Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Betjening af MEDRAD automatsprøjte

 

Betjeningsskærmen

 

 • • Tænd for sprøjten på højre side af betjeningsskærmen (grøn knap)

 • • Når ”safety siden” kommer frem, trykkes continue

 • • Vælg et program

 • • Kontrastmængden kan ændres ved at trykke på Volume mængden (Contrast A) og indtaste den nye mængde efterfulgt af ENTER

 • • Saltvandsmængden ændres ved at trykke på Volume mængden (Flush B) og indtaste den nye mængde efterfulgt af ENTER

 • • Tryk på ”hængelåsen” og det valgte bliver låst (gemmer den indtastede volumen i programmet)

 • • Først når patienten er klar og koblet til automatsprøjten trykkes ARM (gør dette fra betjeningsrummet, da man ufrivilligt kan komme til at starte for injektionen, hvis man vil flytte på sprøjten)

 • • Sprøjten er klar, når den lyser gult og blåt

 

Sprøjten

 

Påfyldning af kontrast/saltvand:

 

 • • Sæt en beholder på A og B

 • • Beholderne sættes lige på med et relativt kraftigt og hurtigt tryk. Stemplerne kører nu op af sig selv. Hvis dette ikke sker, tages beholderen af ved at dreje mod uret og de prøves igen.

 • • Sæt varmelegemerne på

 • • Slangerne til kontrastflasken og saltvandsposen sættes nu på. Den blå slange er til saltvand, dråbekammeret fyldes op. Slangen til kontrasten er gennemsigtig. Disse kobles nu på de respektive beholdere. A er altid til kontrast og B er altid til saltvand. Mellemstykslangen til patienten sættes på

 • • Sprøjten SKAL stå oprejst mens beholderne fyldes op

 • • Aktiver MOVE PISTON

 • • Fyld begge beholdere helt op ved at trykke på henholdsvis de blå og grønne ”piletaster”

 • • Tryk igen på MOVE PISTON

 • • Luft ud ved at trykke på henholdsvis de blå og grønne ”piletaster”

 • • Husk, at det er dit ansvar, at der er luftet korrekt ud i systemet. Derfor skal det være den samme person, som gør sprøjten klar fra start til slut.

 • • Tryk nu på V (fluebenet) for at godkende udluftningen, dette kan kun gøres hvis hængelåsen er aktiv på betjeningsskærmen

 • • Mellemstykslangen kobles til patientens venflon

 

Efter kontrastinjektion

 

 • • På betjeningsskærmen kan man følge med i injektionen. Når den er færdig vil der stå INJECTION COMPLETE

 • • Tryk OK og lås hængelåsen op

 • • Tilbage i Recall vælges næste program

 

”Problemer”

 

 • • Hvis injektionen ikke forløber som den skal, trykkes på den store gule knap. Denne har 2 funktioner, START og HOLD.

 • • Den laver nu en pause på op til 20 min. i injektionen. Når du er klar til at fortsætte, aktiveres denne knap igen, hvorefter injektionen fortsætter, hvor du stoppede den.

 • • Den røde knap med det sorte kryds standser injektionen og disarmerer med det samme. Vælg derfor i første omgang HOLD knappen.

 

Påfyldning af beholderne

 

Saltvandsposen og kontrastflasken kan holde sig i 24 timer efter det er hængt op (kontrasten skal have varmelegemet på).

Der skal skrives dato og klokkeslæt på.

Medradbeholdere og slangesystemet skiftes dagligt.  

 

Mellemstyksslangen skal skiftes mellem hver patient og membranen sprittes af.