Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Proximal humerusfraktur

Formål

At sikre korrekt behandling ved proximal humerusfraktur.

Beskrivelse

Hyppig fraktur (5 % af voksenfrakturer). Behandlingsstrategien baserer sig
på Neer's klassifikation. Det skal bemærkes at Neer taler om 1-4 part frakturer (ikke fragment). Et frakturfragment er kun en part, såfremt det er disloceret > 1 cm (tuberculum majus: ½ cm) eller er roteret >45 grader.

Billedresultat for neer's classification proximal humerus

Undersøgelser

Direkte og indirekte ømhed, hudforhold, n. axillaris påvirkning. Standard fraktur optagelser: A-P samt lateral (Y-billede). Ved 3- eller 4-part frakturer er der ofte behov for CT-skanning. Påvirkning af n. axillaris med sensibilitetstab på laterale overarm og paralyse af m. deltoideus er oftest neurapraxi (manglende nerveledning grundet traume mod ikke-overskåret nerve, oftest 6-8 uger), og man kan indtage en afventende holdning eller henvise til ENG ved neurofysiologisk afdeling.

Der gøres blodtypebestemmelse, hvis det forventes, at patienten skal opereres:
Blodtypebestemmelse og BAC-test hos skulder/albuepatienter til operation i Farsø

Behandling

Inferior subluksation af caput humeri ses oftest pga. hæmartron og nedsat muskeltonus. Bedres oftest i løbet af nogle uger.

Udislocerede frakturer (60-80 %): Collar’n’cuff og kontrol i skulderambulatoriet med røntgen efter 7-10 dage. Almen GOP med passive øvelser med max. 0° udadrotation og 90° elevation de første 3 uger. 3-6 uger: ubelastede aktive øvelser. Efter 6. uge ingen restriktioner. Der planlægges ikke yderligere ambulant kontrol, men patienten kan henvises fra fysioterapeuten ved problemer.

To-part frakturer: Hyppigst fraktur gennem collum chirurgicum, men dislocerede tuberculum majus
frakturer ses også ofte (>½ cm). Osteosynteres sædvanligvis med skinne og skruer, mindre tuberculum majus afrivninger behandles som ”
rotator cuff ruptur”.

Tre-part frakturer: Ved indikation for operation foretages ved god knoglekvalitet osteosyntese med skinne og vinkelstabile skruer. Ved udtalt osteoporose og/eller samtidig luksation indsættes hemialloplastik.

Fire-part frakturer: Ved indikation for operation vælges fortrinsvis hemialloplastik.

Generelt gælder at indikationen for operation ikke er absolut. Dog er der ved head splitting og frakturluksation

Ved ældre patienter med 2-4-part frakturer og lavt aktivitetsniveau er der ikke fundet bedre outcome af kirurgisk behandling i forhold til konservativ behandling. Der er risiko for non-union (mere ved rygning), frossen skulder, rotator cuff dysfunktion, caputnekrose, sekundær artrose, og ved skinneosteosyntese desuden screw cut-out og infektion. Der gives antibiotikaprofylakse ved kirurgi.

Efterbehandling

Ved osteosynterede frakturer vil der afhængig af den opnåede stabilitet enten et restriktivt regime (som efter efter alloplastik, kun passive øvelser de første 6 uger) eller et liberalt regime (som ved konservativt behandlede frakturer, med passive øvelser i 3 uger, dernæst ubelastede aktive øvelser, og efter 6 uger ingen restriktioner). Når pt. ikke træner anvendes de første 3-6 uger collar'n'cuff /mitella, som patienten finder mest bekvemt.

Ved hemialloplastik bæres collar ’n cuff 6 uger. Der startes tidlige passive bevægeøvelser under hensyntagen til indheling af tuberculi, idet der sædvanligvis kun tillades udadrotation til 0° og elevation til 90° de første 6 uger. Patienten instrueres af fysio- og ergoterapeut inden udskrivelsen, og der udarbejdes almen genoptræningsplan. Efter 6 uger tillades ubelastede, aktive øvelser og efter 12 uger er der sædvanligvis ingen restriktioner.

Ambulante kontroller: For opererede patienter kontrol inkl. røntgen efter 6 uger. Herefter individuelt.

Referencer

Kort Klinisk Retningslinie 2015: Kirurgisk eller ikke-kirurgisk behandling af displacerede proksimale humerusfrakturer hos ældre

Patientinformationer

Konservativ behandling:

”Sådan behandler du dit brud på skulderen”

”Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen”

Skinneosteosyntese:

”Indsættelse af skinne ved brud på skulderen”

Sådan træner du efter operation af skulderbrud sat sammen med skinne” (Farsø)

”Sådan træner du skulderen efter operation af skulderbrud sat sammen med skinne” (Hjørring)

Alloplastik:

”Indsættelse af skulderprotese efter brud”

”Sådan træner du skulderen, når du har fået en skulderprotese”

Nederst på formularen