Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandlingsplan i Onkologisk Afdeling

Formål

At sikre vurdering og behandling af patienter så hurtig som deres tilstand kræver det – såvel planlagte som akutte patienter.

At sikre et effektivt og koordineret patientforløb


Udarbejdelse af behandlingsplan

Patienter visiteres til behandling på baggrund af fremsendt henvisning. Se instruksen Henvisning af patienter til Onkologisk Afdeling

Nyhenviste patienter - planlagte

Behandlingsplan for nyhenviste patienter i Onkologisk Afdeling udarbejdes i forbindelse med visitering i henhold nationale behandlingsvejledninger (DBCG, DLCR og lign.) og under hensyntagen til ”kræftpakkeforløb”.
 

Behandlingsplanen revurderes ved patientens fremmøde i ambulatoriet dels ud fra patientens almentilstand – er patienten i stand til at modtage den planlagte behandling? og dels ud fra patientens ønske – patienten forelægges behandlingsplanen, herunder gennemgang af behandlingens forventede virkning og bivirkninger.

Hvis patienten ikke accepterer behandlingstilbuddet, dokumenteres dette i journalen.


Samtykke til behandlingsplanen inkluderer samtykke til diverse undersøgelse som er en del af behandlingsplanen dvs. blodprøver, radiologiske undersøgelser i forbindelse med status o.l.

 

Behandlingsplanen revurderes herefter løbende dels i forbindelse med statusundersøgelser, dels ud fra de bivirkninger, der fremkommer og dels ud fra patientens ønsker.

 

Nyhenviste patienter – akutte

I sjældne tilfælde kan der være indikation for akut/hastende onkologisk indlæggelse, det drejer sig om:

  • • Truende/manifest vena cava superior syndrom

  • • Truende/manifest tværsnit

  • • Akut tumorbetinget respiratorisk påvirkning

  • • Ikke-kontrollerbar blødning fra tumor
    Hurtigvoksende tumorer som fx småcellet lungecancer

 

Akut indlæggelse aftales med bagvagt/relevant speciallæge, og behandlingsplanen for disse patienter udarbejdes umiddelbart efter ankomst i afdelingen. Dette ud fra patientens almentilstand samt i henhold nationale behandlingsvejledninger (DBCG, DLCR og lign.) og under hensyntagen til ”kræftpakkeforløb”.
 

Behandlingsplanen forelægges patienten, herunder behandlingens forventede virkning samt bivirkning.
 

Hvis patienten ikke accepterer behandlingstilbuddet, dokumenteres dette i journalen.


Samtykke til behandlingsplanen inkluderer samtykke til diverse undersøgelse som er en del af behandlingsplanen dvs. blodprøver, radiologiske undersøgelser i forbindelse med status o.l.

 

Behandlingsplanen revurderes herefter løbende dels i forbindelse med statusundersøgelser, dels ud fra de bivirkninger, der fremkommer og dels ud fra patientens ønsker.

 

Akut indlæggelse af patienter under behandlingsforløbet

Patienter, der indlægges akut i Onkologisk Afdeling, undersøges og får optaget journal efterfulgt af relevant prøvetagning umiddelbart efter ankomst i afdelingen – dette senest indenfor 24 timer.

 

Der iværksættes relevant behandling, lægemiddelordination og pleje.

 

Information om diagnose og planlagt iværksat behandling gives altid til patienten, og hvor det er muligt pårørende.