Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Perifere nervelæsioner på hånd og underarm (DS540-549, DS640-649)

 

Formål

Angiver retningslinjer for diagnostik og behandling af patienter med perifere nervelæsioner på hånden og underarmen.

Nærværende instruks erstatter andre instrukser vedrørende perifere nervelæsioner i Region Nord.

 

Målgruppe

Alle læger og sygeplejersker (klinisk personale) i ortopædkirurgien, akutmodtagelser samt ergo- og fysioterapiafsnit i Region Nord.

 

Definition af begreber

Instruksen omhandler behandlingen af akutte nervelæsioner. Nervekompressionssyndromer er således ikke indbefattet.

 

 • • Neurapraxia:Forbigående paralyse uden tab af strukturel kontinuitet

 • • Axonotmesis:Deling af axoner, de endoneurale tuber er intakte

 • • Neurotmesis:Deling af nerven

 

 

Billede 1 Billede 3

 

Beskrivelse

 

Ætiologi

Nerven kan beskadiges via en åben penetrerende læsion eller ved lukkede skader, eksempelvis ved frakturer eller traktionstraumer. Termale og elektriske skader er ikke omfattet af aktuelle instruks.

 

 

Udredning, behandling, genoptræning

Symptomer

motoriske o/e sensoriske udfald i innervations-området (se figur)

OBS: føleudfald kan være forsinket op til 7 dage.

Diagnostik

Bedøm sensorisk og motorisk funktion

Åben læsion

 • • Eksplorer åbne sår

Lukket læsion

 • • Ved mistanke om neuropraksi følges patienten og revurderes 1 måned posttraumatisk, hvor tab af motorfunktion kan måles ved ENG

 • • Den kliniske undersøgelse suppleres med en neurofysiologisk undersøgelse på dette tidspunkt, såfremt der stadig er betydelige symptomer

 • • Undersøgelserne gentages 4-6 måneder posttraumatisk. Såfremt der ikke er tegn på reinnervation på dette tidspunkt, skal der tages stilling til operation

Tidspunkt

Primær sutur

Indenfor 2 døgn

 

Forsinket

Indenfor 7 dage

 

Sekundær

Over 7 dage

Planlægning

Sekundær sutur bør overvejes hvis:

 

 • • Primær operatør ikke har kompetencerne

 • • Niveauet for resektion af nervestumperne ikke kan bedømmes med sikkerhed ved traktions- eller knusningstraume (de nødvendige demarkeringer fremtræder mere tydeligeligt ved en sekundær operation)

 • • Kontaminering af såret, så miljøet omkring nerven er mere acceptabelt

Skadesniveau

 

Volare digitalnerver

 • • 1.finger samt 2. finger radialt og 5. finger ulnart indtil et niveau ved yderleddets bøjefure

 • • alle andre fingre sutureres til PIP-leds niveau

Dorsale nervegrene

 • • sutureres som udgangspunkt ikke

Operation

 • • Perifer nervekirurgi kræver optisk forstørrelse i form af et mikroskop eller lupbriller

 • • Mikrokirurgiske instrumenter er en forudsætning

 • • Ved operationen trimmes nerveenderne således, at fasciklerne er tydelige

 • • End-to-end sutur foretages epineuralt

Suturvalg

 • • Store nerver: start med at sætte to 8-0 nylonsuturer til sikring af den rette rotation

 • • Såfremt en 8-0 sutur ikke kan adaptere nerven, er tensionen for stor

 • • Mellem ”holdesuturerne” suppleres med 9-0 eller 10-0 suturer

 • • Mindre nerver: sutureres med 9-0 eller 10-0 suturer

Neurotube

Findes i diameter:

2 mm, 2.5 mm og

6 mm

 • • Anvendes, når nervestumperne ikke kan sutureres uden tension (Hvis et nervesegment strækkes mere end 8 % - 10 %, kompromitteres blodforsyningen i væsentlig grad (≥ 50 %) og ved en elongation på mere end 15 % kan blodgennemstrømningen helt ophøre

 • • kan anvendes til lige proksimalt for PIP-led og IP-led (se figur)

Postoperativ behandling

 

 • • Immobilisering 3 uger postoperativt (både sutur og neurotube)

 • • OBS: ved samtidig fleksorseneskade følges regimet for fleksorsene genoptræning

 • • Patienterne henvises til ergoterapien indenfor 5 arbejdsdage med henblik på SGOP (Fysio- og Ergoterapi (rn.dk))

 • • Ved manglende tegn til reinnervation efter 6 måneder må man vurdere, om der er indikation for reoperation

 • • Ved behov for nervetransplantation henvises til højt specialiseret funktion

Komplikationer

 

 • • Fibrose omkring nerven med adhærencedannelse

 • • Neuromdannelse

 • • OBS: pt. med postoperative smerteproblemer henvises internt til overlæge Claus Bredahl via mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 idéer på Håndens anatomi | anatomi, undervisning, fysioterapiBillede 4