Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Geriatrisk og Gerontologisk Forskningsenhed, Aalborg Universitetshospital (GGFE)

 

Formål

Formålet med forskningsenheden er at fremme geriatrisk og gerontologisk forskning ved Aalborg Universitetshospital.

Målet er

 • • at udbygge evidens for forebyggelse, undersøgelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering af patienterne

 • • at markere og udbygge afdelingens position som en betydende geriatrisk og gerontologisk forskningsaktør nationalt og internationalt.

 

Forskningsenhendens ledelse består af

 • • Formand og næstformand

 • • Formanden er afdelingens professor/forskningsansvarlige overlæge, som udpeger næstformand. Den forskningsansvarlige overlæge/professor refererer til de administrative system jævnfør professorplanen.

 • • Alle forskningsprojekter der involverer afdelingens patienter skal forelægges

GGFE-AalborgUH inden opstart.

 • • Den projektansvarlige fremsender protokollen til professoren/den forskningsansvarlige.

 • • Projekter, der omfatter patienter, skal have en ansvarlig læge i projektgruppen.

 • • Af protokollen skal det blandt andet klart fremgå, at der foreligger en aftale omkring forfatterskab.

 

Organisering

 1. 1. Inden projektstart skal der foreligge en protokol, som skal imødekomme formalia, herunder f.eks. videnskabsetiske krav og registertilsynets krav til dataopbevaring.

 2. 2. GGFE omfatter, støtter og udvikler de medarbejdere, der aktivt deltager i afdelingens forskningsaktiviteter. Disse inkluderer personer med en sundhedsvidenskabelig baggrund, herunder studerende.

 3. 3. I publikationer fra projekter, der involverer aktiviteter i Geriatrisk Afsnit, skal Geriatrisk Afsnit krediteres ved forfatterskab.

 

Formidling

Der lægges vægt på, at forskningsresultater formidles dels i videnskabelige fora, dels i en bearbejdet form, der gør resultaterne velegnede til populære og populærvidenskabelige medier, så offentligheden får indblik i de forskningsmæssige resultater.

 

Fysiske rammer

Konkrete forskningsaktiviteter, der involverer forsøgspersoner foregår overvejende indenfor normal arbejdstid på hverdage i de geriatriske ambulatorielokaler.

 

Henvendelse til GGFE AalborgUH

Professor Stig Andersen

Geriatrisk Afsnit

Klinik Akut

Aalborg Universitetshospital

Hobrovej 18-22

9000 Aalborg