Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Inkontinente kvinder og fysioterapi

Formål

Beskrivelse af den fysioterapeutiske intervention i behandlingen af inkontinens hos kvinder

Sikre kvalitetsmæssig ensretning og udvikling i Fysioterapien på Regionshospital Nordjylland, Thisted.

Definition af begreber

Analinkontinens: Ufrivillig afgang af flatus, tynd eller formet afføring, der for patienten udgør et socialt eller hygiejnisk problem (1)

Urininkontinens: En tilstand med ufrivillig vandladning, som for patienten er et socialt eller hygiejnisk problem (International Continence Society) (2)

Beskrivelse

En samlet gennemgang af det fysioterapeutiske patient-forløb ved diagnosen inkontinens

Patientgruppe

Kvinder med urininkontinens (stress-, urge- og blandingsinkontinens) og/eller analinkontinens henvist fra gynækologisk ambulatorium. Undtagelsesvis kvinder med cysto- og rectocele.

Overordnet fremgangsmåde

Før patientkontakt

Henvisning modtages via og patienten indkaldes hurtigst muligt til undersøgelse samt vurdering af behandlingsmuligheder hos inkontinens-fysioterapeut. Der afsættes 1 time til denne forundersøgelse

Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

Journalnotat fra inkontinenssygeplejersken og lægen læses

Specielle forholdsregler

Af henvisningen kan det fremgå, at der er særlige forhold, vi skal tage hensyn til, ved indkaldelsen

 

Fysioterapeutisk undersøgelse

Fysioterapeuten tilrettelægger forløbet ud fra nedenstående elementer:

 • • Anamnese

 • • Individuel undersøgelse:

 • • Palpation af bækkenbunden og vurdering af bækkenbundens muskelfunktion

 • • Konklusion af undersøgelsesfund sammen med patienten og opstilling af mål for forløbet

 • • Instruktion i bækkenbundstræning samt udlevering af pjece fra Astellas: Blære- og bækkenbundstræning.

 • • Stillingtagen til, hvorvidt patienten skal behandles på hold eller individuelt

 • • Fysioterapeuten udarbejder en genoptræningsplan til almen eller specialiseret genoptræning. Holdtræning foregår altid i almen regi.

 • • Hvis man vurderer, at patienten kan klare sig med få instruktioner (max. 3 gange) skal der ikke udarbejdes specialiseret genoptræningsplan.

 

Særlige forholdsregler vedrørende den videre behandling efter den indledende undersøgelse af patienten:

Ved ingen - eller svær nedsat palpapel muskelfunktion af bækkenbunden tilbydes patienten individuel behandling bestående af facilitering af bækkenbunden.

Faciliteringen kan foregå ved hjælp af:

 • • Digital stimulation med guiding

 • • Vibrator

 • • El-stimulation

 • • Biofeedback

Fysioterapeutisk behandling

Formål

At patienten opnår optimal funktion af bækkenbunden samt vejledes i profylakse

Indhold

Behandlingen indeholder:

Individuel behandling efter behov for der undervises i:

 • • Anatomi og fysiologi

 • • Belastninger af bækkenbunden / årsager til svaghed

 • • Blærefunktion

 • • Toiletvaner

 • • Blæretræning

 • • Venepumpen

 • • Livsstil (kost, motion, arbejde, vaner) med fokus på den enkelte deltager

 • • Hjælpemidler (det er hospitalets (vores) pligt at udlevere relevante hjælpemidler

 • • Træning af bækkenbunden med progression i forløbet

 

Afslutning på fysioterapeutisk intervention

 • • Afsluttende individuel undersøgelse og palpation af bækkenbunden

 • • Vurdering af effekten af behandlingen

 • • Udarbejdelse af status

 • • Eventuel bestilling af lægekontrol i gynækologisk ambulatorium

Dokumentation

Der dokumenteres i EPJ ved udarbejdelse af genoptræningsplanen samt ved afslutning som status under bilagsnotat.

SKS-registrering

Følgende SKS-koder benyttes hyppigst:

ZZ0175Y: Udarbejdelse af GOP til spec. genoptræningsplan

ZZ0175X: Udarbejdelse af GOP til alm. genoptræning

AWG11: Startkode specialiseret ambulant genoptræning

ZZ5049: Fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse

BVD: Instruktion

BLNA: Biomekanisk bevægelsesterapi

BJFA: Inkontinensbehandling

AWX21: Slutkode specialiseret ambulant genoptræning

Referencer

 1. 1. National klinisk retningslinje for urininkontinens hos kvinder. https://fysio.dk/globalassets/documents/fafo/kliniske-retningslinjer/gyn-obs-urologi/nkr_urininkontinens_kvinder_2016.pdf