Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Etablering af og anvendelse af Knaphuller som indstikssted i arterio-venøs (A/V) Fistel

 

Note: Jf. Hæmodialyse – flow, filtre, dialysat klik her

Note: Jf. Hæmodialyse – Karadgang klik her

Note: Jf. Fiksering af hæmodialysekanyler klik her

Note: Jf. Hæmodialyse – Antikoagulation klik her

 

Hvad er Knaphuller

Buttonhole, på dansk kaldet knaphul, er en åbning der bevidst er fremstillet i eller gennem noget.

Knaphuller laves ved at der anlægges en skarp kanyle ind i fistlen samme sted flere gange i træk så der dannes en kanal

Hvorfor etablere Knaphuller

Undgå komplikationer så som smerte, genanlæggelse af kanyler, lang blødningstid, dannelse af aneurisme, infektion, hæmatomer og derved sikre længst mulig levetid af fistlen

Forudsætninger

 • • Patienten skal have en veludviklet A/V-fistel, som ideelt har udviklet sig 3 måneder før ibrugtagning (Jf. Hæmodialyse–Karadgang)

 • • Etablering af kanaler kræver, at fortrykt plejeplan anvendes og følges nøje (udfyldes med navn på sygeplejersker (primær/sekundær), samt datoer).

(I Thisted ligger de i dueslaget i dialysen)

 • • Etablering af kanalerne kræver, at den samme person eller max 2 sygeplejersker, der anlægger skarpe kanyler oftest 4-10 gange indtil kanalen er etableret.

Advarsel: Er disse personer ikke tilstede anlægges kanylerne på et andet karområde

 • • Efter etablering af kanalerne (knaphullerne) må der kun anlægges stumpe kanyler, da skarpe kanyler vil skære i kanalerne, forstørre hullet og forårsage blødning(Infektionsrisiko øges)

Etablering af Knaphuller

Materialer

 • • Bord el. bakke

 • • 2 skarpe dialysekanyler valgt på baggrund af dialyseordinationen. (Jf. Hæmodialyse – flow, filtre, dialysat)

 • • 1-2 afdækningsstykker

 • • 1 pakke sterile kompresser

 • • 8 injektionsserviet (spritswaps) eller 1 flaske Klorhexidin 0,5% m. Glycerol samt 8 sterile kompresser

 • • 2 stumpe optrækningskanyler

 • • Handsker

 • • Plaster

 • • Staseslange

Tip: Digitalkamera – hjælp til anlæggelse præcis samme sted

Procedure

 • • Patient afvasker fistelarm med vand og sæbe, ellers afvasker personalet armen med ”bedbath”

 • • Afsprit bord/bakke og klargør materialet herpå

 • • Afdækningsstykke lægges under ekstremiteten med fistlen

 • • Fistlen inspiceres omhyggeligt

  • • Kanyleringsstederne skal vælges i et område uden aneurismer og med mindst 5 cm mellem nålespidserne

  • • Det anbefales, at anlægge begge kanyler medstrøms

  • • Vælg indstiksstederne, hvor der er væv mellem indstiksstedet og huden og indstiksstedet og karret, så selve ”kanalen” ikke bliver for kort

  • • Det er vigtigt at anlægge begge kanyler på PRÆCIST det samme sted og med samme vinkel hver gang

 • • Handsker tages på

 • • Punkturstederne desinficeres med injektionsserviet/steril kompres m. Klorhexidin x 2 (der anvendes 2 injektionsservietter/kompresser pr. punktursted)

Bemærk: Punkturstederne skal lufttøre imellem de to afspritninger

 • • (Ikke ved første kanylering) Fjern sårskorpe med stumpe optrækningskanyler – en til hvert hul. Det er VIGTIGT at fjerne hele skorpen

 • • Punkturstederne desinficeres med injektionsserviet/steril kompres m. Klorhexidin igen x 2 (der anvendes 2 injektionsservietter/kompresser pr. punktursted)

Bemærk: Punkturstederne skal lufttørre imellem de to afspritninger

 • • Om nødvendigt anlægges stase – det er dog vigtigt at notere om det er med eller uden stase

Bemærk: Ved overarmsfistel brug evt. kollega/patient til at stase

 • • Anlæg skarpe kanyler på baggrund af dialyseordinationen. (Jf. Hæmodialyse – flow, filtre, dialysat)

 • • Dialysekanylerne anlægges med en vinkel på 25-45°, afhængig af fistlens beliggenhed

 • • Kanylerne fikseres. (Jf. Fiksering af hæmodialysekanyler)

Tip: Tag billede af placeringerne når kanyler er anlagt 1. gang (hjælp til de efterfølgende gange)

Anlæggelse af stumpe kanyler i knaphuller

Materialer

 • • Bord el. bakke

 • • 2 stumpe dialysekanyler valgt på baggrund af dialyseordinationen. (Jf. Hæmodialyse – flow, filtre, dialysat)

 • • 1 afdækningsstykke

 • • 1 pakke sterile kompresser

 • • 8 injektionsserviet (spritswaps) eller 1 flaske Klorhexidin 0,5% m. Glycerol samt 8 sterile kompresser

 • • 2 stumpe optrækningskanyler

 • • Handsker

 • • Plaster

 • • Staseslange

Tip: Digitalkamera – hjælp til anlæggelse præcis samme sted

Procedure

 • • Patient afvasker fistelarm med vand og sæbe, ellers afvasker personalet armen med ”bedbath”

 • • Afsprit bord/bakke og klargør materialet herpå

 • • Afdækningsstykke lægges under ekstremiteten med fistlen

 • • Handsker tages på

 • • Punkturstederne desinficeres med injektionsserviet/steril kompres m. Klorhexidin x 2 (der anvendes 2 injektionsservietter/kompresser pr. punktursted)

Bemærk: Punkturstederne skal lufttøre imellem de to afspritninger

 • • Fjern sårskorpe med stumpe optrækningskanyler – en til hvert hul. Det er VIGTIGT at fjerne hele skorpen

 • • Punkturstederne desinficeres med injektionsserviet/steril kompres m. Klorhexidin igen x 2 (der anvendes 2 injektionsservietter/kompresser pr. punktursted)

Bemærk: Punkturstederne skal lufttøre imellem de to afspritninger

 • • Om nødvendigt anlægges stase

 • • Anlæg den stumpe kanyle i kanalen – hold evt. på slangen i stedet for på vingerne - kanylen kan eventuel ”drejes” i

Advarsel: Vær tålmodig - Forcér ALDRIG kanylen ind i kanalen

 • • Forsøg med MAX 2 kanyler – tilkald herefter kollega der MAX forsøger med 2 kanyler. Herefter stikkes med skarp nål et andet sted

 • • Kanylerne fikseres. (Jf. Fiksering af hæmodialysekanyler)

Tip: Tag billede af placeringerne når stumpe kanyler er anlagt 1. gang (hjælp til de efterfølgende gange) og tilføj eventuel ”fif”

Tip: Det ideelle er at det er den samme person som anlægger de stumpe kanyler de efterfølgende gange efter kanalen er etableret. God idé at overdrage patienten til den kollega, der skal starte patienten den efterfølgende gang.