Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antikoagulationsbehandling hos øjenoperationspatienter

Hvis en operationspatient er i antikoagulationsbehandling skal følgende undersøges:

(spørg evt. den ordinerende læge eller den læge som kontrollerer INR niveauet)

  • • Hvad er indikationen for AK behandling?

  • • Kan der holdes pause med AK behandlingen?

 

Ved operationer med en vis blødningsrisiko tilstræbes at INR ≤ 2.

Reduktion af INR-niveau opnås ved pausering med AK behandling 5 dage før operation.

INR kontrolleres ved, at pt. går til egen læge dagen før operationen eller som aftalt med øjenlægen ved forundersøgelsen. Kan dette ikke lade sig gøre, tages prøven på operationsdagen, se nedenstående procedure.

 

AK behandlingen genoptages på operationsdagen med sædvanlig dosis.

Vanlig kontrol af INR genoptages.

Måling af INR på operationspatienter i antikoagulationsbehandling

Procedure:

  • • Blodprøven bestilles via Labka på Klinisk Biokemisk afdeling af sygeplejerske eller lægesekretær, når patienten indkaldes til operation.

  • • Prøven bestilles som ”fremkyndet” prøve:

  • • Ambulant prøvetagning

  • • Udskriv PTB som lægges foran i journalen

  • • Patienterne møder 2½ time inden operationstidspunktet. Personalet ringer til Klinisk Biokemisk Afdeling og beder dem komme og tage blodprøven.

  • • Labka svar foreligger 2 timer efter blodprøven er taget

 

Denne procedure er valgt, da Øjenafdelingen har forholdsvis få INR blodprøvemålinger.