Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antikoagulationsbehandling hos øjenoperationspatienter


Der henvises til DOS kliniske retningslinjer om ”AK vejledning – Antikoagulationsbehandling i forbindelse med øjenoperationer” på følgende hjemmesiden
https://dansk-oftalmologisk-selskab.dk/

Langt de fleste øjenoperationer kan udføres uden pausering af antitrombotisk behandling.

Enkelte indgreb vurders med mininmal blødningsrisiko f.eks. iridotomin, trabukulektomi, filtrerende indgreb med stent, tårevejskirurgi, orbitakirurgi, Enucleation, Ptose operation
 

Hvis der vurders moderat blødningsrisiko henvisse til Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase bridging-applikation på www.dsth.dk

På denne Bridging applikation kan laves plan for evt. AK-pausering, og denne plan printes ud af lægen som dikterer planene i journalen ved forundersøgelsen

 

Ved operationer med en vis blødningsrisiko tilstræbes at INR ≤ 2.

INR kontrolleres ved, at pt. går til egen læge dagen før operationen eller som aftalt med øjenlægen ved forundersøgelsen. Kan dette ikke lade sig gøre, tages prøven på operationsdagen, se nedenstående procedure.

 

AK behandlingen genoptages på operationsdagen med sædvanlig dosis.
Vanlig kontrol af INR genoptages.

Måling af INR på operationspatienter i antikoagulationsbehandling

Procedure:

Patienten går til egen læge og får taget en INR. Hvornår det skal være aftales med den læge som forundersøger patienten.
Skal der alligevel også måles en INR på OP-dagen bestilles prøven via LABKA og patienten går enten over i ”Blodprøvetagningen” (hvis operatioenn skal foregå i LA) eller pateintern får den taget på F og O ved ankomst.

HUSK paitenten kan IKKE være nr. 1 på operationsprogrammet, da vi skal have svar på INR først!