Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ekstraossøst ganglion på overekstremiteten

 

Formål

Angiver retningslinjer for diagnostik og behandling af patienter med et ganglion (seneknude) på underarmen, over håndleddet eller på hånden.

 

Definition af begreber

Et ganglion er en mindre cystisk tumor med et højviskøst indhold. Resistensen har forbindelse til et underliggende led eller en sene.

STT-leddet: Skafotrapeziotrapeziodal-leddet

CRPS : Complex Regional Pain Syndrome

 

Beskrivelse

Ætiologi

Patogenesen er ikke klarlagt. Tilsyneladende danner modificerede synoviale celler en kanal i ledkapslen, der efterhånden udvikles til en ekstraartikulær cyste med mucinproduktion. Gangliet er oftest lokaliseret dorsalt over håndleddet (60 % -70 %), efterfulgt af volare ganglier (17 % -20 %) og cyster på seneskeden (5 % -12 %). Ganglier lokaliseret dorsalt over det distale interfalangealled, kaldes som regel mucincyster. De dorsale håndledsganglier har en stilk, der næsten altid udspringer fra det skafolunære ligament. De volare ganglier har forbindelse til radiokarpalleddet (2/3) eller STT-leddet (1/3). Seneskedeganglierne findes som regel på A1 eller A2-niveau.

Gangliet er ikke beklædt med endothelium. Trods dette dannes væsken i gangliet formodentlig af mesenkymale celler i væggen.

 

Symptomer

De hyppigste symptomer er smerter eller en strammende fornemmelse, hævelse og kraftnedsættelse. En del oplever at gangliet er kosmetisk uacceptabelt. Et seneskedeganglion er ømt ved direkte belastning.

 

Diagnostik

Såfremt den kliniske præsentation er uklar, kan ultralyds- eller MR-skanning bidrage til at verificere diagnosen. Intrakapsulære ganglier er svære at palpere, hvorfor man ofte behøver billeddiagnostiske tiltag for at sikre diagnosen. De digitale mukoide cyster over det distale interfalangealled kan trykke på neglematrix og afstedkomme en deformitet af neglen, når den vokser ud.

 

Konservativ behandling

Såfremt gangliet er asymptomatisk, kan man tillempe ekspektans. Op mod halvdelen af ganglierne forsvinder spontant med tiden. Gangliet kan tømmes for sit indhold ved en simpel punktion, eventuelt med injektion af hyaloronidase eller steroid. Den rapporterede recidivfrekvens varierer betydeligt i litteraturen. Dokumentationen for effekten af en samtidig steroid injektion er ligeledes begrænset, men metoden er udbredt. De fleste pædiatriske ganglier forsvinder spontant, hvorfor ekspektans er reglen.

Operativ behandling

Gangliet kan fjernes kirurgisk med åben eller artroskopisk teknik. Ved indgrebet foretages en radikal excision af gangliet, inklusive stilken og den involverede del af kapslen. Derved reduceres recidivfrekvensen betydeligt, men vil stadig være væsentlig. Ved de dorsale håndledsganglier foretages ikke ekscision af det skafolunære ligament. Defekten i kapslen suturers ikke. Behandlingen af de volare/radiale ganglier kræver hensyntagen til arteria radialis. Pediklens kapsulære udspring reseceres. Seneskedeganglierne fjernes inklusive en tynd omkringliggende kant af annularligamentet.

 

Postoperativ behandling

Der er ingen specifik efterbehandling udover vanlig sårpleje. 

 

Komplikationer

Den hyppigste komplikation er recidiv af tumor. Der er beskrevet recidivfrekvenser på mindre end 5 % efter radikal excision. Infektioner og Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) er relativt sjældne komplikationer til dette indgreb, men kan forekomme.

 

Referencer

Shoaib A, Clay NR: Ganglions. Current Orthopaedics 2002;16:451-461.