Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hysterektomi på benign indikation

 

Beskrivelse

Indikationer for hysterektomi

Blødningsforstyrrelser 31%

Fibromer 26%

Prolaps 16%

Smerter 7%

Præmaligne tilstande 4%

Endometriose 1%

Andet 15%

 

Operationsmetoder
 

Procedurekode

Operationsmetode

Forkortelse

Beskrivelse

KLCD00

Total Abdominal Hysterektomi

TAH

Uterus og evt. adnexae fjernes ved laparotomi.

KLCD10

Vaginal Hysterektomi

VH

Uterus fjernes vaginalt.

KLCD01a/b

Total Laparoskopisk Hysterektomi

TLH

Alt opereres laparoskopisk og vaginaltoppen sutureres

laparoskopisk (a) eller vaginalt (b). Uterus fjernes vaginalt eller via minilaparotomi.

KLCD04

Laparoskopisk Hysterektomi

LH

Alle uterine kar sikres laparoskopisk. Kardinale ligamenter og vaginaltoppen sikres vaginalt.

KLCD11

Laparoskopisk Assisteret Vaginal Hysterektomi

LAVH

Adnexae og ascenderende kar fra aa. uterinae sikres laparoskopisk, mens resten opereres vaginalt.

KLCD10

Kodes som Vaginal Hysterektomi, da der ikke er oprettet procedurekode for operationen.

Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery

vNOTES

Der startes ligesom ved traditionel vaginal hysterectomi til og med kardinale og sakrouterine ligamenter. Herefter samme procedure som ved TLH bare omvendt.

 

Valg af operationsmetode

Generelt foretrækkes minimal invasiv metode dvs. vaginal eller laparoskopisk metode.

 

Vaginal hysterektomi er egnet ved samtidig prolaps, ved vægt af uterus < 300–450

gram eller ved højt BMI. VH er ikke egnet ved samtidig ovariepatologi, ved mistanke om

endometriose, ved intraperitoneale adhærencer eller ved gentagne tidligere intraabdominale

operationer. Tidligere sectio er ikke en absolut kontraindikation.

 

Total laparoskopisk hysterektomi foretrækkes, hvis vaginal hysterektomi ikke er egnet. Der er ikke fastsat øvre vægtgrænse for hysterektomi med denne metode, men minilaparotomi kan anvendes, såfremt uterus er for stor til at kunne fjernes via vagina.

 

Abdominal hysterektomi bør så vidt muligt undgås og benyttes primært ved udtalte fibromyomer.

Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery

Indtil videre udføres denne operation kun af én overlæge i afdelingen (MK) som også selv vurderer om denne operationsmetode foretrækkes i den enkeltes situation.

 

 

 

Fordele og komplikationer

Samlet komplikationsfrekvens ved hysterektomi på benign indikation er 19 % (DHHD 2011).

Vaginale og laparoskopiske metoder har generelt færre komplikationer end abdominal

hysterektomi.

Indlæggelsestid er kortere for vaginal og laparoskopisk hysterektomi end for abdominal hysterektomi. Patienterne kan oftest udskrives samme dag efter vaginal og laparoskopisk hysterektomi. Sygemelding er kortere efter vaginal og laparoskopisk hysterektomi (10-14 dage) end efter abdominal hysterektomi (21 dage).

 

Præoperativt

 • ✓ Indikation for hysterektomi og for valg af metode stilles af gynækologisk speciallæge.

 • ✓ Ved ambulant forundersøgelse udfyldes præbookingskemaer og DHHD skema påbegyndes.

 • ✓ Præoperative laboratorieprøver bestilles (type, evt. hæmoglobin).

 • ✓ Billeddokumentation af uterus og ovarier samt beskrivelse af evt. fibromer foretages.

 • ✓ Normal cervixcytologi indenfor de sidste 3 år skal foreligge.

 • ✓ Normal endometriediagnostik skal foreligge ved metroragi ved patienter over 45 år.

 

Per- og postoperativt

 • ✓ Peroperativt ved alle former for hysterektomi gives 1 g Tranexansyre (10 ml af 0,1 g TA/ml)

 • ✓ Peroperativ antibiotikaprofylakse gives (1,5 g Cefuroxim og 1,0 g Metronidazol i.v.).

 • ✓ Ved BMI > 30, ved blødning > 1,5 l samt ved operationstid > 3 timer gives yderligere 1,5 g Cefuroxim i.v.

 • ✓ Tromboseprofylakse ordineres efter gældende regler.

 • ✓ Smertebehandling ordineres efter gældende regler.

 • ✓ KAD fjernes efter 3 timer ved vaginale og laparoskopiske hysterektomier. Meche i vagina oplægges ikke rutinemæssigt.

 • ✓ Laparoskopiske hudincisioner sutureres med Monosof 3-0 eller Vicryl Rapid 3-0.

 • ✓ Operatøren informerer patienten postoperativt og udfylder DHHD skema.

 • ✓ Patienten skal have brevsvar på den histologiske undersøgelse af præparatet.

Formål

Beskrive valg af operationsmetode ved hysterektomi på benign indikation samt beskrive

operationsmetoder, fordele og komplikationsfrekvenser.