Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralyd - Behandling af aspirater, væsker og histologiske prøver

 

Der skal som minimum foreligge billeddokumentation i PACS for alle patologiske fund.

 

Procedure:

 

Finnålsapirater:

 

Aspirationsteknikken: ved at opnå hurtigt negativ tryk (vacuum) i sprøjten og vedligeholde det negative tryk så længe nålen er i processen, løsrives celler fra det ønskede proces.

Det bedste resultat opnås ved at bevæge nålen 3-4 gange frem og tilbage i processen, vacuum bibeholdes, figur 1.

Før tilbagetrækning af nålen skal trykket i sprøjten neutraliseres.

 

Materialet udsprøjtes forsigtigt på kanten af objekt glassene og udstryges let med et andet glas. figur 2

Materialet skal lufttørres.

Begræns antallet af de tilsendte objekt glas! 6-8 objekt glas.

Hvis der fortsat er aspirationsmateriale i sprøjten, kan der med fordel dilateres med få ml. saltvand og sendes med objekt glassene (blandingen bliver centrifugeret og bundfaldet bliver også undersøgt!)

 

Undgå aspiration af ultralydsgel! cellerne ødelægges, patologerne kan ikke vurdere materialet. Dette sker især ved overfladiske proces aspiration.

 • • Navn og CPR-nr. noteres på hvert glas.

 • • Hvis aspirationer fra flere processer, nummeres disse med romertal I, II, III,…

 • • Materialet opbevares i køleskabet, kl. 14:00 leverer portøren materialet på patologisk afdeling.

 • • Henvisningen til patologisk afdeling foretages elektronisk: skal komplet og korrekt udfyldes! Med bl.a. de relevante kliniske, biokemiske og radiologiske oplysninger.

 

Clipboard01

Figur 1

 

Clipboard01

Figur 2

Væsker fra pleura, cyste, led eller ascites:

 

Jo større volumen af den tilsendte væske jo større sandsynlighed for positivt cytologisk resultat. Der sendes 60 ml.

Væsken sendes ufikseret til patologisk afdeling.

 

Hvis dyrkning af materialet er ønsket, sendes 1-2 WR-glas (minimum 5 ml- maximum 10 ml) påført patientens navn og CPR-nummer med patienten på sengeafdelingen til videre ekspedition til mikrobiologisk afdeling.

Rekvirerende afdeling skal have telefonisk besked om, at der er taget væske fra til D+R.

Udførende radiolog skal sikre, at det fremgår af beskrivelsen, at der er taget væske fra til D+R og at væsken er sendt med patienten tilbage til revirende afdeling.

 

Undtagelse: mamma absces – se relevant PRI-dokument Læger- Mamma-Radiologisk-mammaabscesser

 

 

NB: hvis der er tale om TB behandles materialet efter anvisning fra mikrobiologisk afdeling.

Ellers udfyldes henvisningen til patologisk afdeling som ovenfor beskrevet.

 

Histologisk biopsi:

 

Biopsien lægges på Millipore derefter i glas med Buffervæske.

 

Da der tages minimum 2 histologiske biopsier fra samme proces/ eller organ, kan disse sættes i samme buffervæske. Håndtering og forsendelse af histologisk biopsi fikseret i formalin.

Der er specielle regler for muskel biopsi, som skal være ret ”frisk” og må ikke tørres ind, derfor sætte på saltvandsvædede gazer, biopsien må heller ikke sættes ind i buffervæske.

Muskel biopsi aftales ALTID med patologisk afdeling.

Elektronisk henvisning til patologisk afdeling udfyldes korrekt.

NB: - Nåle og skarpe genstande bortskaffes i de relevante gule bokse.

Nåle må aldrig sættes tilbage i beskyttelseshylsteret, må heller ikke bøjes.

Styr til relevant transducer vaskes først under rindende vand derefter med sæbevand. DISSE TÅLER IKKE AUTOKLAVET!

 

Behandling af transducere:

 

 • • Transducere skal tørres af efter hver patient, vaskes med sæbevand eller éngangs desinfektionsklude.

 • • Ved specielle undersøgelser, anvendes cover: opererede patienter, hos patienter med sår eller isolerede patienter.

 

 

Behandling af Ultralydsskanner:
 

 • • Tastaturet på ultralydsskanneren er IKKE vandtæt!

 • • Undgå gel, blod og andet materiale på skannerens tastatur, skærm,…

 • • Ved transport af ultralydsskanner bør det foretages skånsomt, undgå at påkøre transducerledninger.

 

Behandling af inventar og gulv:

 

 • • Små blodpletter tørres op med cellestof, anbringes i almindelig dagsrenovation.

 • • Brug engangshandsker før der tørres op med cellestof, især ved større mængde blod eller væsker.

 • • Cellstoffet anbringes i plastpose og derefter i almindelig dagsrenovation.

 • • Efter optørring desinficeres efter anvisning.

 • • Se i øvrigt vejledning i hygiejnemappen på sygehusets hjemmeside under ”Infektionshygiejnen”.

 

Behandling af snavsetøj:

 

 • • Ved berøring med snavset tøj, bruges handsker,

 • • Snavse tøj pakkes ind i tørt stykke og lægges i snavsetøjssækken.

 • • Ved isolerede patienter henvist til radiologisk undersøgelse, se vejledningen i hygiejnemappen på sygehusets hjemmeside under ”Infektionshygiejnen”.

 

Personlige værnemidler:

 

 • • Alle med kontakt til patienten skal have påklædt sig sygehus uniformen.

 • • Alle må undvære fingerringe, armbånd og ure ved patient kontakt. Håndhygiejnen skal overholdes

 • • Alle indgreb skal foretages under sterile forhold: med sterile handsker.

 • • Steril kittel: ved undersøgelser og indgreb på operationsstue.

 • • Ved stik uheld eller andet uheld med kropsvæsker: vaskes grundigt med vand og sæbe, slimhinde skylles med fysiologisk saltvand, vagthavende på medicinsk afdeling kontaktes og uheldet berettes til sikkerhedsorganisationen som arbejdsskade.