Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af Airvo Highflowfugter/varmtvandsfugter (MR950) – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Formål

At sikre at personalet kan klargøre varmtvandsfugter.
 

Definition af begreber

Airvo Highflowfugter:

Speciel fugter/varmtvandsfugter til highflowbehandling, dvs. totalflow på 20-60 liter/min. Atmosfærisk luft trækkes ind fra stuen og suppleres med ilttilskud.

Almindelig varmtvandsfugter/varmefugter/fugter (MR950):

Apparat, der tilfører varme og fugt i forbindelse med ilt- og atmosfærisk lufttilskud, hvilket hindrer afkøling og udtørring af luftvejene.

Optiflow: Specielt næsekateter til begge systemer.

 

Målgruppe - indikationer

Behandling med varmefugtet ilt/luft tilbydes fortrinsvis til:

 • • Patienter med behov for et flow på 5 liter/minut eller derover

 • • Patienter, der har svært ved at tolerere den tørre luft

 • • Patienter, med atelektaser og sekretstagnation, der har behov for en vis CPAP-effekt

 • • Patienter i afvænningsfase fra NIV-behandling

 • • Patienter, der har behov for pause i NIV-behandling

 

I nogle tilfælde vil Airvo-behandling forbedre udvekslingen af O2/CO2 så meget, at NIV-behandling kan undgås. Er patienten udtrættet eller har respiratorisk acidose, kan behandling med nasal highflow ikke erstatte behandling med NIV/respirator, men kan være et alternativ (hvis patienten har svært ved at kooperere til NIV eller vurderes ikke at være kandidat til respirator-behandling).

Kontraindikation: Eneste kontraindikation er ubehandlet pneumothorax

 

Beskrivelse

Almindelig varmefugter (MR950) anvendes, hvis der gives ≥ 5 liter ilt, og der ikke ønskes highflowbehandling.

Begge systemer tilfører fugtet og opvarmet luft, der:

 • • Hjælper med opretholdelse af den mucociliære transport i luftvejene, så patienten lettere kan hoste slim op

Herudover kan det høje flow med Airvo:

 • • Give patienten en vis respirationsstøtte og forebygge, at patienten udtrættes respiratorisk

 • • Nedsætte deadspace i luftvejene og dermed bedre iltningen og afhjælpe CO2-ophobningen

 • • Give en vis CPAP-effekt, der svarer til ca ½-1 cm H2O pr. 10 liter totalflow.

Apparatets indstillinger og ilttilkobling kontrolleres x 3 i hver vagt.

 

Beskrivelse af apparatur

Begge typer varmtvandsfugtere kræver tilslutning til 220V. Der findes ikke batteri til fugterne.

Varmtvandsfugterne er monteret på dropstativ. Fugterne skal være under sengeniveau.

Aggregat til ilt og evt. atmosfærisk luft forefindes på sengestuen.

Løsdele til behandlingen samles i plastikpose og hænges på dropstativ med varmtvandsfugteren i apparaturrum. Væskekammer og slanger kan ikke klargøres på forhånd, da de skal være sterile ved opstart af behandlingen.

De fleste løsdele til fugterne skal bestilles via Indkøbskontoret (på brik).

 

Airvo

Løsdele Airvo

 • • Fugtekammer med slangesæt (lyseblå slange)

 • • Sterilt vand i droppose

 • • Optiflow – der kan også fås specielle konnektorer/slanger til maske og trakeostomi

 • • Ca. 2 meter tynd usteril iltslange (klippet af rulle).

 

Fremgangsmåde ved opsætning Airvo

 • • Varmtvandsfugteren på dropstativ og løsdele findes frem

 • • Sæt med fugtekammer og lyseblå fugteslange pakkes ud

 • • Fugtekammeret sættes fast i apparatet, og droppose med sterilt vand monteres

 • • Når fugtekammeret installeres hos patienten, sættes gul mærkat på med dato for, hvornår kammer og slangesæt skal skiftes (= dato 14 dage frem). Skal skiftes hver 14. dag og kasseres, når patienten udskrives.

 • • Fugteslange monteres på varmtvandsfugteren

 • • For enden af fugteslangen påsættes Optiflow.
  Kun i meget specielle tilfælde påsættes maske, da det høje totalflow gør, at patienten får glæde af ilt/luft på trods af mundrespiration.

 

Opstart af highflowbehandling

Se bilag ”Betjeningsvejledning af Airvo2” og ”Opstart med og udtrapning af highflowbehandling med Airvo”. Dette kan evt. printes og lamineres til dropstativ med Airvo.

 • • Temperaturen kan indstilles på 31º, 34º eller 37º (på de fleste maskiner).
  - Det anbefales stærkt at indstille temperaturen på 37º ved brug af Optiflow, da det giver optimal fugtning

af ilt/luft.
- Ved maskebrug indstilles temperatur til 31º.

 • • Totalflow på fugteren sættes sædvanligvis til 30-35 liter som start og kan øges ved behov. Saturation og respirationsfrekvens bedres ofte af højere flow

 • • Patienter med lungeødem og KOL-patienter med respiratorisk acidose kan have gavn af et højere startflow fx 50-60 liter/minut

 • • Ilttilskud gives efter behov, alt efter hvad patienten har brug for eller kan tåle

 • • Iltprocenten i given luft kan ses på fugteren. Ilten ”bliver fortyndet”, da den blandes med den atmosfæriske luft. Se bilag: ”Indstilling af totalflow”

 • • Hos KOL-patienten, med tendens til CO2-ophobning, skal saturation på omkring 90% tilstræbes

 • • Hos ikke tidligere lungesyge patienter tilstræbes saturation på omkring 95%.

 

Monitorering og effekt af behandlingen

I opstarten

 • • Hyppig kontrol af perifer saturation og respirationsfrekvens mhp. vurdering af behandlingseffekt – dvs. bedre iltning og fald af respirationsfrekvens

 • • Inden for ½ time, hvor der løbende reguleres på totalflow og ilttilskud, forventes der effekt af behandlingen

 • • Der kan være behov for en ny A-gas

 • • Er der ikke fremskridt at spore i den kliniske tilstand og værdier, skal behandling revurderes og evt. ændres.
   

Dokumentation

 • • Highflowbehandling dokumenteres i EPJ, hvor indstillingerne noteres ensrettet på følgende måde:
  Airvo Iltflow (antal liter ilt der tilsluttes til apparatet) /totalflow (indstilles på apparatet) (Ilt angivet i %)
  Ex.: Airvo 30/5 (34%)

 • • Indimellem er det en fordel for overblikket at føre Highflowindstillinger og værdier på skema (se bilag).
   

 

Udtrapning af highflowbehandling

Der startes udtrapning, når patientens almentilstand tillader det, eller inden udskrivelse. Udtrapningsmåde afhænger af, om behandlingen skyldes iltbehov eller behov for højt flow (fx ved atelektase/sekretproblemer). Brug omregningsskema (bilag: ”Indstilling af totalflow”):

 1. 1. Flow skrues ned/halveres

 2. 2. Samtidig skrues ilten ned, så iltprocenten fastholdes

 3. 3. Tåles dette, kan flow og ilt yderligere reduceres.

 

For patienter, der ikke kan trappe ud trods optimal medicinsk behandling, er der mulighed for hjemmebehandling med Airvo.

 

 

Rengøring

Dagligt

 • • Optiflow skiftes efter behov i forbindelse med morgentoilette

 • • Fugteren og ledninger aftørres med sæbeklud.

Hver 14. dag

 • • Fugtekammer og -slange skiftes. Obs gul mærkat på kammeret.

 

 

Ved afslutning af behandlingen

 • • Fugtekammer og -slange kasseres

 • • Fugteren og ledninger aftørres med sæbeklud, afsprittes og køres på plads i apparaturrummet og klargøres påny.

 

 

Varmtvandsfugter MR950

Løsdele MR950

 • • Fugtekammer med slangesæt (findes på hylde ved døren i apparatrum på 204B)

 • • Sterilt vand i droppose

 • • Optiflow – der kan også fås specielle konnektorer/slanger til maske og trakeostomi

 • • Grå konnekter med 2 udtag

 • • Ca. 2 meter tynd usteril iltslange (klippet af rulle).

 

Fremgangsmåde ved opsætning MR950

 • • Varmtvandsfugteren på dropstativ og løsdele findes frem

 • • Sæt med fugtekammer og fugteslange pakkes ud

 • • Fugtekammeret sættes fast i apparatet, og droppose med sterilt vand monteres

 • • Når fugtekammeret installeres hos patienten, sættes gul mærkat på med dato for hvornår kammer og slange skal skiftes (= dato 14 dage frem). Skal skiftes 14. dagen og kasseres, når patienten udskrives.

 • • Fugteslangen monteres på varmtvandsfugteren

 • • For enden af fugteslangen påsættes Optiflow

 • • På det andet udtag på fugtekammeret sættes den grå konnektor med to udgange.
  Skal der tilkobles både ilt og atmosfærisk luft bruges begge udgange. Skal der kun bruges ilt, lukkes den anden udgang

 • • Varmtvandsfugteren kan indstilles på tre temperaturer. Optimalt med 37º, dog kun 31º ved brug af maske.

 

Rengøring

Dagligt

 • • Optiflow skiftes efter behov

 • • Fugteren aftørres med sæbeklud.

Hver 14. dag

 • • Fugtekammer og -slange skiftes. Obs gul mærkat på kammeret.

Ved afslutning af behandlingen

 • • Fugtekammer og -slange kasseres

 • • Fugteren aftørres med sæbeklud, afsprittes og køres på plads i apparaturrummet og klargøres påny.

 

Hjemmebehandling

Hjemmebehandling med varmtvandsfugter eller highflowfugter ordineres af læge med bred medicinsk erfaring, da det lige som anden hjemmeilt-behandling er meget dyrt.

Patienter, der udskrives med mere end 5 liter ilt/minut, skal have en varmvandsfugter installeret i hjemmet.

Udstyret bestilles på hjemmesiden www.vitalaire.dk. Ved  bestilling er det vigtigt at notere, hvem der efterfølgende skal kontrollere patientens behandling – og der skal laves en henvisning til opfølgende ambulatorium.

Patienter med KOL og behov for kronisk ilt-behandling og samtidig hjemmebehandling med high-flow kommer til iltkontrol i Lungeambulatoriet. Det noteres i henvisningen, hvis patienten benytter high-flow, så der kan tages hensyn til dette i konsultationen.

Der henvises i øvrigt til Dansk Lungemedicinsk selskabs instruks om high-flow behandling i hjemmet: https://lungemedicin.dk/high-flow-hjemme-behandling/

I forhold til hjemme-ilt behandling henvises til Dansk Lungemedicinsk selskabs instruks om iltbehandling i hjemmet: https://lungemedicin.dk/iltbehandling-i-hjemmet/

 

Patientinformation

Patientpjece: Highflow-behandling til støtte for din vejrtrækning

 

Referencer

Fisher & Paykel Healthcare - http://www.fphcare.com

Dansk Lungemedicinsk selskabs instruks om high-flow behandling i hjemmet: https://lungemedicin.dk/high-flow-hjemme-behandling/

Dansk Lungemedicinsk selskabs instruks om iltbehandling i hjemmet: https://lungemedicin.dk/iltbehandling-i-hjemmet/

Rengøringslinks fra infektionshygiejnen: Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10) (rn.dk)