Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til torakoabdominal cardiaresektion

Procedure1

Præmedicin1

Før laparaskopi/laparatomi1

Under laparaskopi/laparatomi2

Efter laparaskopi/laparatomi2

Under torakotomi2

Cirka halv time før kirurgisk afslutning2

Efter torakoskopi/torakotomi2

Formål2

 

Procedure

Operationen foretages i samarbejde mellem en øvre abdominalkirurg og en thoraxkirurg på en abdominalkirurgisk operationsstue og operationspersonalet er fra A-OP. I de fleste tilfælde kan den abdominale del foretages endoskopisk og med robotteknik. Den torakale del foretages via højresidig torakotomi i sideleje. Der skal peroperativt sikres et sufficient perfusionstryk til anastomosen under hensyntagen til at både overhydrering og moderat til høj dosis vasopressor øger risikoen for anastomoselækage postoperativt.

Præmedicin

Medicin gives i brusetabletform eller mikstur per os. Alternativt gives suppositorier. Der gives mixtura Dormicum. Panodil gives som brusetablet, eller suppositorier. Pantoprazol gives i.v.

Før laparaskopi/laparatomi

  • • Venflon 1,3 eller 1,5 venstre hånd.

  • • Arterienål i arteria radialis på ikke-dominante hånd.

  • • EDK Th6-9-niveau lægges med patienten i siddende stilling. Korrekt beliggenhed og anslag testes med Lidokain 2 % c. adrenalin.

  • • Generel anæstesi i rygleje, anti-trendelenburg, Propofol og Fentanyl.

  • • TOF sættes i gang.

  • • Relakseres med Rocuronium. OBS. ASPIRATIONSRISIKO, I SÅ FALD AKUT INDLEDNING MED SUXAMETHON eller højdosis Esmeron.

Der anvendes primært en venstredrejet dobbeltlumen kameratube, alternativt bronkieblokker kombineret med en orotrakeal tube.

2-lunge-ventilation med afcuffet blå cuff.

Anæstesien vedligeholdes med Sevofluran og Fentanyl.

Inf. EDK Bupivacain 5 mg/ml starts, hvis det abdominale indgreb foregår via laparotomi. Når abdominalindgrebet foretages laparoskopisk, startes epidural-inf., når man starter lukning af porthuller i abdomen. Målet er, at epiduralanalgesien er slået an før start på torakotomien, dvs. at der skal været givet svarende til en bolus i epiduralen.

Ordineret antibiotika gives som beskrevet i ”Antibiotikaprofylakse ved klassiske thoraxkirurgiske indgreb”.

CVK lægges i højre vena jugularis interna og tages i brug.

KAD lægges af OP-sygeplejerske.

Blodvarmer startes.

Bair Hugger® af typen underbody med split.

Termostøvler på begge ben.

Under laparaskopi/laparatomi

Hvis laparotomi, relakseres umiddelbart inden kirurgi med Rocuronium.

Til laparoskopi er yderligere relaksation ikke nødvendig.

Timeout.

Ventrikelsonde placeres via det ene næsebor. Aspirer luft eller mavesaft – er nødvendig for at sikre en tom ventrikel. Ved afslutning af laparoskopien fjernes denne sonde og der laves gastroskopi og pylorusdilatation. Gastroskopien afsluttes med genanlæggelse af ventrikelsonden, som ved afslutning af hele operationen sutureres til næseskillevæggens bløde del.

(Endelig placering af ventrikelsonde udføres senere i samarbejde med thoraxkirurg)

Ved langvarig kirurgi gives supplerende antibiotika jævnfør ”Antibiotikaprofylakse ved klassiske thoraxkirurgiske indgreb”.

Efter laparaskopi/laparatomi

Patienten lejres i venstre sideleje.

Skift fra Sevofluran til Propofol og Ultiva.

Dobbeltlumen tube kontrolleres.

Under torakotomi

Patienten relakseres Rocuronium inden torakotomi.

En-lunge-ventilation af venstre lunge.

Cirka halv time før kirurgisk afslutning

Fentanyl 2-3 µg/kg (afhængig af operationens varighed, patientens alder og størrelse).

Kvalmeprofylakse (inj. Dehydrobenzperidol® (DHB) 1,25mg i.v. og inj. Ondansetron 8 mg i.v.)

Epidural Sufenta® 20 µg blandet op i 6 ml isotonisk NaCl gives i EDK, og der opstartes med Bupivacain 2,5 mg/ml og Sufentanil 1 µg/ml 4-6 ml/t.

Patienten meldes til ankomst på TIA.

Efter torakoskopi/torakotomi

2-lunge-ventilation og rekruttering.

Vækkes.

Revertering af eventuel neuromuskulær blokade med Neostigmin og Glycopyrron overvejes.

Før ekstubation suges i svælget.

Patienten ekstuberes i sideleje eller rygleje.

Patienten indlægges på TIA til observation i det perioperative døgn. Anæstesilægen laver indlæggelsesnotat og afstemmer medicin.

Det videre postoperative forløb er som beskrevet i instruksen Cardia- og oesophaguscancer postoperative standardordinationer.

Formål

At beskrive anæstesiforløbet under anæstesi til cardiaoperationer.