt for både patient og personale.

Ved forflytning af patientens ben i forbindelse med vask eller træning, kan man bruge de smalle grønne remme fra loftlift, de er i Intensivt Afsnit R’s linnedrum. Til brug ved træning af patientens ben forefindes hvide plader, som ergoterapeuter kan bruge til forflytning og træning.

Der er i afdelingen en stepbænk, der kan bruges, for at undgå dårlige arbejdsstillinger ved patientplejen ind over sengen.

Når patienten begynder at få gang i maven, er det en stor fordel med en anlagt Flexi-Seal®, med mindre der er kontraindikationer mod dette, da forflytningsbyrden ellers bliver for stor. Ellers kan påklistret fækalpose evt. bruges.

Da bariatriske patienter har mange hudfolder, er hudplejen mere kompliceret, end hos normalvægtige. Der er ofte områder, der er præget af rødme, svamp og hudirritation. Disse områder plejes med lærredsklude, som skiftes to gange dagligt, og hvis det ikke hjælper, kan bruges Mepilex® Transfer. Brug ikke Critic Barrier Creme som hudplejemiddel, det forværrer problemet.

Vær ekstra opmærksom på katetre og drænslanger, disse bør flyttes ofte for at undgå tryk.

Forflytning/mobilisering

I ergoterapien forefindes Cirrus-stol op til 250 kg og en almindelig kørestol op til 300 kg uden nakkestøtte. Samt en kørestol specielt til bariatriske intensivpatienter, da denne kan lægges ned, så forflytning kan foregå i vandret plan. Dette er en fordel, da loftliften har to motorer, der helst skal have vægten fordelt ligeligt. I hjælpemiddeldepotet forefindes den bariatriske kørestol til intensivpatienter, som skal bestilles gennem ergoterapien. Den hedder XXL-Rehab Barton transferstol, op til 450 kg.

 

http://www.cobi.dk/aviva/media/produkt/senge-forflytning/xxlrehab-barton-transferstol-a-w.jpg

 

 

KoorInt

Der er i koorint indlagt kode for patientens BMI, som skal registreres her.

Ernæring

Udregnes efter ABW, se ernæring til voksne intensive patienter på intensivt afsnit R.

Medicin

Da patienter ikke skal have medicin udregnet efter deres aktuelle vægt, men efter ABW, findes program på Intensivt Afsnit R’s computere til udregning af dette (bruges fx i forbindelse med inotropi).

Tryksår

Da bariatriske patienter er i højrisiko for at udvikle tryksår, hvis et sådant er opstået kan VAC-behandling overvejes. Er tryksåret på os sacrum kan det anlægges med bro, så patienten ikke ligger på systemet, hvilket tidligere har været et problem ved anvendelse af systemet. Behandlingen konfereres med samt ordineres af O-kirurger, som forestår VAC-behandling. KCI kan kontaktes for teknisk assistance.

Ud af afdelingen

Når bariatriske patienter skal til CT-skanning eller operation, er det vigtigt at informere personalet på den modtagende afdeling om patientens størrelse, da det undersøgnings- og behandlingsudstyr, der skal benyttes, har forskellig størrelse og vægtmæssig kapacitet.

Formål

  • • At sikre en ensartet høj kvalitet i diagnosticering, behandling og pleje af svært overvægtige

  • • Et sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø, der forebygger at arbejdsskader opstår ved håndtering af bariatriske patienter

  • • En god patientsikkerhed for bariatriske patienter

  • • En etisk god og tryg behandling af bariatriske patienter og pårørende

Definition af begreber

Bariatri: Ordet bariatri stammer fra græsk, hvor baros betyder tyngde. Bariatriske patienter defineres som patienter med BMI >35 samt fedmerelaterede sygdomme.

BMI: Body Mass Index, der beregnes ud fra vægt i kilo divideret med (højde i centimeter gange højde i centimeter).

ABW: Adjusted Body Weight, en omregning til at udregne medicindosering og kaloriebehov for overvægtige.

Referencer

K.R. Hospitalsudstyr A/S

Zibo A/S

IBW & ABW calculator

www.kci-medical.dk

www.cobi.dk