Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lungecancer – onkologiske behandlingstilbud

 

Formål

Visitationsvejledning for læger.
Oversigt over standardbehandlinger for lungecancer for læger og sygeplejersker på Onkologisk Afd., Aalborg Universitetshospital.
 

NSCLC – kurativt intenderet behandling

Udredning:
Cytologisk eller histologisk verificeret patologi skal foreligge ved henvisningstidspunktet

 

Stadium IA

Primær behandling

 

Efterbehandling

Kontrol

Radikalt operation R0

 

Ingen adjuverende behandling

Lungemedicinsk Afdeling

R1 eller R2 operation

Reresektion

 

Lungemedicinsk Afdeling

Strålebehandling kan overvejes

 

Medicinsk inoperabel

Stereotaktisk strålebehandling, Aarhus

 

Lungemedicinsk Afdeling

Kurativ strålebehandling*

66Gy/33F kan overvejes

* Kurativ strålebehandling i henhold til DOLG’s rekommandationer for strålebehandling ved lungekræft

 

 

Stadium IB – IIIA

Primær behandling

 

Efterbehandling

Kontrol

Radikalt operation R0

(st. IB: højrisiko)*

Adjuverende Cisplatin/Vinorelbine (i.v.) x 4

1.serie startes senest 6-8 uger efter operation

Obs. Audiometri

Obs. GFR

Onkologisk Afdeling x 2

(1 og 4 mdr efter afsluttet behandling med CT kontrol)

 

Efterfølgende henvises til Lungemedicinsk Afd.

I alt i 5 år

R1 eller R2 operation

Adjuverende strålebehandling

66Gy/33F

* Højrisiko ved st. IB: pleural invasion, pT2a > 4 cm.

 

 

Stadium IIIA – IIIB

Primær behandling

 

Konkomittant behandling

Kontrol

Hvis inoperabel:

Kurativ kemoradioterapi*

Carboplatin (evt. Cisplatin)/Vinorelbine x 3

Strålebehandling 66Gy/33F fra 2. serie

Obs. Spirometri og MR af cerebrum

Obs. Audiometri og GFR hvis Cisplatin gives

Ugentlig under strålebehandling .

Første CT kontrol 4 uger efter endt behandling, herefter hver 3. måned i 2 år, efterfølgende hver 6. måned i 3 år på Onkologisk Afdeling.

Sekventiel behandling eller strålebehandling alene kan overvejes hvis pt. ikke kan tåle konkomittant behandling

* Kurativ strålebehandling i henhold til DOLG’s rekommandationer for strålebehandling ved lungekræft.

 

Pancoasttumor

Primær behandling

 

Behandlingsmodalitet

Kontrol

Aftales på fælles lungekonference

 

Neoadjuverende Carboplatin/Vinorelbine x 2

Sekventiel strålebehandling 50Gy/25F

Efterfølgende MR/PET-CT mhp operabilitet

Onkologisk Afdeling x 2

(1 og 4 mdr efter afsluttet behandling med CT kontrol)

 

Efterfølgende henvises til Lungemedicinsk Afd.

I alt i 5 år

 

Oligometastatisk sygdom

  • • Patienten drøftes mhp. radikal behandling af metastasen (ved stabil ekstrakraniel sygdom og PS = 0-1)

  • • Efter operation for solitær hjernemetastase, strålebehandling med WBRT 30 Gy/10F kan overvejes

  • • Ved max. 2-3 hjernemetastaser <3 cm kontaktes Aarhus mhp. stereotaksi (MR af cerebrum)

  • • Kontrol efter radikal behandling af hjernemetastaser: MR af cerebrum.

 

NSCLC – palliativ behandling

Udredning:

  • • Cytologisk eller histologisk verificeret patologi skal foreligge ved henvisningstidspunktet

  • • EGFR og ALK mutation skal være undersøgt hos alle med non-planocellulært karcinom

  • • PDL-1 test bestilles ved PD hos alle med adenokarcinomer

 

Stadium IV Adenokarcinom uden EGFR mutation, uden ALK mutation

1. linie

2. linie

3. linie

4. linie

PS = 0-1

Cisplatin egnede

Cisplatin/Vinorelbine x 4

Pemetrexed vedligeholdelse

Obs. Audiometri og GFR

Nivolumab i.v. hver 2. uge

Obs. PDL-1 test

 

 

 

 

 

 

Indtil PD

Pemetrexed

(hvis ikke givet som vedligeholdelse)

Obs. GFR

 

Evt. Docetaxel

 

 

 

Indtil PD

Gemcitabin

 

 

 

 

Evt. Erlotinib p.o.

 

 

 

Indtil PD

PS = 2

Carboplatin/Vinorelbine x 4

 

Ved progressionsfrit interval > 6 mdr:

Reinduktion af Carboplatin/Vinorelbine

Status CT efter afsluttet kemoterapi

Efterfølgende hver 3. mdr

Status CT hver 4. serie

Status CT hver 3. serie

Status CT hver 3. serie

 

 

Stadium IV Adenokarcinom med EGFR sensitiverende mutation*

1. linie

2. linie

Gefitinib p.o.

 

Erlotinib p.o. (gives i EGFRM+ projekt)

 

Indtil PD (ved PD overvej rebiopsi)

Som adenokarcinomer uden mutation

 

Osimertinib (hvis T790M+)

Obs. EKG

Status CT 12. uge

Status CT 9. uge

* Hos muterede patienter med oligoprogressiv sygdom, drøftes patienten mhp. lokal behandling af det progressive site.

 

Stadium IV Adenokarcinom med EGFR resistens mutation T790M*

1. linie

2. linie

Osimertinib

Obs. EKG

 

 

Indtil PD

Som adenokarcinomer uden mutation

 

Status CT 9. uge

* Hos muterede patienter med oligoprogressiv sygdom, drøftes patienten mhp. lokal behandling af det progressive site.

 

Stadium IV Adenokarcinom med ALK mutation*

1. linie

2. linie

3. linie

Crizotinib p.o.

 

Indtil PD

Ceritinib p.o.

 

Indtil PD

Som adenokarcinomer uden mutation

Status CT hver 3. serie

Status CT hver 3. serie

*Hos muterede patienter med oligoprogressiv sygdom, drøftes patienten mhp lokal behandling af det progressive site.

 

 

Stadium IV Planocellulært karcinom

1. linie

2. linie

3. linie

4. linie

Carboplatin/Vinorelbine x 4

 

Nivolumab i.v. hver 2. uge

 

 

Indtil PD

Docetaxel

 

 

 

Indtil PD

Gemcitabin

 

 

 

Indtil PD

Ved progressionsfrit interval > 6 mdr:

Overvej reinduktion af Carboplatin/Vinorelbine

Status CT efter afsluttet kemoterapi

Efterfølgende hver 3. mdr

Status CT hver 4. serie

Status CT hver 3. serie

Status CT hver 3. serie

 

 

 

SCLC – kurativt intenderet behandling

Udredning:

Cytologisk eller histologisk verificeret patologi skal foreligge ved henvisningstidspunktet.

 

 

VLD – very limited disease T1-2 N0 M0

Operation

Adjuverende kemoterapi

PCI

 

Kontrol

Kan overvejes

 

Carboplatin/Etoposid x 4

 

Status CT efter afsluttet kemoterapi

25Gy/10F

Undtaget patienter med PD

Onkologisk Afdeling x 2 med CT skanning

Efterfølgende Lungemedicinsk Afd.

 

 

LD – limited disease

Kurativt intenderet behandling

PCI

 

Kontrol

Carboplatin/Etoposid x 5

Strålebehandling mellem 1. og 2. serie

45Gy/30F, 10F/uge

 

Status CT efter afsluttet kemoterapi

25Gy/10F

Undtaget patienter med PD

Onkologisk Afdeling

Hver 3. mdr det første 2 år,

efterfølgende hver 6. mdr

i alt 5 år

 

 

 

SCLC – palliativ behandling

Udredning:

Cytologisk eller histologisk verificeret patologi skal foreligge ved henvisningstidspunktet.

 

 

ED – extended disease

1. linie

2. linie

3. linie

Carboplatin/Etoposid x 6

 

Topotecan p.o.

 

 

 

 

 

Indtil PD

CAV til udvalgte patienter

Cyklofosfamid

Doxorubicin

Vincristin

Obs. MUGA

 

Max. x 6

PCI ved god respons

25Gy/10F

Ved progressionsfrit interval > 3 mdr:

Reinduktion af Carboplatin/Etoposid x 4 (evt. x 5 ved god respons)

Status CT efter afsluttet kemoterapi

Hver 3. mdr det første 2 år,

efterfølgende hver 6. mdr

Så længe der er relevant onkologisk behandlingstilbud

 

 

 

 

Status CT hver 3. serie

 

 

 

 

Status CT hver 3. serie

 

 

 

Storcellet neuroendokrint karcinom

Hvis somatostatinreceptor pos. – henvises til DOTATOC i Arhus

 

VLD – very limited disease

 

LD – limited disease

ED – extended disease

Operation

Adjuverende

Carboplatin/Etoposid x 4

 

Carboplatin/Etoposid x 6

Strålebehandling 66Gy/33F

 

1. linie

Carboplatin/Etoposid x 6

 

Evt. samme oplæg som NSCLC

Ved Ki67 index < 10%

2. linie

Pemetrexed

Obs. GFR

 

Evt. Topotecan

Ved højt Ki67 index

Kontrol: som SCLC

 

 

 

Blandingstumorer (SCLC med NSCLC)

Behandles som SCLC

Kontrol: Onkologisk Afdeling

 

 

Malignt mesotheliom

Henvises til behandling på Rigshospitalet

Palliativ strålebehandling kan gives i Aalborg

Knoglemetastaser – Zometa og / eller palliativ strålebehandling

 

 

Palliativ strålebehandling

 

20Gy/4F

 

30Gy/10F

39Gy/13F

Primær tumor

WBRT helhjernebestråling

Obs. Prednisolon

Symptomgivende metastaser

Knoglemetastaser med bløddelskomponent

 

Forventet restlevetid < 6 mdr

Primær tumor

WBRT helhjernebestråling

 

 

 

 

 

Forventet restlevetid > 6 mdr

Primær tumor

Hvor kurativ strålebehandling ikke er muligt

Kontrol: Onkologisk Afdeling ca. 2 uger efter afsluttet strålebehandling hvis der findes flere onkologiske behandlingstilbud

Hvis patienten ikke skønnes egnet til systematisk behandling, afsluttes til Lungemedicinsk Afd., egen læge eller DPT

Kan genhenvises ved behov for palliativ strålebehandling

 

 

Aktive protokoller

Se KFE hjemmeside

 

Referencer

www.DOLG.dk
www.DLCR.dk