Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oprydning efter perfusion

Formål

Afmontering af hjertelungemaskine ind i operationsstue efter en endt perfusion på en mest mulig aseptisk måde.

Definition af begreber

HCU: Heater Cooler Unit

HLM: hjertelungemaskine

Beskrivelse

Når kirurgen har givet lov til at tømme arterieslangen og maskinen, kan oprydning begynde.

  1. 1. Arterieslangen tømmes ved at pumpen stoppes og tangen tages af arterieslangen. Fjern evt. tangen på recirkulationslinjen.

  2. 2. Slå bubbledetektor fra, og reverse hovedpumpen. Kør med pumpen for at tømme blodet fra arterieslangen og oxygenatoren ind i venereservoiret. Når oxygenatoren er tom, sæt en tang på pumpeslangen lige efter trykmåling før oxygenator.

  3. 3. Reverse pumpen igen. Sæt en steril blodpose på trevejshanen ved trykmålingslinjen før oxygenator. Åben hanen mod posen og start pumpen langsomt.

  4. 4. Når venereservoiret og pumpeslangen er tomme, stop pumpen. Blodposen lukkes med en luer prop og gives til anæstesipersonalet. Hvis blodet ikke gives til patienten med det samme, skal der sættes navn, label, dato + klokkeslæt på! Blodet skal bruges indenfor 6 timer. Blodmængde registreres i perfusionsjournal (normalt 500-800 ml, HLM rest 300 ml).

  5. 5. Sluk HLM. Tøm HCU slangerne, der er koblet til oxygenator og kpl-sæt, ved at lukke for vandhanene. Når slangerne er suget tomme, stop vandcirkulationen og sluk for HCU. Afmonter CDI-proberne og temperaturproberne. Afmonter alle slanger fra pumperne. Frigøre venereservoiret fra oxygenatoren. Afmonter HCU fra oxygenator og kardioplegi, samt gasudsugning, strøm- og andre ledninger. Sæt det frigjorte engangsudstyr i en gul spand.

  6. 6. Tør evt. vand og blod op på gulvet - kludene efterlades på gulvet (husk at bruge din fod i stedet for hænder, når du tørrer gulvet).

  7. 7. HLM køres ud efter oprydning, så at der er plads til en ny HLM, hvis patientens hæmodynamik skulle svigte.

  8. 8. Når der er en binding på patientens sternumsår, kan slangerne fra lejet smides i den gule spand.

  9. 9. HLM gøres rent med sæbevand; alt blod skal fjernes omhyggeligt.

  10. 10. HLM sprittes af før der påmonteres et nyt setup, samt før den køres ind i en operationsstue.