Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR-sikkerhed med henblik på Implantat etc.

Lokalliste for Aalborg Sygehus, kun til internt brug.

Generelt:

  • • Fremgår der IKKE (OBS!) tydeligt at implantatet kan skannes (ja eller nej) SKAL patienten konfereres !!!

  • • Alle implantater kan skannes efter min. 3 dage (kan afviges efter lægelig vurdering)

  • • 

 

Implantat

MR – ok?

Vilkår og retningslinjer

Dato

Reference/ansvarlig læge og fysiker

 

1,5T

3T

 

 

 

Aneurismeclips

Patient opereret på Aalborg Sygehus 1990 eller senere.

Gælder også for Rigshospitalet, Glostrup og Hvidovre hospital.

Gælder fra 1985 for patienter opr. i Odense

Ja

Nej

Hvis henvisningen til MR-skanning er skrevet af neurokirurg på Aalborg sygehus, som angiver at pt. er opereret her i 1990 eller senere, er det tilstrækkeligt til at godkende MR-skanning ved 1,5 T.

Kommer henvis. fra anden læge skal operationsbeskrivelse bestilles som dokumenterer, at operationen er udført på Aalborg sygehus i 1990 eller senere.

Gælder også for Rigshospitalet, Glostrup og Hvidovre Hospital.

Odense fra 1985.

09.09.08

Ifølge neurokir. overlæge Jesper Jørgensen har man på Neurokirurgisk Afd., Aalborg sygehus fra 1990 kun brugt aneurismeclips af type Sugita eller Perneczky, som ifølge www.mrisafety.com er OK for MR-skanning op til og med 1,5 Tesla

/EML og ETF

Ifølge Neurokirurg Frank Gaardskjær på Odense UH

/cws 31.03.2016

Baclofenpumpe/ morfinpumpe

Medtronic:

SynchroMed II

SynchroMed EL

 

Ja

Nej

Implantatet giver store metalartefakter. Det er kun pumpen som er metal, som regel titanium. Den er koblet på gummikateder som ligger i patienten. Patienten må informeres inden undersøgelse, at pumpen kan være magnetisk, og man kan føle ubehag p.g.a. påvirkningen af skannerens magnetfelt, hvilket er uden risiko. Patienten skal meddele, hvis han/hun føler varme eller andet ubehag under skanningen. Patienten skal kunne klare sig uden medicintilførsel fra pumpen under skanningen, da pumpen ikke fungerer i magnetfeltet. Den vil stoppe og ca 20 minutter efter vil den starte igen af sig selv. Den SKAL dog efterfølgende kontrolleres for om den afgiver korrekt dosis.

Efter MR-skanningen skal pumpens funktion kontrolleres på ambulatoriet, Neurologisk afdeling, Aalborg (tlf. 62258/62875).

Det KAN også være på smerteklinikken hvis det er der patienten er tilknyttet, eller på Neurokirurgisk afdeling, den skal kontrolleres.

03.12.19

Hvis tvivl så har huset her tilknyttet Peter Hejbroch fra Medtronic Danmark. Peters mobilnr. er 21709342. /Louise

Pacemakere/ICD

Ja*

Nej

* Obs se selvstændigt dokument fra kardiologer: https://pri.rn.dk/Sider/16168.aspx

Samt vores egne procedurer, bla. i vagten: https://pri.rn.dk/Sider/19051.aspx

Hjemmeside hvor man kan angive PM samt elektroder og få bud på MR-skan mode: https://mri.merlin.net/

 

 

05.02.20 LB

Loop Recorder (Insertable Cardic Monitors)

Medtronic:

Reveal DX 9528

Reveal XT 9592

Ja

OBS!

Se også: https://pri.rn.dk/Sider/6685.aspx

 

Implantatet kan give metal artefakter ved skanning af thorax. Patienten skal orienteres om at implantatet kan påvirkes af magnetfeltet som kan føles i form at træk. (mere udtalt ved 3T).

Kard. Lab. afgør om Looprecorderen skal aflæses før undersøgelse.

Under skanningen er der risiko for at data på looprecorderen slettes.

3T KUN på tvingende indikation

14.04.11

www.mrisafety.com /ETF

 

 

 

Looprecorder Biomonitor fra Biotronik

 

Ja

nej

Implantatet kan give metal artefakter ved skanning af thorax. Patienten skal orienteres om at implantatet kan påvirkes af magnetfeltet som kan føles i form at træk. (mere udtalt ved 3T).

Kard. Lab. afgør om Looprecorderen skal aflæses før undersøgelse.

Under skanningen er der risiko for at data på looprecorderen slettes.

3T KUN på tvingende indikation

 

 

Loop recorder (Insertable Cardic Monitor)

St. Jude:

Confirm DM 2100 og DM2102

Ja

OBS

Implantatet kan give metal artefakter ved skanning af thorax. Patienten skal orienteres om at implantatet kan påvirkes af magnetfeltet som kan føles i form at træk. (mere udtalt ved 3T).

Kard. Lab. afgør om Looprecorderen skal aflæses før undersøgelse.

Under skanningen er der risiko for at data på looprecorderen slettes.

3T KUN på tvingende indikation

01.11.10

www.mrisafety.com / ETF

 

Alle smerte/neurostimulatorer og elektroder

OBS

Nej

Ifølge Neurokirurgisk afdeling Aalborg, bør alle patienter individuelt vurderes, dvs. vi skal ringe til dem, eller den anden neurokirurgiske afdeling, hvor patienten er opereret. Årsagen er at det ikke alene handler om, hvorvidt selve implantatet og elektroden er MR kompatibelt, men også hvordan det ligger placeret inde i patienten, da der her kan være individuelle årsager til, at patienten IKKE MÅ SKANNES selvom devicen er ok!

 

Har patienten glemt sin fjernbetjening eller er der problemer med fjernbetjeningen kan vi her i huset ringe til neurokirugisk ambulatoriesygeplejerske Elin Eriksen på: 60519.

 

Neurokirurgisk ambulatorie i Århus har en sygeplejerske som svarer på spørgsmål om deres patienter, og træffes i dagstiden på 20277218 / 78454400/ 78454410.

 

Nogle patienter har neurostimulator pga. inkontinens (sidder typisk i ballen), og afhængig af patientens sygdom er der 3 afdelinger i Århus der kan være aktuelle:

Afd. for kvindesygdomme: 78453471

Afd. for Mave-tarm kirurgi: 78452709

Afd. for Urinvejskirurgi: 78452740

 

Vi skal altid have oplyst både hvilken stimulator-model der er tale om, samt hvilken elektrode det drejer sig om. Dvs. i reglen skal vi have 2 modelnumre for at kunne slå op og være sikre på at både stimulator og elektrode er MR kompatible.

Disse patienter SKAL skannes i dagstid, da vi skal have mulighed for at få kontakt med de neurokirurgiske ambulatorier som patienten er tilknyttet. Dvs. disse må IKKE bookes i udvidet.

 

 

12.12.18

Lbj

 

Spinal-stimulator

Medtronic-

1. RestoreSensor SureScan

2. RestoreUltra SureScan

3. RestoreAdvanced SureScan

4. PrimeAdvanced SureScan

ja

nej

Patienten skal have sin remote control med til skanning. Undersøgelsen skal foregå i dagtid.

Hvis patientens remote control “My Stim” i MR mode viser C:\Users\zhqx\Desktop\mri-full-body-eligibility.jpg kan patienten skannes i Normalmode for SAR og Gradienter på alle spoler i hele kroppen og med alle sekvenser.

Hvis remotecontrol i MR mode viser C:\Users\zhqx\Desktop\mri-eligibility-icon-head.jpg kan patienten kun få hovedet skannet i T/R hovedcoil (morgen test coil) i Normalmode for SAR og Gradienter.

Hvis remotecontrol viser trekant med udråbstegn kan patienten ikke umiddelbart skannes, da systemet ikke kan detektere om de rigtige komponenter i stimulatoren er tilstede.

”MyStim” må ikke komme i skannerrummet.

19.7.16

www.mrisafety.com/cws

Medtronic

Sacralstimulator

Interstim II

Model 3058

Ja-obs

nej

Patienten må kun skannes i T/R hovedcoil (testspolen) med gradient og SAR i NORMAL – mode. Patienten skal have fjernbetjeningen til stimulatoren med. Stimulatoren skal være slukket. Undersøgelsen skal foregå i dagtid. Ingen begrænsning i valg af sekvenser.

11.10.17

cws

Medtronic

Interstim

Model 3023

?

nej

Ingen MR hvis serienummeret er:

Under NBV132955H

Mellem NBV133037H og NBV133063H

Mellem NBV628045S og NBV628263S

Hvis MR er OK, så procedure som Interstim II

11.10.17

cws

Metronic

Interstim Twin

Model 7427T

nej

nej

 

11.10.17

cws

Autonomic Technologies (ATI)

ATI neurostimulationssystem

ja

ja

Stimulatoren er indopereret inde i munden / kinden.

OK at skanne op til 3T – ikke fjernbetjeningen.

System til lindring af klyngehovedpinesmerter

 

3.3.17

cws

Implantat

MR ok?

Vilkår og retningslinjer

dato

Reference/ansvarlig læge og fysiker

1,5T

3T

Diverse hjerteklapper, også ”biologiske”, fra Edwards Lifescience

Ja - Obs

Ja - Obs

De fleste er godkendt op til 3T HVIS man skanner i normal mode, altså sætter max SAR til 2W/kg. Linket til højre går til dokument fra firmaet som indeholder information om alle deres hjerteklapper i forhold til MR sikkerhed og artefakter.

15.11.19

 

https://edwardsprod.blob.core.windows.net/media/Default/devices/heart%20valves/hvt/edwards-outside-the-us-mri-safety-information.pdf

lb

Mekaniske Hjerteklapper indsat 1990 eller senere.

Ja

OBS!

De fleste er godkendt op til 3T HVIS man skanner i normal mode, altså sætter max SAR til 2W/kg.

Navn, modelnummer, type, år SKAL oplyses og data findes, før vi godkender til 3T.

Kender vi ikke type og modelnummer så skanner vi kun på 1.5 T.

Kan skannes med det samme efter indsættelse.

25.06.20

/ lb

 

 

 

 

 

Efter aftale m cardiologerne/lb

Mekaniske Hjerteklapper indsat før 1990

OBS!

Nej

Navn, modelnummer, type og operationsår skal oplyses inden den kan godkendes / afvises af ansvarlig fysiker / ovl. læge

03.11.10

www.mrisafety.com / ETF

 

TAVI

(Transcatheter Aortic Valve Implantation – stentklap op)

Ja

Nej

Patienter som har fået foretaget TAVI kan skannes med det samme på 1.5 T

26.11.20

Efter aftale m cardiologerne/lb

Vagus-stimulator (VNS) og efterladte elektroder

ja

nej

Der henvises til instruks: MR skanning af cerebrum på patienter med vagus stimulator

 

03.11.10

www.mrisafety.com / ETF

 

 

Oximetry Catheter

(CVK med mulighed for tryk, temp. mm.)

-Edwards Lifesciences

ja

ja

CVK med lysleder i kateteret, der går ind i patienten (ingen metal).

Bruges sammen med EV1000 Clinical Platform – FloTrac sensor og transducer (se nedenfor) samt monitor.

Optimalt fjernes Transducer og sensor, så kun CVK med to ledninger er tilbage i patienten.

Monitoren skal selvfølgelig ikke ind til skanneren.

 

11.01.16

www.mrisafety.com / CWS

 

Freestyle Libre-til måling af blodsukker.

Abbottdiabetescare

nej

nej

Skal fjernes før MR-skanning

18.09.17

cws

Neria subcutan nål

ja

ja

Er ikke MR testet ifølge firmaet. Men den er lavet af stål, er ikke magnetisk og er isoleret i plastikrør/lille plade mod huden, så risiko for en forbrænding må anses som meget lille. Formodes at lave lille artefakt.

14.07.20

lb

FloTrac sensor og transducer

-Edwards Lifesciences

ja

ja

Kan skannes, da de er uden ferromagnetisk metal, men indeholder andet metal, som kan give artefakter.

Sensor og transducer flyttes væk fra FOV, eller fjernes helt, så kun CVK og to ledninger sidder tilbage i patienten

11.01.16

www.mrisafety.com / CWS

 

“Bolt dræn – EVD på skrue”. Korrekt navn er: SilverLine ventricular catheter with cranial bolt. Model som anvendes her i huset: EVD 30.014.02, Spiegelberg.

Ja

Ja

Maksimalt 2300 Gauss/cm alt. 23 Tesla/m

WB: 2,0 W/kg  pr. 15 minutter må IKKE overstiges.

Vil dog give artefakter på 3T.

Billede 3

 

04.11.19

http://www.mrscanning.com/437_sikkerhed_spiegelberg2.html /

 

/lb

STRATA-ventil

ja

ja

Ventilen skal kontrolleres efter skanning af neurokir.

13.10..14

www.mrisafety.com / cws

 

Certas ventil/neuro shunt

ja

ja

Må kun skannes i recieve only coils. Altså i den almindelige hovedspole eller HNS. Skal kontrolleres af neurokir efter skanning.

Vil give artefakter.

 

21.09.20

Lb

https://www.integralife.com/file/general/1544802798.pdf

 

Ommoya reservoir

ja

ja

Der kan være lidt artefakter specielt på 3T

20.01.17

www.mrisafety.com / cws

 

Raumedic telemetrikatheter-

Neurovent P-tel

ja

(ja)

1.5 T foretrækkes pga. mulige artefakter

03.02.17

cws

”Bukseproteser”

ja

ja

De er lavet af stof; der er intet metal i dem.

20.11.20

Lb

Stents i aorta

EVAR/TEVAR

OBS!

OBS!

Navn, type og operationsår skal oplyses.

Ansvarlig fysiker/overlæge skal godkende skanning

03.11.10

www.mrisafety.com / ETF

 

Stents i coronarkar

ja

ja

Stents i coronarkar kan alle skannes

03.11.10

www.mrisafety.com /ETF

 

Cordis Enterprise stent

Nitinolstent

ja

ja

Kan umiddelbart skannes

08.06.11

www.mrisafety.com /ETF

 

NIR stent

ja

nej

Kan umiddelbart skannes

17.02.12

www.mrisafety.com /ETF

 

Silk-stent – Flow Diverter

Ja

nej

Kan umiddelbart skannes på 1.5 T

08.10.14

www.mrisafety.com /cws

Stents i Iliacakar /perifere kar,”kissingstent”

ja

ja

Kan umiddelbart skannes

03.11.10

www.mrisafety.com /ETF

 

Gore-tex stents

ja

ja

Alle gore-tex stents kan umiddelbart skannes

03.11.10

www.mrisafety.com /ETF

 

VIATORR TIPS – stent i lever

Ja

Nej

 

18.06.19

https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf4/P040027b.pdf /lbj

 

Niti-s Colon stent

ja

ja

Skal skannes i ”normal mode”, max SAR 2W/kg

13.04.21

http://www.taewoongmedical.com/data/bbsData/16135497502.pdf

lb

Øreimplantater, dræn, Baha mm: link til ØNH’s eget pridokument om MR sikkerhed

 

 

https://pri.rn.dk/Sider/30309.aspx

 

29.05.20

 

Øreknogleimplatater

OBS!

OBS!

Skal undersøges nærmere: navn type og årstal skal oplyses

01.06.11

www.mrisafety.com /ETF

 

Stigbøjleprotese af Hydroxylapatit

Ja

Ja

 

27.09.19

http://fliphtml5.com/cbut/pemo/basic /

lbj

Øreknogleprotese (OBS linket til højre lister en række øreimplantater fra Kurz medical op):

MatriX Stapes Prosthesis Titanium

Ja

Ja

Skal skannes i ”Normal mode”

08.11.19

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&ved=2ahUKEwjTosqvn9rlAhWdAxAIHY28DbwQFjASegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kurzmed.com%2Fen%2Fmr-information%3Ffile%3Dfiles%2Fmedia%2FMR-Information%2FMR_Information_en_Rev_06.pdf&usg=AOvVaw1UxaasQ3WQNT9ADzVunSiF

lb

Cochlea implantat:

Nucleus 22 og 24 cochlear implant

OBS!

nej

OBS!

*nej

Firma instruks: Kan skannes på 1.5. De kan begge skannes med stram hovedforbinding kun med elastikbind over implantatet (patienten skal selv medbringe elastikbind) og med skanneren i NORMAL-mode for SAR og gradientstyrke. Skannes i dagtid. Ved hovedskanning giver det et kraftigt artefakt, så fast spin echo sekvenser foretrækkes og gradientsekvenser/EPI – sekvenser bør undgås.

*3T kun hvis magneten i implantatet fjernes.

Vi har dårlige erfaringer med firmainstruksen – meget ubehag for patienten!!!!!!!

Col. Lumb (feet first) og knæ er ok med den procedure

 

11.01.12

www.mrisafety.com /ETF

 

Cochlea implantat:

MED-EL Synchrony

MI1200-serien og

MI1000-serien og

SONATA-serien og

PULSAR-serien og

C40 -serien

ja

Nej

De kan alle skannes med stram hovedforbinding kun med elastikbind over implantatet (patienten skal selv medbringe elastikbind) og med skanneren i NORMAL-mode for SAR og gradientstyrke. Skannes i dagtid. Ved hovedskanning giver det et kraftigt artefakt, så fast spin echo sekvenser foretrækkes og gradientsekvenser/EPI – sekvenser bør undgås.

24.5.2017

cws

Cochlear Baha Attract implantat

ja

nej

Den externe lydprocessor skal fjernes, ligeledes skal den externe magnet fjernes.

NORMAL mode for gradienter og SAR skal benyttes.

Artefakter fra resterende indopererede del.

20.08.2015

/cws

Oticon BAHA (bone anchored hearing aid) – ”PONTO”

ja

Ja*

Den externe lydprocessor skal fjernes.

Artefakter fra resterende indopererede del.(* - st. 23 ved cerebrum).

24.11.2015

/cws

McGee Piston (øreimplantat)

OBS!

nej

OBS _ Skal undersøges nærmere, da der findes typer som er ”unsafe”. Der skal kendes navn og ” Lot-number og item-number”

10.11.10

www.mrisafety.com / ETF

 

Fisch Piston (øreimplantat)

ja

nej

Kan skannes på 1.5T

10.11.10

www.mrisafety.com / ETF

 

Neurocoils

ja

ja

Coils i aneurismer i hjernens kar kan skannes på både 1.5T og 3T

04.01.11

www.mrisafety.com / ETF

 

Deep brain stimulator

F.eks. IPG Kinetra

Nej*

nej

Hjerne stimulatorer skannes IKKE

*undersøges nærmere

18.03.11

www.mrisafety.com / ETF

 

Magseed – en lille coil markør ved fx mammatumor

ja

ja

 

29.04.2020

https://www.endomag.com/magseed/faqs/

/lb

Breast Tissue Expander
MAGNA-SITE Injection Site
ALLERGAN, Inc.
www.allergan.com 

Nej*

nej

Implantat til rekonstruktion af mammae – indeholder subkutant kammer med en magnet

*OBS OBS OBS: Spørg mammakirugerne i de enkelte tilfælde. Selvom firmainstruksen siger nej, så vurderer afdelingen ofte at det er vigtigere patienten skannes end at expanderen går i stykker!!

19.04.2021

lb

Alle alloplastikker, ledproteser, skruer og søm i knogle samt osteosyntesemateriale i knogle

ja

ja

Hvis metallet er i nærhed af skanområde – ikke 3T.

 

Ifølge ortopædkir. kan desemateriale i ryggen skannes samme dag som det er indsat.

01.06.11

 

25.10.19

www.mrisafety.com /ETF

 

lbj

Ståltråd i sternum efter thoraxoperation

ja

ja

Hvis metallet er i nærhed af skanområde – ikke 3T

01.06.11

www.mrisafety.com /ETF

 

Hofteproteser/skruer

Ja

ja

Patienter med proteser kan skannes når cementen er tør – 1 døgn.

04.11.10

www.mrisafety.com /ETF

 

Skruer i knæ efter ACL-operation

ja

ja

Også OK at skanne knæ med skruer ved kontrol af korsbåndoperation (1.5T)

01.06.11

www.mrisafety.com /ETF

 

FITBONE-Surgical Technique

for tibia / femur .

Wittenstein GmbH

 

nej

nej

Der er en modtageantenne med noget elektronik indopereret i patienten, som ikke kan tåle MR.

31.03.16

/cws

Patienter med hagl / granatsplinter / projektiler efter skud / metalsplinter, særligt i og omkring øjne eller i nærheden af vitale organer.

OBS!

OBS!

Undersøges nærmere med røntgenfoto og risikovurderes af fysiker / overlæge.

 

Haglets alder er ingen garanti for om det er magnetisk eller ej; vi kan aldrig vide hvor ”rent” det metal er som haglet består af.

Fx har vi (i 2020) haft en patient med et hagl i appendix efter at have spist vildt; ved MR måtte us afbrydes allerede under lokalizeren pga stor varme og smerte hos patienten.

 

Så vurderer læge at det er ok at skanne udfra haglets placering på røntgen, så prøver vi, men afbryder hvis patienten mærker til det undervejs.

05.02.20

www.mrisafety.com /LB

 

Tandimplantater

ja

ja

Hvis metallet er i nærhed af skanområde – ikke 3T

01.06.11

www.mrisafety.com /ETF

 

Tandproteser med magneter

nej

nej

Må IKKE skannes

01.06.11

www.mrisafety.com /ETF

 

Tandbøjler (togskinner)

Metaltråd bag tænder

ja

ja

Hvis metallet er i nærhed af skanområde – IKKE 3T

01.06.11

www.mrisafety.com /ETF

 

Clips i abdomen efter operation.

ja

ja

 

01.06.11

www.mrisafety.com /ETF

 

”kamera” i tarmen –

Kapsel endoskopi –

Alle PillCam Capsule Endoscopy Devices

nej

nej

Er magnetisk – kan forvolde skade på tarm.

Ved tvivlstilfælde om passage – rtg. Af abdomen

22.7.2015

www.mrisafety.com/CWS

Steriliseringsclips - kvinder

ja

ja

 

01.06.11

www.mrisafety.com /ETF

 

Foley katheter med temperatursensor. Smiths medical

Type FC400

 

 

 

Ja

Ja

Skal være frakoblet elektronisk enhed. Katheteret uden for kroppen må ikke være rullet sammen eller i knude.

OK at skanne hele kroppen. Obs - artefakter

 

 

18.08.11

www.mrisafety.com /ETF

 

Intraossøs nål - til medicingivning. Fra Vidacare og Cook medical

nej

nej

Ikke MR-kompatibel ifølge firma. Bør risikovurderes af MR-anvarlig før evt. skanning.

Nålen skal være anlagt udenfor MR-rummet!

11.05.12

www.mrisafety.com /ETF

 

Power Port – implantable Port ( firma Bard ) med eller unden Gripper Plus Power PAC nål ( firma Smiths med.)

ja

ja

Både Power Port og nål i Gripper Plus giver artefakter, hvis der skannes hen over området, men OK at skanne

07.11.12

www.mrisafety.com /ETF

 

Portex UniPerc trakeostomitube

ja

ja

Tuben og fyldningsventilen skal fikseres, så systemet ikke kan bevæge sig. Giver artefakter, hvis der skannes tæt på tuben.

08.09.2016

cws

ProACT ”penispumpe” inkontinensbehandling

Ja

ja

SAR 2 W/kg

Det er 2 små balloner på hver side af urinrøret som er tilkoblet små slanger med hver sin titaniumport i skrotum så indholdet i ballonerne kan kontrolleres.

20.02.2020

LB

https://www.proact-for-men.com/for-physicians

 

Kunstig lukkemuskel: AMS 800 Artificial Sphincter / Scotts Protese

Ja (vil give artefakter i skanområde)

Ja (vil give artefakter i skanoområde)

Billede 4

20.02.2020

LB

https://www.bostonscientific.com/content/dam/Manuals/eu/current-rev-da/92116966-02A_AMS_800_Male_OUS_DFU_da_s.pdf

Penisproteser, inkontinensbehandling mm

 

 

Link til danske vejledninger: https://www.bostonscientific.com/manuals/manuals/landing-page/EU-danish.html

20.02.2020

LB

Easypump II ST/LT

(vacum pumpe til iv medicin)

Ja

Ja

https://www.bbraun.dk/da/products/b37/easypump-ii-st-lt.html

 

21.07.2020

LB